Πρόσκληση προς τους φοιτητές της ΑΣΚΤ για συμμετοχή στο workshop που θα γίνει στην Λέσβο από 1-10 Οκτωβρίου 2022Fieldrecording on Lesbos – Experimenting with affective methods between art and anthropology

ilovepdf_merged (22).pdf

© ASFA 2024. All rights reserved.