Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης και κριτήρια μοριοδότησης για μετακίνηση με το πρόγραμμα Erasmus+ (ακαδ. έτος 2024-25)

Από το Γραφείο Erasmus+ ανακοινώνονται:

  • Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης για μετακινήσεις με το πρόγραμμα Erasmus+
  • Τα νέα ακαδημαϊκά κριτήρια με τα οποία έγινε η μοριοδότηση (για τα ακαδημαϊκά κριτήρια ελήφθη υπόψη η εικόνα στο φοιτητολόγιο της 19ης Μαρτίου 2024)

Συνημμένα στο παρόν θα βρείτε :

ΘΙΣΤΕ προπτυχιακό προσωρινός πίνακας μοριοδότησης

TET προπτυχιακό προσωρινός πίνακας μοριοδότησης

Κριτήρια μοριοδότησης Φοιτητών για Σπουδές Erasmus+ τελικό

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες:

  • Να ελέγξουν τη μοριοδότησή τους, αφού μελετήσουν προσεκτικά τα παραπάνω κριτήρια
  • Να αποστείλουν άμεσα και το αργότερο έως και την Τρίτη, 26/3/2024 τα ξενόγλωσσα πτυχία / βεβαιώσεις που τεκμηριώνουν το επίπεδο ξένων γλωσσών που δήλωσαν στην αίτησή τους. Ζητούνται απλά αντίγραφα, σε ευκρινείς φωτογραφίες ή σκαναρισμένα pdf και η αποστολή θα γίνει στο erasmus@asfa.gr με ένδειξη στο θέμα: Αποστολή ξενόγλωσσου πτυχίου [Γλώσσα ή Γλώσσες] του φοιτητή / της φοιτήτριας [ονομ/μο-ΑΜ]

π.χ. «Αποστολή ξενόγλωσσου πτυχίου Αγγλικών και Γαλλικών του φοιτητή  Ιωάννη Παπαδόπουλου, ΑΜ 12345»

Μετά την επιβεβαίωση των στοιχείων θα ανακοινωθεί η τελική μοριοδότηση των φοιτητών/τριών και θα ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των υποψηφιοτήτων στα ξένα Ιδρύματα.

 

© ASFA 2024. All rights reserved.