Έγκριση συμπληρωματικών τοποθετήσεων (3η) φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», 1η πρόσκληση

Έγκριση συμπληρωματικών τοποθετήσεων (3η) φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», αρ. πρωτοκόλλου (1ης) πρόσκλησης 445/ 28 Μαρτίου 2024. ΑΔΑ: 9Ξ6Χ46Ψ8ΝΖ-ΗΓΖ . Παρακαλούμε δείτε το σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9E6%CE%A746%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%97%CE%93%CE%96

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο