Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξάμηνο ανταλλαγής στο Tokyo University of the Arts (χειμερινό εξάμηνο 2024-2025)

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες φοιτητές/τριες να υποβάλουν έως την Παρασκευή, 26/04/2024, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σπουδές ενός εξαμήνου στο πλαίσιο μορφωτικής συμφωνίας ανταλλαγής φοιτητών με το Tokyo University of the Arts.

Επισημαίνεται ότι τα σχετικά έξοδα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου τους μετακινούμενους φοιτητές/τριες.

Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά τα σχετικά έγγραφα:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Fact Sheet for exchange students (Tokyo University of the Arts).

© ASFA 2024. All rights reserved.