Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Erasmus+ και λίστα με συνεργαζόμενα Ιδρύματα (παράταση υποβολής αιτήσεων έως 29/02/24)

Έναρξη περιόδου υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα κλασικής κινητικότητας Erasmus+ στο εξωτερικό για σπουδές και για πρακτική άσκηση.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα Erasmus+ με σκοπό τη μετακίνηση για σπουδές ή πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μπορούν από σήμερα και μέχρι τον Φεβρουάριο να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους χρησιμοποιώντας τους συνδέσμους που παρατίθενται στη συνέχεια της παρούσας ανακοίνωσης, ανάλογα με το Τμήμα, τον κύκλο σπουδών αλλά και το είδος της μετακίνησης που τους ενδιαφέρει.

Σε ότι αφορά τις σπουδές, μπορείτε να συμβουλεύεστε το έγγραφο με τα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Υποδοχής. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλετε αίτηση για σπουδές και για πρακτική άσκηση, θα πρέπει να συμπληρώσετε και τις δύο φόρμες αντίστοιχα.


Τμήμα Εικαστικών Τεχνών

Για υποβολή αίτησης για σπουδές, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/00Ka2msa8r

Για υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/78qyNRCRtu

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Για υποβολή αίτησης για σπουδές, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/vAGSnL1rQT

Για υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο:  https://forms.office.com/e/78qyNRCRtu

Μεταπτυχιακοί/Διδακτορικοί φοιτητές και Μεταδιδάκτορες

Για υποβολή αίτησης για σπουδές, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/jcXd1VgJGX

Για υποβολή αίτησης για πρακτική άσκηση, χρησιμοποιήστε τον εξής σύνδεσμο: https://forms.office.com/e/78qyNRCRtu


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φόρμες θα παραμείνουν ανοικτές μέχρι τις 29/02/24 και ώρα 23.45. Εκπρόθεσμες αιτήσεις θα είναι αδύνατο να υποβληθούν, και δεν θα γίνουν δεκτές.

Σε αυτό το στάδιο δεν χρειάζεται να επισυναφθεί κανένα πρόσθετο δικαιολογητικό.

Σε περίπτωση που χρειάζεστε κάποια διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε με το γραφείο Erasmus+ στο 2103897131 (Μυρώνη Μαρία) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο erasmus@asfa.gr

Για το γραφείο Erasmus+ της ΑΣΚΤ

Μυρώνη Μαρία

© ASFA 2024. All rights reserved.