ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι ,σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών  της Σχολής Καλών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. που διεξήχθη στις 20/02/2024 με χρήση της « Ψηφιακής Κάλπης ΖΕΥΣ», Πρόεδρος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών ( ΤΕΤ) της Σ.Κ.Τ. της Α.Σ.Κ.Τ. με θητεία έως τις 31/08/2025 ,  εκλέχθηκε ο Καθηγητής  κ. Γεώργιος Καζάζης.

© ASFA 2024. All rights reserved.