Διευκρίνηση επί της διακήρυξη του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ KAI ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.Κ.Τ.»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 22.07.2021_signed.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.