Υποτροφίες Darmasiswa από την Πρεσβεία της Ινδονησίας

Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με την Πρεσβεία της Ινδονησίας, ανακοινώνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για την υποτροφία Darmasiswa, ετήσιας διάρκειας, για σπουδές εμβάθυνσης στην Ινδονησιακή γλώσσα, τέχνη και πολιτισμό σε ένα από τα 75 Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ινδονησίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι η υποτροφία δεν οδηγεί σε λήψη πτυχίου ούτε λειτουργεί σε πλαίσιο ανταλλαγής (δεν αναγνωρίζονται δηλαδή μαθήματα της ΑΣΚΤ).

Η διαδικασία γίνεται απευθείας από τους φοιτητές με βάση τις οδηγίες που περιγράφονται αναλυτικά στο έγγραφο Ινδονησία-Υποτροφία Darmasiswa 2024. , όπου εμπεριέχεται και όλη η σχετική πληροφόρηση.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 7/4/2024.

© ASFA 2024. All rights reserved.