ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΚΕΛΛΥ) ΛΙΝΑΡΔΟΥ / Επίκουρη Καθηγήτρια

Image

ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ (ΚΕΛΛΥ) ΛΙΝΑΡΔΟΥ

Προσωπική ιστοσελίδα

ΦΕΚ 959/Γ/05.06.2019

Η Καλλιρρόη Λινάρδου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με γνωστικό αντικείμενο Ιστορία Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα. Κατέχει πτυχίο (1993) στην Αρχαιολογία από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (Masters of Arts, 2000), Ύστερη Αρχαιότητα & Βυζαντινές Σπουδές, King’s College, Λονδίνο, Μεγάλη Βρετανία, και διδακτορικό (PhD, 2004), Βυζαντινή Τέχνη, Institute of Archaeology and Antiquity, Centre of Byzantine, Ottoman and Modern Greek Studies, University of Birmingham, Μεγάλη Βρετανία. Έχει λάβει τις ακόλουθες διακρίσεις: υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, του Arts and Humanities Research Board (A.H.R.B.) της Βρετανικής Ακαδημίας, του Stanley J. Seeger Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, Princeton. Από τον Ιούνιο του 2010 διδάσκει Ιστορία της Τέχνης του Βυζαντίου και του Δυτικού Μεσαίωνα ως μέλος ΔΕΠ στο Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης. Από το 1994 είχε απασχοληθεί ως συμβασιούχος αρχαιολόγος πεδίου σε περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ από το 2006 έως το 2009 είχε διδάξει ως Λέκτορας (Π.Δ. 407/1982) σε διάφορα Τμήματα Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας Βυζαντινή τέχνη και πολιτισμό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη μελέτη των μεσαιωνικών εικονογραφημένων χειρογράφων. Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

  • Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, eds, Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium, Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor Α.A.M. Bryer (Aldershot, 2007)
  • ‘The Kokkinobaphos manuscripts revisited: the internal evidence of the books’, Scriptorium, 61/2 (2007), 384-407
  • ‘New visions of old meanings: Parisinus Graecus 135 and some anti-Latin visual implications’, in Angeliki Lymberopoulou, ed., Images of the byzantine world. Visions, messages and meanings. Studies presented to Leslie Brubaker (Aldershot, 2011), 169-184
  • ‘An Alternative to Illustration. Marginalia figuratα in codex Coislin 88 of the Bibliothèque nationale”, Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 34 (2013), 285-300
  • ‘Imperial impersonations. Disguised portraits of a Komnenian prince and his father’, in A. Bucossi and A. Rodriguez Suarez (eds), John II Komnenos Emperor of Byzantium: In the Shadow of Father and Son (London, 2016), 155-182
  • ‘Mirroring the Face of God. The Challenge of the “Invisible Face” and the Metropolitan Crucifixion ivory’, in L. Diamantopoulou and M. Gerolemou, eds, Mirrors and Mirroring from Antiquity to the Early Modern Period (London, 2020), 177-187

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail
Γραφείο: Παλαιά Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: klinardou@asfa.gr
Τηλ.: 210 48 01 356

 

Asfa Academia: Kelly (Kallirroe) Linardou (asfa.academia.edu)

Google Scholar: ‪Kallirroe (Kelly) Linardou – ‪Μελετητής Google

Research Gate: Kallirroe Linardou (researchgate.net)

 

2017 – 2018 Αγγελογραφίες

Guide to Byzantine Art

Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, eds, Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium, Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor Α.A.M. Bryer (Aldershot, 2007)

Leslie Brubaker and Kallirroe Linardou, eds, Eat, Drink, and Be Merry (Luke 12:19) – Food and Wine in Byzantium, Papers of the 37th Annual Spring Symposium of Byzantine Studies, in Honour of Professor Α.A.M. Bryer (Aldershot, 2007)

Σχολιασμός έκθεσης : Καλλιρρόη Λινάρδου - Τοποθεσία : Γκαλερί Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 2017 -2018

Σχολιασμός έκθεσης : Καλλιρρόη Λινάρδου - Τοποθεσία : Γκαλερί Ν. Χατζηκυριάκος Γκίκας, Ελληνοαμερικάνικη Ένωση 2017 -2018

With contributions from Dr. William Allen, Dr. Magdalene Breidenthal, Dr. Andrew Casper, Dr. Paroma Chatterjee, Dr. Allen Farber, Dr. Ariel Fein, Dr. Evan Freeman, Dr. Beth Harris, Kalliroe Linardou, Dr. Elizabeth Macaulay, Kathleen Maxwell, Dr. Anne McClanan, Dr. Robert G. Ousterhout, Dr. Nancy Ross, Dr. Courtney Tomaselli, Dr. Nicolette S. Trahoulia, Dr. Alicia Walker, and Dr. Steven Zucker

With contributions from Dr. William Allen, Dr. Magdalene Breidenthal, Dr. Andrew Casper, Dr. Paroma Chatterjee, Dr. Allen Farber, Dr. Ariel Fein, Dr. Evan Freeman, Dr. Beth Harris, Kalliroe Linardou, Dr. Elizabeth Macaulay, Kathleen Maxwell, Dr. Anne McClanan, Dr. Robert G. Ousterhout, Dr. Nancy Ross, Dr. Courtney Tomaselli, Dr. Nicolette S. Trahoulia, Dr. Alicia Walker, and Dr. Steven Zucker

© ASFA 2024. All rights reserved.