Περίληψη προκήρυξης για μια (1) θέση καθηγητή, α΄ βαθμίδας στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο «Ευρωπαϊκή Ιστορία των Νεότερων και Μοντέρνων Χρόνων»

© ASFA 2024. All rights reserved.