ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Το Τμήμα Κληροδοτημάτων και Περιουσίας είναι αρμόδιο για τη διασφάλιση της περιουσίας του Ιδρύματος. Μεριμνά για την εκκαθάριση, αξιοποίηση και διαχείριση των περιουσιών που καταλείπονται στο Ίδρυμα με κληρονομιές, καταπιστεύματα, κληροδοσίες, δωρεές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, και την οικονομική διαχείριση των περιουσιών αυτών για την εκπλήρωση των σκοπών κατά τη βούληση των διαθετών ή δωρητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών διαχειρίζεται Κληροδοτήματα ειδικού σκοπού που χορηγούν υποτροφίες και βραβεία σε φοιτητές και αποφοίτους του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Οι υποτροφίες χορηγούνται για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 • ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
   • Προκηρύξεις για προπτυχιακές σπουδές
   • Πρόγραμμα Εξετάσεων
   • Πίνακας δυνάμενων και μη να συμμετέχουν στις εξετάσεις
   • Αποτελέσματα Επιλογής Υποτρόφων
   • Έντυπα για κατάθεση αιτήσεων
   • Άλλα έντυπα αιτήσεων
   • Προκηρύξεις για μεταπτυχιακές σπουδές
   • Πρόγραμμα Εξετάσεων
   • Πίνακας δυνάμενων και μη να συμμετέχουν στις εξετάσεις
   • Αποτελέσματα Επιλογής Υποτρόφων
   • Έντυπα για κατάθεση αιτήσεων
   • Άλλα έντυπα αιτήσεων

 • ΒΡΑΒΕΙΑ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
  • Πίνακας Βραβείων
  • Προκηρύξεις Βραβείων
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 • Κατοικίες
 • Επαγγελματικοί Χώροι
 • Δημοπρασίες ακινήτων
 • Έντυπα
 • ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ-ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

Επικοινωνία: property@asfa.gr

Προϊσταμένη του Τμήματος Κληροδοτημάτων και Ακίνητης Περιουσίας:

Κατερίνα Βαρθολομαίου
Τηλ.: 210 3897 113
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kvartholomaiou@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.