Περίληψη προκήρυξης (μιας (1) θέση καθηγητή, βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με θητεία στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεοελληνικής Τέχνης»)

© ASFA 2024. All rights reserved.