ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΝΑΡΞΗΣ 2024-2025

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ Ι.Κ.Υ.
σε Έλληνες υποψηφίους διδάκτορες
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας

ΕΠΤΑ (7) ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑΣ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024

© ASFA 2024. All rights reserved.