Σύνθεση ΜΟ.ΔΙ.Π.


ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Πρόεδρος

Κωνσταντίνα Κώτσιου          Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγήτρια του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Τακτικά Μέλη

Κωνσταντίνος Βελώνης         Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Φοιτητικής Μέριμνας, Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Πολύδωρος Καρυοφύλλης   Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Κωνσταντίνος Ιωαννίδης      Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ

Ιωάννης Κονταράτος             Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ

Ελεονώρα Βρατσκίδου Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ

Αλέξάνδρος Βούτσας            Εκπρόσωπος μελών ΕΕΠ

Αγγελική Σβορώνου              Εκπρόσωπος μελών ΕΔΙΠ

Παύλος Μετσοβίτης              Εκπρόσωπος μελών ΕΤΕΠ

Εκπρόσωποι των φοιτητών δεν έχουν ορισθεί.

Υπηρεσία Διασφάλισης Ποιότητας

Καθήκοντα Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Διασφάλισης Ποιότητας έχουν ανατεθεί στην Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δικτύων και Μηχανοργάνωσης, Μαρία Παπαγεωργίου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’ 

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο