ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

 

Ιστορία της Τέχνης 1: Εποπτική Εισαγωγή – Εξάμηνο 1ο

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Καθηγητής

Εποπτική εισαγωγή στο σύνολο των περιόδων, ρευμάτων, κινημάτων και τάσεων της ιστορίας της τέχνης της Δύσης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας.

 

Ιστορία της Τέχνης 2: Μοντέρνα Τέχνη – Εξάμηνο 2ο

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Καθηγητής

Ιστορική επισκόπηση των σημαντικότερων ρευμάτων της δυτικής τέχνης, από τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου έως τα μέσα του 20ού αιώνα.

 

Ιστορία της Τέχνης 3: Σύγχρονη Τέχνη – Εξάμηνο 3ο

Νίκος Δασκαλοθανάσης, Καθηγητής

Κριτική παρουσίαση των νέων καλλιτεχνικών τάσεων από τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες έως τις μέρες μας.

 

Ιστορία της Τέχνης 4: Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης – Εξάμηνο 4ο

Ελεονώρα Βρατσκίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

Η διάλεξη προτείνει μια επισκόπηση της ιστορίας της νεοελληνικής τέχνης από τα μέσα του 18ου έως και τα μέσα 20ού αιώνα. Συζητούνται οι διάφοροι ορισμοί του αντικειμένου, τα γεωγραφικά και χρονολογικά του όρια, καθώς και οι κύριες συναφείς ιστοριογραφικές κατηγορίες. Μέσα από την εξέταση των σημαντικότερων καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων της περιόδου, διερευνώνται οι ποικίλες εκφάνσεις της νεοελληνικής τέχνης στο ιστορικο-πολιτικό και κοινωνικό τους συγκείμενο, αλλά και οι αλληλεπιδράσεις με τα ευρωπαϊκά καλλιτεχνικά ρεύματα. Το μάθημα εστιάζει επίσης στη θεσμική συγκρότηση του καλλιτεχνικού πεδίου στην Ελλάδα και τη μελέτη του θεωρητικού και κριτικού λόγου περί τέχνης που παράγεται κατά την περίοδο. Για το σύνολο της διερεύνησης υιοθετούνται προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής ιστορίας, με στόχο την ανάδειξη των πολιτισμικών μεταφορών και οικειοποιήσεων που συνέβαλαν στη διαμόρφωση της καλλιτεχνικής παραγωγής της χώρας και του κόσμου της τέχνης συνολικότερα.

ΕΛΕΟΝΩΡΑ ΒΡΑΤΣΚΙΔΟΥ / Επίκουρη Καθηγήτρια

ΦΕΚ 1240/Γ/31.05.2021

Η Δρ. Ελεονώρα Βρατσκίδου είναι επίκουρη καθηγήτρια Ιστορίας της Νεοελληνικής Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Από το 2017 έως το 2021 ήταν επισκέπτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Επιστημών της Τέχνης και Ιστορικής Πολεοδομίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου του Βερολίνου. Δίδαξε Ιστορία και Ιστορία της Τέχνης στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι (2011-2012) και στο Πανεπιστήμιο François-Rabelais της Τours (2014). Υπήρξε μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου (Freie Universität, Dahlem Humanities Center, 2012), στο Πανεπιστήμιο του Princeton (Hellenic Studies, 2012-2013) και στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο του Βερολίνου, ως υπότροφος του Ιδρύματος Alexander von Humboldt. Από το Νοέμβριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2015 εργάσθηκε ως επιμελήτρια της συλλογής έργων τέχνης του Τελλογλείου Ιδρύματος Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη του κόσμου της τέχνης στην Ελλάδα και τις διαπολιτισμικές σχέσεις με τη Γαλλία και τη Γερμανία από το 19ο αιώνα και εξής, στην ιστορία της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των εκθεσιακών πρακτικών, καθώς και στην ιστορία της ιστορίας της τέχνης.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail
Γραφείο: [εκκρεμεί]
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: evratskidou@asfa.gr
Τηλ.: [εκκρεμεί]

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΝΙΚΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ / Καθηγητής

ΦΕΚ 788/Γ/29.07.2013

Ο Νίκος Δασκαλοθανάσης είναι Καθηγητής Ιστορίας της Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Έχει δημοσιεύσει, μεταξύ άλλων, μια μονογραφία για τον Giorgio de Chirico (Η ζωγραφική του Giorgio de Chirico: η άρθρωση του μεταφυσικού χώρου, Αθήνα, εκδόσεις Opera/Critica, 2001), ένα βιβλίο για τον ιστορικό ρόλο του καλλιτέχνη (Ο καλλιτέχνης ως ιστορικό υποκείμενο: από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα, εκδόσεις Άγρα, 2004), μια μελέτη για την πρώιμη συγκρότηση της ιστορίας της τέχνης στην Ευρώπη (Ιστορία της τέχνης: η γέννηση μιας νέας επιστήμης: από τον 19ο στον 21ο αιώνα, Αθήνα, εκδόσεις Άγρα, 2013) και μια συλλογή κειμένων του (Restitutions. 14 κείμενα ιστορίας της τέχνης, Αθήνα, εκδόσεις futura, 2015). Έχει την ευθύνη της περιοδικής έκδοσης Ιστορία της τέχνης (εκδόσεις futura).

Aναλυτικό Βιογραφικό

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail
Γραφείο: Απέναντι από το αμφιθέατρο De Chirico
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ndaskalothanasis@asfa.gr
Τηλ.: 210 48 01 282

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα