Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις ΕΛΣ

Λανθάνων Χώρος

Εργαστήρια ηλεκτροακουστικής σύνθεσης

Σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Σχεδιασμός / Υλοποίηση: Θάνος Πολυμενέας-Λιοντήρης

Επιστημονικός συνεργάτης: Θέμελης Γλυνάτσης

Μάρτιος – Ιούνιος 2024

Εθνική Λυρική Σκηνή – ΚΠΙΣΝ

© ASFA 2024. All rights reserved.