Ανακοίνωση ανταλλαγής φοιτητών με Tokyo University of the Arts – Εαρινό εξάμηνο 2024

Στο πλαίσιο της από 15/6/2017 διμερούς Συμφωνίας Συνεργασίας και Ανταλλαγής Φοιτητών με το Τokyo University of the Arts, Faculty of Fine Arts στην οποία προβλέπεται η ανταλλαγή 1 έως 2 φοιτητών ετησίως για φοίτηση διαρκείας από 3 έως 12 μήνες,

καλούνται

όσοι φοιτητές των ενδιαμέσων ετών επιθυμούν να φοιτήσουν στο ανωτέρω Παν/μιο για το εαρινό εξάμηνο (1 Απριλίου 2024 έως 30 Σεπτεμβρίου 2024), να υποβάλλουν μέσω email αίτηση ενδιαφέροντος στη Διεύθυνση Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων-Eκπαιδευτικών. Προγραμμάτων & Μορφωτικών Ανταλλαγών, πληροφορίες κ. Λουκάς Βοκορόκος,  τηλ. 210.3897169, email: tvokorokos@asfa.gr

 « Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων:  Παρασκευή 13 Οκτωβρίου 2024

 Περισσότερες πληροφορίες στα συνημμένα έγγραφα

 

Σημαντική σημείωση:

Αυτή δεν είναι μία επιδοτούμενη μετακίνηση μέσω του προγράμματος Erasmus+.Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής βαρύνουν αποκλειστικά τους μετακινούμενους φοιτητές.

TOKYO ΕΑΡΙΝΟ 2024.7z

© ASFA 2024. All rights reserved.