ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ.2 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚ. 3/2018

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡ. 2 ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚ. 3/2018 – ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΣΚΤ.

Διορθωτική Ανακοίνωση.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.