Ε’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / Διευθ. Ι.ΣΚΑΛΤΣΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ A’ Εξ.

Β’ Εξ.  Γ’ Εξ.  Δ’ Εξ.  Ε’ Εξ.  ΣΤ’ Εξ. Ζ’ Εξ.

Η’ Εξ. Θ’ Εξ. Ι’ Εξ.

1) Περιγραφή εργαστηρίου

 

Στο Ε’ εργαστήριο προσεγγίζουμε τις πρακτικές τις σύγχρονης τέχνης με έμφαση στον πειραματισμό και ποικίλες τεχνικές προσανατολισμένες στην έρευνα.

 

Ένας από τους άξονες μας είναι η γεφύρωση τον χαρακτηριστικών του design με τη τέχνη από τα μέσα του 19ου αιώνα, ενώ το Arts and Crafts movement γίνεται η αφετηρία για μια διαδρομή στη δημιουργική παραγωγή και τα μέσα που έχουν αξιοποιηθεί ως σήμερα.

 

Παράλληλα ακολουθείται μια μεθοδολογία χρήσης και δράσης στο χρωματικό πεδίο με αναφορές σε σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές απ’ όλο το κόσμο.

 

Ταυτόχρονα ενθαρρύνεται η άντληση θεμάτων από τη ποίηση, τη λογοτεχνία και το κινηματογράφο, ενώ δίνεται προτεραιότητα στη χρήση πρωτοποριακών όσο και παραδοσιακών τεχνικών σχεδιασμού, δισδιάστατης  και τρισδιάστατης υλοποίησης έργων. Η εκπαιδευτική διαδικασία περνάει μέσα από κλιμακούμενα στάδια διερεύνησης του καλλιτεχνικού έργου και σύνδεσης του με σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς.

 

Επιπλέον, η ευρύτερη χρήση πρακτικών όπως το prototyping, που αρχικά είναι μια πειραματική διαδικασία στο πεδίο του βιομηχανικού σχεδιασμού, γίνεται αφορμή για την επεξεργασία και ανάπτυξη του προσωπικού εικαστικού λεξιλογίου του/της κάθε σπουδαστή/στριας. Με την υποστήριξη τεχνικών πειραματικών workshop καθώς και παρουσιάσεων άλλων καλλιτεχνικών πρακτικών δίνονται στους/στις σπουδαστές/στριες ενότητες εργασιών προς επεξεργασία με διαφορετική θεματική ανά εξάμηνο.

 

 

2) Πρόγραμμα εργαστηρίου

 

Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. και πραγματοποιούνται εβδομαδιαία συναντήσεις των φοιτητών/τριών με τον διευθυντή και την διδάσκουσα του εργαστηρίου.

 

1o  και  2ο εξάμηνο

 

 • Σχεδιαστικές ασκήσεις
 • Πλαστικές ασκήσεις
 • Μελέτη και ανάπτυξη της κλίμακας
 • Πειραματικά εργαστήρια τεχνικών εφαρμογών
 • Παρουσιάσεις και αναπτύξεις θεματικών ενοτήτων/ ασκήσεων
 • Επισκέψεις εκθέσεων τέχνης

 

Στα 2 πρώτα εξάμηνα οι σπουδαστές/στριες ασχολούνται με στοιχειώδεις ασκήσεις ανάπτυξης του σχεδίου και της πλαστικής γλώσσας. Ουσιώδες κομμάτι αποτελεί η ενθάρρυνση των σπουδαστών/στριών να εξαπλωθούν στο χώρο του εργαστηρίου με τη χρήση νέων υλικών και να πειραματιστούν με την αλλαγή κλίμακας. Μέσω των προγραμματισμένων παρουσιάσεων και επισκέψεων σε εκθέσεις τέχνης διαμορφώνεται η απαιτούμενη σχέση συνεργασίας και ανατροφοδότησης.

 

 

3ο και 4ο εξάμηνο

 

 • Θεματικές ασκήσεις
 • Ασκήσεις χρώματος
 • Πειραματικά εργαστήρια τεχνικών εφαρμογών
 • Έρευνα καλλιτεχνικών πρακτικών με θεωρητική υποστήριξη/ καλλιτεχνικές πηγές
 • Παρουσιάσεις θεματικών ενοτήτων/ καλλιτεχνικών εφαρμογών
 • Επισκέψεις εκθέσεων τέχνης

 

Στους σπουδαστές και στις σπουδάστριες δίνονται θεματικές ασκήσεις ανά εξάμηνο και πραγματοποιούνται πειραματικά εργαστήρια για την εξερεύνηση νέων αλλά και παραδοσιακών τεχνικών. Αναζητούνται οι πρώτες καλλιτεχνικές πηγές που με την προφορική υποστήριξή από τους/τις σπουδαστές/τριες αποτελούν έναν προσωπικό πόλο έλξης και εξέλιξης της προσωπικής εικαστικής γλώσσας. Μέσα από ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα παρουσιάσεων και επισκέψεων σε εκθέσεις τέχνης διαμορφώνεται η απαιτούμενη σχέση συνεργασίας και ανατροφοδότησης.

 

5ο και 6ο εξάμηνο

 

 • Επαγγελματική ανάπτυξη της καλλιτεχνικής έρευνας
 • Προετοιμασία της θεωρητικής υποστήριξης του προσωπικού έργου
 • Ατομικά σεμινάρια
 • Συλλογικές συζητήσεις
 • Ανάπτυξη της κριτικής ανάλυσης
 • Επισκέψεις καλλιτεχνών

 

Στο 3ο έτος (5ο και 6ο εξάμηνο) ξεκινά η ανάπτυξη της προσωπικής καλλιτεχνικής έρευνας των σπουδαστών/τριών. Μέσα από μια σειρά προγραμματισμένων επισκέψεων καθιερωμένων καλλιτεχνών γίνεται η ανάπτυξη και τεκμηρίωση της εικαστικής γλώσσας ενώ η κριτική σκέψη οξύνεται με τις συλλογικές συζητήσεις και τις επισκέψεις εκθέσεων τέχνης. Τα ατομικά σεμινάρια με τον/την υπεύθυνο/η καθηγητή/τρια βοηθούν στην αναζήτησή των πηγών και την βελτίωση της πλαστικής γλώσσας.

 

7ο και 8ο εξάμηνο

 

 • Διδασκαλία και τεχνικές θεωρητικής υποστήριξης
 • Ανάπτυξη της καλλιτεχνικής πρακτικής
 • Προετοιμασία της μετέπειτα καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας
 • Ατομικά σεμινάρια
 • Συλλογικές συζητήσεις

 

Οι σπουδαστές/στριες διδάσκονται τεχνικές θεωρητικής υποστήριξης του καλλιτεχνικού τους έργου και συνεχίζουν την ανάπτυξη της καλλιτεχνικής τους πρακτικής. Μέσα από σχεδιασμένα σεμινάρια και ασκήσεις ψηφιακής οργάνωσης και προβολής γίνεται η προετοιμασία τους για τη μετέπειτα καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Οι ατομικές συναντήσεις με τον υπεύθυνο καθηγητή και τους/τις συνεργάτες/τιδες του εργαστηρίου στόχο έχουν να ενδυναμώσουν τη σχέση μορφής και περιεχομένου του προσωπικού καλλιτεχνικού έργου ενώ οι συλλογικές συζητήσεις με τους/τις υπόλοιπους/ες σπουδαστές/τριες διαμορφώνουν ένα πλαίσιο δημιουργικής αξιολόγησης.

 

9ο και 10ο εξάμηνο

 

 • Υλοποίηση πτυχιακής εργασίας
 • Θεωρητική τεκμηρίωση
 • Ατομικά σεμινάρια
 • Συλλογική ανατροφοδότηση

 

Οι σπουδαστές/τριες καλούνται να πραγματοποιήσουν το σχεδιασμό και τη θεωρητική θεμελίωση της πτυχιακής τους εργασίας. Την ολοκλήρωση και υλοποίηση του προσωπικού τους έργου συνοδεύει η διακριτική υποστήριξη από τον υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρίου και τους/τις συνεργάτες/τιδές του.

 

Το ετήσιο πρόγραμμα του εργαστηρίου ολοκληρώνει το μάθημα “Αντι-μνημείο και τέχνη στο δημόσιο χώρο” το οποίο δίδαξε (2022) η Κατερίνα Μπότσαρη και το οποίο πραγματεύεται την παρατήρηση του αστικού και περιαστικού τοπίου καθώς και τη δυνατότητα συλλογικών δράσεων σαν αφετηρία για μια σειρά παρουσιάσεων και συζητήσεων. Η συνθήκη της εξερεύνησης των αμφίβολων τόπων επαναπροσδιορίζει τα όρια και τις χρήσεις των “κοινών” που συναντάμε στον πλανόδιο χώρο.

 

Με ασκήσεις που αφορούν συνεργατικές ή και ατομικές προσεγγίσεις ευαισθητοποιείται η ενεργός δράση των φοιτητών/τριών και η δυναμική τους παρουσία σε ζητήματα που αφορούν την κοινότητα αλλά και την δυναμική του σχεδιασμού μιας καλλιτεχνικής κολεκτίβας. Σε εβδομαδιαία βάση γίνονται παρουσιάσεις που αφορούν κινήματα καλλιτεχνών που δραστηριοποιήθηκαν στον αστικό χώρο και την κατοικημένη πόλη. Με έμφαση στο τρόπο αντιμετώπισης του δημοσίου χώρου σαν κοινό αγαθό προτείνονται πρακτικές συλλογικών όσο και ατομικών εικαστικών δράσεων.

 

Κατά τη διάρκεια των σπουδών πραγματοποιούνται συνεργασίες με πολιτιστικούς φορείς με σκοπό την διοργάνωση ομαδικών εκθέσεων ή παρουσιάσεων του έργου των φοιτητών/τριών.

 

3) Διδάσκοντες εργαστηρίου

 

Γιάννης Σκαλτσάς, Αν. Καθηγητής, Διευθυντής εργαστηρίου

Κατερίνα Μπότσαρη, Υπ. Διδάκτωρ, Πανεπ. Υπότροφος

 

4) Σύντομα βιογραφικά

 

Ο Γιάννης Σκαλτσάς γεννήθηκε στο Κριμιτσάου της Γερμανίας. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης και Αναπληρωτής καθηγητής ζωγραφικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Σπούδασε στην Σχολή Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα Α.Σ.Κ.Τ. ενώ έκανε συμπληρωματικές σπουδές στο School of Visual Arts, Νέα Υόρκη και στο Akademie der Bildenden Kunste, Μόναχο. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό.

Είναι Διδάσκων και Υπεύθυνος θεματικής ενότητας (module) «Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην τεκμηρίωση και αποκατάσταση των έργων τέχνης» στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΔΑ. Έχει επιτελέσει υπεύθυνος συντονισμού της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση του προγράμματος STAY IN TOUCH, μέλος του ARTICON Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών στη Συντήρηση-Ανάδειξει Εικαστικών Εργων και Βιβλιακού- Αρχειακού υλικού στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, επιβλέπων καθηγητής για την υλοποίηση του προγράμματος “Survival Kit 2014-2016” μια συνεργασία της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Μονάχου και της ΑΣΚΤ που υλοποιήθηκε σαν μέρος του προγράμματος “Συνεργασία με ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2014- 2016” της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδρύθηκε και λειτουργεί το Circuits and Currents, Project Space της ΑΣΚΤ.
Zεί και εργάζεται στην Αθήνα

 

Η Κατερίνα Μπότσαρη (1980, Πάτρα) σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ και κατόπιν έκανε μεταπτυχιακό στη ζωγραφική στο Slade School of Fine Arts του Λονδίνου (UCL) και διδαξε στο Heatherleys School of Fine Arts έως το 2012. Είναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος εικαστικών τεχνών της ΑΣΚΤ με ερευνητικό αντικείμενο την τέχνη στη δημόσια σφαίρα και την αντι-μνημειακότητα των διαφημιστικών πινακίδων στο αστικό και περιαστικό τοπίο της Αθήνας. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις στο Λονδίνο και την Αθήνα και έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει σχεδιάσει το ερευνητικό πρότζεκτ Materia Prima και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ambivalent Grounds με χορηγία του ΥΠΠΟΑ και είναι ιδρυτικό μέλος του πειραματικού χώρου Backspace που διαχειρίζεται καλλιτεχνικες δράσεις συνηφαίνοντας την τέχνη με τα κοινά (commons). Έχει επιμεληθεί πλήθος ομαδικών εκθέσεων (BOOBS- Η Σημειολογία του στήθους στο TAF, Αθήνα) ενώ έχει υπάρξει artist in residency στο πρόγραμμα TOR26 του Güterbahnhof (Βρέμμη), στο Maison Maca (Αθήνα) και στο Florence Trust (Λονδίνο). Έχει εκπροσωπήσει την Ελλάδα στην 4η παγκόσμια φοιτητική τριενάλε Κωνσταντινούπολης ενώ έχει διακριθεί λαμβάνοντας τιμητικό έπαινο από το ΙΚΥ.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

www.katerinabotsari.com

 

 

5) Δραστηριότητες

 

 

Στα πλαίσια του μαθήματος “Αντι-μνημείο και τέχνη στο δημόσιο χώρο”  πραγματοποιήθηκε  σε συνέργασία με την Υπ. Διδάκτωρ Παρασκευή Τεκτονίδου, η δημιουργία της καλλιτεχνικής κολλεκτίβας ASFALESS με σκοπό να οργανωθούν συλλογικές δράσεις στο δημόσιο χώρο.

 

 

Παρουσιάσεις- Συναντήσεις εξαμήνου Β΄2022

 

 

 Δευτέρα 14 Μαρτίου 2022

 • Cabinets of curiosities/ Η πρακτική της καλλιτεχνικής συλλογής

Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022

 • Flash Mob
 • Συνεργατικές καλλιτεχνικές πρακτικές/ Array Collective, B.O.S.S., Gentle/Radical, Project Art Works, Cooking Sections

Δευτέρα 28 Μαρτίου 2022

 • Πρακτικές περιπλάνησης στην τέχνη, από τον flaneur του Μπωντλαίρ στον Francis Alÿs.

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

 • Συνάντηση φοιτητ(ρι)ών στα πλαίσια της συλλογικής ομάδας “ASFA-less”

Δευτέρα 11 Απριλίου 2022

 • Borderlands, Art 21

Τετάρτη 13 Απριλίου 2022

 • Phyllida Barlow

Τετάρτη 4 Μαΐου 2022

 • Συνάντηση φοιτητών στα πλαίσια της συλλογικής ομάδας “ASFA-less”

Δευτέρα 9 Μαΐου 2022

 • Αλλαγή χρήσης του χώρου: Aldo Van Eyck, Jenifer Bolande, Martin Kippemberger

Τετάρτη 11 Μαϊου 2022

 • Συνάντηση φοιτητ(ρι)ών στα πλαίσια της συνεργατική ομάδα δράσης “ASFA-less”

Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Τετάρτη 18 Μαϊου 2022

 • Συνάντηση φοιτητ(ρι)ών στα πλαίσια της συλλογικής ομάδας “ASFA-less”

 Δευτέρα 23 Μαΐου 2022

 • Δρόμος και τοίχος σαν εργαλία αναμόρφωσης: New Babylon, Superstudio, Borderwall,

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

 • Συνάντηση φοιτητ(ρι)ών στα πλαίσια της συλλογικής ομάδας “ASFA-less”

Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

 • Audio walks , Janet Gardiff

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022

 • Terrestrial Records

Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022

 • Συνάντηση φοιτητ(ρι)ών στα πλαίσια της συλλογικής ομάδας “ASFA-less”

Δευτέρα 13 Ιουνίου 2022

 • Gordon Matta Clark, Nancy Holt (land art), Walter De Maria

Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022

 • Συνάντηση φοιτητ(ρι)ών στα πλαίσια της συλλογικής ομάδας “ASFA-less”

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

 • Η περίπτωση Luther Blissett

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΑΛΤΣΑΣ / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ 607/Γ/29.05.2018

Ο Γιάννης Σκαλτσάς γεννήθηκε στο Κριμιτσάου της Γερμανίας. Είναι εικαστικός καλλιτέχνης και Αναπληρωτής καθηγητής ζωγραφικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Σπούδασε στην Σχολή Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα Α.Σ.Κ.Τ. ενώ έκανε συμπληρωματικές σπουδές στο School of Visual Arts, Νέα Υόρκη και στο Akademie der Bildenden Kunste, Μόναχο. Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και εξωτερικό.  

Είναι Διδάσκων και Υπεύθυνος θεματικής ενότητας (module) «Τρισδιάστατες τεχνολογίες στην τεκμηρίωση και αποκατάσταση των έργων τέχνης» στο Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης Του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΠΔΑ. Έχει επιτελέσει υπεύθυνος συντονισμού της ΑΣΚΤ για την υλοποίηση του προγράμματος STAY IN TOUCH, μέλος του ARTICON Ερευνητικό Εργαστήριο Προηγμένων Διεπιστημονικών Εφαρμογών στη Συντήρηση-Ανάδειξη Εικαστικών Εργων και Βιβλιακού- Αρχειακού υλικού στη Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών του ΤΕΙ Αθήνας, επιβλέπων καθηγητής για την υλοποίηση του προγράμματος “Survival Kit 2014-2016” μια συνεργασία της Ακαδημίας Καλών Τεχνών Μονάχου και της ΑΣΚΤ που υλοποιήθηκε σαν μέρος του προγράμματος “Συνεργασία με ελληνικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 2014- 2016” της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδρύθηκε και λειτουργεί το Circuits and Currents, Project Space της ΑΣΚΤ.
Zεί και εργάζεται στην Αθήνα  

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο