Ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης αιτήσεων διαμονής

Ανακοινώνεται ότι οι ημέρες και ώρες εξυπηρέτησης των αιτήσεων διαμονής στους καλλιτεχνικούς σταθμούς της ΑΣΚΤ είναι κάθε Τρίτη & Πέμπτη και ώρες 11:00 – 14:00

© ASFA 2024. All rights reserved.