Τοποθέτηση φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση, αρ. πρωτοκόλλου 2ης πρόσκλησης 896 / 10 Ιουνίου 2024

Έγκριση τοποθέτησης φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών», αρ. πρωτοκόλλου 2ης πρόσκλησης 896 / 10 Ιουνίου 2024. ΑΔΑ 9ΟΧ546Ψ8ΝΖ-9ΨΣ.  Παρακαλώ δείτε το σύνδεσμο https://diavgeia.gov.gr/decision/view/9%CE%9F%CE%A7546%CE%A88%CE%9D%CE%96-9%CE%A8%CE%A3

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο