Έγκριση τελικών πινάκων για τη 2η πρόσκληση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση

Έγκριση τελικών πινάκων κατόπιν αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων ασκούμενων των ακαδ. τμημάτων ΤΕΤ & ΤΘΙΣΤΕ που συμμετείχαν στην 2η Ανακοίνωση συμμετοχής Φοιτητών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών σε Επιδοτούμενη Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση τριτοβάθμιας εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 της Α.Σ.Κ.Τ.», αρ. πρωτοκόλλου 2ης πρόσκλησης 896/ 10 Ιουνίου 2024. ΑΔΑ: Ψ57246Ψ8ΝΖ-ΜΧΗ. Παρακαλούμε δείτε την ανάρτηση στη Διαύγεια https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A857246%CE%A88%CE%9D%CE%96-%CE%9C%CE%A7%CE%97

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο