ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

ΕΘ-Δ4    Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

Διδάσκων:  Κωνσταντίνος Ιωαννίδης (Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Κύκλος διαλέξεων με εισαγωγικό χαρακτήρα στα πεδία της θεωρίας και της κριτικής της τέχνης. Αρχικά επιχειρείται να οριστούν με σαφήνεια οι έννοιες μέσα από τη διάκρισή τους από άλλες παρεμφερείς. Η εξέταση βασικών ιδεών που καθόρισαν και εν πολλοίς καθορίζουν ακόμη και σήμερα τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και αξιολογούμε τις εικαστικές τέχνες θα γίνει μέσα από ιστορικό πρίσμα, ταυτόχρονα όμως, όπου κρίνεται απαραίτητο, θα επιχειρείται γεφύρωση διαφορετικών ιστορικών περιόδων προκειμένου να εμβαθύνουμε σε κρίσιμες έννοιες. Η έμφαση δίνεται στην περίοδο από τον 18ο αιώνα και μετά αλλά κρίνεται επίσης απαραίτητη μια αναδρομή στην προϊστορία του λόγου περί τεχνών πριν την επίσημη θεσμική κατοχύρωση της ιστορίας της τέχνης και της τεχνοκριτικής.

 

ΕΘ-ΔΑΝΦΙΤΑΕ624   Ειδικά θέματα αγγλικής ορολογίας της τέχνης: χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 2

Διδάσκουσα:  Μαρία Βάρα (ΕΔΙΠ, Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εξειδικευμένη χρήση της Αγγλικής ορολογίας της Τέχνης (ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου με συγκεκριμένη θεματολογία/λεξιλόγιο) μέσω επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στο πολιτισμικό πεδίο. Έμφαση δίνεται στη σύγχρονη καλλιτεχνική σκηνή, σε έργα καταξιωμένων καλλιτεχνών σε διεθνείς εκθέσεις (Μπιενάλε Αθήνας, Μπιενάλε Θεσσαλονίκης, Μπιενάλε Βενετίας). Εξετάζονται οι πρόσφατες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις σε σχέση με την καλλιτεχνική παραγωγή μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επισκέψεων σε μουσεία, κέντρα πολιτισμού, αίθουσες τέχνης και άλλες τοποθεσίες της Αθήνας (Αττικό Μετρό).

 

ΕΘ-Β1    Ιστορία της Τέχνης των νεότερων χρόνων 1 : Αναγέννηση και Μπαρόκ

Διδάσκουσα : Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Η έμφαση δίνεται στην αναγεννησιακή εικαστική παραγωγή της ιταλικής χερσονήσου από τον 14ο έως και τον 16ο αιώνα, ενώ παρουσιάζονται παραδείγματα έργων και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες. Κεντρική θέση κατέχουν βασικά ζητήματα, όπως τα διαφορετικά τεχνοτροπικά ιδιώματα, όπως διαμορφώνονται μέσα στην ευρεία αυτή περίοδο, οι διαφορές που εντοπίζονται ανάμεσα σε ορισμένα καλλιτεχνικά κέντρα της ιταλικής χερσονήσου (π.χ. Ρώμη, Φλωρεντία, Σιένα, Βενετία), η σχέση της καλλιτεχνικής παραγωγής με σημαντικούς αναθέτες της εποχής (π.χ. Μέδικοι, πάπες). Το αξίωμα ut pictura poesis εξετάζεται μέσα από τη μελέτη της σχέσης συγκεκριμένων έργων και εικονογραφικών συνόλων με λογοτεχνικά κείμενα, συμβολικά σχήματα και θεωρητικά κείμενα περί τέχνης. Το τελευταίο μέρος του μαθήματος καταλαμβάνει μια πρώτη συζήτηση για την ευρωπαϊκή τέχνη του 17ου αιώνα, το μπαρόκ, και την ευρωπαϊκή τέχνη από το 1700 έως το 1770 περίπου, το ροκοκό.

 

Ρομανική Τέχνη

Διδάσκουσα : Καλλιρρόη Λινάρδου (Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση των εξελίξεων στην τέχνη του δυτικοευρωπαϊκού Μεσαίωνα κατά τους 11ο και 12ο αιώνες. Το ρομανικό (Romanesque) υφολογικό ιδίωμα κυριάρχησε για περίπου 200 χρόνια και παρά το γεγονός ότι εκφράστηκε με κατά τόπους διαφοροποιήσεις και προσαρμογές, παραμένει μια διακριτή περίοδος στην ιστορία της τέχνης του δυτικού Μεσαίωνα. Θα εξεταστούν τα βασικά χαρακτηριστικά της ναοδομίας, η τέχνη και ο πολιτισμός των μεγάλων προσκυνηματικών κέντρων, οι εξελίξεις στη μνημειακή ζωγραφική και τα έργα μικροτεχνίας και η ρομανική γλυπτική (αρχιτεκτονική γλυπτική και ολόγλυφα λατρευτικά αντικείμενα) σε συνάρτηση με τις κοινωνικές και ιστορικές εξελίξεις που σφράγισαν τη συγκεκριμένη περίοδο.

 

Προσφερόμενο μάθημα από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (6ο εξάμηνο)

ΕΤΥ2     Επιστήμη – τεχνολογία υλικών 2

Διδάσκων: Χαράλαμπος Ρέτσος (ΕΔΙΠ, Τμήματος Εικαστικών Τεχνών)

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΚΕΛΛΥ) ΛΙΝΑΡΔΟΥ / Επίκουρη Καθηγήτρια

ΦΕΚ 656/Γ/07.07.2015

Η Καλλιρρόη Λινάρδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα. Κατέχει πτυχίο (1993) στην Αρχαιολογία από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters of Arts, 2000), Ύστερη Αρχαιότητα & Βυζαντινές Σπουδές, King’s College, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, και διδακτορικό (PhD, 2004), Βυζαντινή Τέχνη, Institute of Archaeology and Antiquity, Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Έχει λάβει τις ακόλουθες διακρίσεις: υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, του Arts and Humanities Research Board (A.H.R.B.) της Βρετανικής Ακαδημίας, του Stanley J. Seeger Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Princeton. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης. Από το 1994 είχε απασχοληθεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος πεδίου σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ από το 2006 έως το 2009 είχε διδάξει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/1982) σε διάφορα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας Βυζαντινή τέχνη και πολιτισμό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μεσαιωνικών εικονογραφημένων χειρογράφων. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, eds, Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium, Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor Α.A.M. Bryer (Aldershot, 2007)
 • ‘The Kokkinobaphos manuscripts revisited: the internal evidence of the books’, Scriptorium, 61/2 (2007), 384-407
 • ‘New visions of old meanings: Parisinus Graecus 135 and some anti-Latin visual implications’, in Angeliki Lymberopoulou, ed., Images of the byzantine world. Visions, messages and meanings. Studies presented to Leslie Brubaker (Aldershot, 2011), 169-184
 • ‘An Alternative to Illustration. Marginalia figuratα in codex Coislin 88 of the Bibliothèque nationale”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (2013), 285-300
 • ‘Imperial impersonations. Disguised portraits of a Komnenian prince and his father’, in A. Bucossi and A. Rodriguez Suarez (eds), John II Komnenos Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son (London, 2016), 155-182
 • ‘Mirroring the Face of God. The Challenge of the “Invisible Face” and the Metropolitan Crucifixion ivory’, in L. Diamantopoulou and M. Gerolemou, eds, Mirrors and Mirroring from Antiquity to the Early Modern Period (London, 2020), 177-187

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail
Γραφείο: Παλαιά Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klinardou@asfa.gr
Τηλ.: 210 48 01 356

 

Asfa Academia: Kelly (Kallirroe) Linardou (asfa.academia.edu)

Google Scholar: ‪Kallirroe (Kelly) Linardou – ‪Μελετητής Google

Research Gate: Kallirroe Linardou (researchgate.net)

 

2017 – 2018 Αγγελογραφίες

Guide to Byzantine Art

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ 1951/Γ/03.12.2020

Ο Κώστας Ιωαννίδης είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας και κριτικής της τέχνης στην ΑΣΚΤ. Έχει δημοσιεύσει μελέτες πάνω στην ιστοριογραφία και την κριτική των εικαστικών τεχνών και της φωτογραφίας σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. Επίσης τα βιβλία Σύγχρονη Ελληνική Φωτογραφία: Ένας Αιώνας σε Τριάντα Χρόνια (futura, 2008) και μαζί με την Εμμανουέλα Κάντζια το Τρεις εν Πλω (ΜΙΕΤ, 2018). Το πιο πρόσφατο βιβλίο του με τίτλο Μία “Υπερόχως Νόθος Τέχνη: Ποιητικές της Φωτογραφίας. Τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα (futura, 2019) απέσπασε (ομόφωνα) το Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας στην κατηγορία “Δοκίμιο-Κριτική”. Υπήρξε υπότροφος του ΙΚΥ, του Ιδρύματος Fulbright (εκπονώντας έρευνα στα αρχεία του ΜοΜΑ της Νέας Υόρκης και του Rockefeller Archive Centre για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο πεδίο του πολιτισμού κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου). Το καλοκαίρι του 2022 ήταν υπότροφος του Clark Art Institute (ΗΠΑ) όπου συνέχισε την έρευνά του πάνω σε ένα υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους με φωτογραφίες κρατουμένων από τις Κεντρικές Φυλακές της Σμύρνης (1919-1922). Είναι επιστημονικά υπεύθυνος στο ερευνητικό πρόγραμμα ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ, μέλος της Γ.Σ. του ΕΛΙΔΕΚ.

https://asfa.academia.edu/KIoannidis

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: Δίπλα από την αίθουσα Διδακτικής της Τέχνης

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kioannidis@asfa.gr

 

Κόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΑ / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

ΦΕΚ 788/Γ/04.04.2022

Η Μαρία Βάρα εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στη λογοτεχνία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου είναι και το πτυχίο της. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (MA) στην πεζογραφία στο Πανεπιστήμιο East Anglia της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Glasgow της Μεγάλης Βρετανίας με υποτροφία του προγράμματος Erasmus. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς κύκλους σπουδών μαθήματα θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας, συγκριτικής λογοτεχνίας, δεξιοτήτων έρευνας, γλώσσας και ορολογίας της τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών όπου είναι διορισμένη ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης). Διετέλεσε γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αγγλικών Σποδών (HASE, www.enl.auth.gr/hase/) 2014-2020. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους από διεθνείς εκδοτικούς οίκους για ζητήματα φύλου και λογοτεχνικού είδους (παραμύθι, αστυνομικό μυθιστόρημα), το Γοτθικό μυθιστόρημα, τη σχέση τέχνης και λογοτεχνίας, την επιρροή των επιστημών και των νέων μέσων στη λογοτεχνία, την πρόσληψη Βρετανών συγγραφέων στην Ελλάδα, τις λογοτεχνικές και πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν κεφάλαια στα εξής βιβλία: The Reception of Jane Austen in Europe (Continuum, 2007), Metafiction and Metahistory in Contemporary Women’s Writing (Palgrave Macmillan, 2007), Le Gothic (Palgrave Macmillan, 2008), Rewriting/Reprising: Plural Intertextualities (Cambridge Scholars Publishing, 2009), The Letter of the Law: Literature, Justice and the Other (Peter Lang, 2013), The Reception of Charles Dickens in Europe (Bloomsbury Academic, 2013), Liminal Dickens (Cambridge Scholars Publishing, 2016), Ruins in the Literary and Cultural Imagination (Palgrave Macmillan, 2019). Η πιο πρόσφατη δημοσίευση της (2022) αφορά τη σχέση των μυθιστορημάτων της Jane Austen με τα διαδικτυακά μιμίδια: ‘OMG JANE AUSTEN’: Austen and Memes in the Post-#MeToo Era (https://www.mdpi.com/2076-0787/11/5/112).

 

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mvara@asfa.gr

 

Ιστοσελίδα Ερευνητικού Έργου

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΝΑΥΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ / Επίκουρη Καθηγήτρια

ΦΕΚ 972/Γ/01.10.2015

Η Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Διδάσκει Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης των νεότερων χρόνων από την Αναγέννηση έως και το 17ο αιώνα. Το κύριο ερευνητικό της αντικείμενο είναι η φλαμανδική και ολλανδική ιστορία και θεωρία της ζωγραφικής του 17ου αιώνα. Στα ειδικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η σχέση εικόνας και πρωτογενών κειμενικών πηγών, θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις, ζητήματα πατρωνείας και αγοράς της τέχνης, ζωγραφική και εθνικές ταυτότητες, η εικαστική παραγωγή και ο προσδιορισμός των διαφορετικών εικαστικών ειδών (genres) σε σχέση με τα ιδεολογικά και κοινωνικά συγκείμενα των υπό εξέταση περιόδων.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνονται τα: «Karel van Mander. Σχετικά με την τοπιογραφία (1604)» (εισαγωγή, μτφρ., σχόλια).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 11 (Φθινόπωρο 2022), σς. 152-161, «Εικόνα χωρίς λόγο; Η περίπτωση της ιστορικής φωτογραφίας του Erwin Olaf», στο Νίκος Ερηνάκης, Φανή Παραφόρου (επιμ.), Εικόνα/Λόγος. Ερευνητικά ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμός, 2022, σς. 177-199, “Peter Paul Rubens De Imitatione Statuarum” (εισαγωγή, μτφρ., σχόλια).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 10 (Φθινόπωρο 2021), σς. 134-136, “The Animal as Agent of the Sublime in Rembrandt’s Narratives of Ovid’s Metamorphoses”, Philosophia (Springer) 2021, DOI 10.1007/s11406-021-00372-0. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες Η Ζωγραφική Παραγωγή των Κάτω Χωρών κατά τον 17ο αιώνα (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2015), Τα Συναισθήματα και το Υψηλό. Η αντίληψη της έκφρασής τους στην ιστορική ζωγραφική του Rembrandt. Εκδόσεις Ευρασία, 2019, The Emotions and the Sublime in Rembrandt’s History Painting. Expression and Perception. Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2021.

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: [εκκρεμεί]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nlitsardopoulou@asfa.gr

Τηλ.: [εκκρεμεί]

 

Research Gate: Nafsika Litsardopoulou (researchgate.net)

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΡΕΤΣΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

ΦΕΚ Διορισμού 993/Γ/09.10.2017

 

Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Ιδιότητες των Υλικών της Τέχνης, Περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα στην καλλιτεχνική δημιουργία, Αειφόρος ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες, Λεπτά υμένια, Αποκρίσιμα υλικά, Συνδετικά και Συγκολλητικά υλικά, Πολυμερικά μίγματα, Γήρανση και Θραύση οργανικών υλικών, Νανοσύνθετα Πολυμερικά υλικά.

 

Σπουδές:

Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό

Τμήμα Φυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/12851

 

ΣΥΝΟΨΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  –  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ   ΕΡΓΟΥ

Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο:

Πλήθος Δημοσιευμάτων: 23  ερευνητικά άρθρα      Εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια:  32

 

Συμμετοχή σε Εθνικές Επιστημονικές Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας

 • Συντονιστής και Μέλος της Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάλυση και τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της εκπαίδευσης. (ΑΔΑ: Ω8ΨΙ4653ΠΣ-3ΤΛ, 12-04-2016).
 • Συντονιστής και Μέλος Επιτροπής Εμ-πειρογνωμόνων του ΥΠΠΕΘ, με σκοπό τη σύνταξη εμπεριστατωμένης έκθεσης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης.  (ΦΕΚ: 173/ΥΟΔΔ/12-3-2017).
 • Εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Χάραξης Πολιτικής στο πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της σύστασης των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς αρμοδιότητας και το πεδίο δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (ΑΔΑ: ΩΔΦΕ4653ΠΣ-4Ο6, 17-10-2019).

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικά – Ερευνητικά Προγράμματα με Χρηματοδότηση στην ΑΣΚΤ

 • «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837 – 2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης», ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης, Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (7/2022 – 12/2023.
 • «Διδακτική της Νωπογραφίας (fresco) για Παιδιά / H Ελληνική Ζωγραφική Παράδοση στον Εκπαιδευτικό Χώρο: «Ο Τοίχος έχει τη δική του Ιστορία»», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας. Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (9/2021 – 7/2024)
 • «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βιωσιμότητα και Ανάδειξη της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑΣΚΤ», ΕΠΑ 2021-2024 ΥΠΑΙΘ. Συγγραφή Πρότασης και Μέλος Ομάδας Έργου (3/2020 – 8/2023).
 • «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης και Επιστημονικά Υπεύθυνος Πράξης (4/2018 – 12/2023)
 • «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης (4/2018 – 12/2023)

Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου

 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», 2019.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Εορτασμού των 30 χρόνων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε», 2020.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Η Τέχνη δε Γνωρίζει Σύνορα», 2021.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», 2022.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (10/2017 – σήμερα), Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανώτατη Σχλή Καλών Τεχνών
 • Ερευνητής, Department of Material Science & Engineering,  Cornell University, Ithaca, New York, USA (2/2007 – 8/2008)
 • ΕρευνητήςEcole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France (4/2004 – 8/2006)
 • Ερευνητής, Institut de Biologie Structurale ,Commisariat  à  l ‘Energie Atomique, Grenoble, France (3/2003 – 3/2004)
 • Ερευνητής, Department of Materials, University of California Santa Barbara, California, USA (8/2001 – 8/2002)
 • Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (1/1999  – 6/2001)

ΑΛΛΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επιστημονική Υποστήριξη Φυσικών Επιστημών (1/2015 – 9/2017), Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων – Ανεξάρτητη Αρχή, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (1/2014 – 1/2015) Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων Καινοτομίας στης Εκπαίδευση του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΕΔΒΜ, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1/2011 – 12/2013) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Κριτής – Αξιολογητής Προγραμμάτων Χρηματοδότησης  Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας Μέλος του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (7/2010 – 12/2011)
 • Υπεύθυνος Κλάδου Φυσικών Επιστημών (7/2009 – 12/2010) Τμήμα Διορισμών, Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Καθηγητής Φυσικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης (9/2008 – 6/2009), Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Computer System Manager, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (3/1997 – 3/2001)
 • Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης (9/1994 – 12/2000)

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα