Επικύρωση του πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων του Τμήματος ΘΙΣΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022»

Πίνακες αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της Πράξης «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των ΑΕΙ με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022» | ΤΕΤ ΘΙΣΤΕ

© ASFA 2024. All rights reserved.