ΑΙΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ / ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΚΑΙ Η/Υ

Σε περίπτωση που θέλετε να συνδέσετε έναν Η/Υ στο Τοπικό Δίκτυο της σχολής (LAN) ή να μεταφέρετε μια υπάρχουσα θέση εργασίας, χρησιμοποιείστε αυτήν την αίτηση.

Το ίδιο ισχύει για την ενεργοποίηση ή μεταφορά τηλεφωνικής σύνδεσης.

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο