ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

 

Νέο Πρόγραμμα 2023 του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μέσω της χρηματοδότησης ερευνητικών έργων και υποτροφιών υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας.

ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2023.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.