ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛ. ΕΚΔΗΛ. ΕΝΔΙΑΦΕΡ. ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ (ΑΕΙ Ή ΤΕΙ) ΓΙΑ ΧΟΡΗΓ. ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 10.2.2.03.01 ΜΕ ΤΙΤΛΟ: “ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ”-1ος ΚΥΚΛΟΣ

anakoin_site_iky_teliko_08_07-2.pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.