Προκήρυξη επιλογής υποτρόφων χωρίς διαγωνισμό, για σπουδές Δεύτερου Κύκλου (μεταπτυχιακές) και Τρίτου Κύκλου (διδακτορικές) στο εσωτερικό, ακαδημαϊκού έτους 2020- 2021, από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αφών Ζωσιμά, που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπ

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.

ΑΦΟΙ ΖΩΣΙΜΑ ΑΔΑ.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο