ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΜΕΝΗΣ ΣΤΑΣΗΣ – ΠΟΖΑΣ ΑΠΟ 8 ΜΟΝΤΕΛΑ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΝΤΕΜΙΣΗ ΜΗΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ 01.04.2022 ΈΩΣ 31.12.2022

1ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 22PROC010207095.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.