ΝΑΥΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ / Επίκουρη Καθηγήτρια

Image

ΝΑΥΣΙΚΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ ΛΙΤΣΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ

Προσωπική ιστοσελίδα

ΦΕΚ 972/Γ/01.10.2015

Η Ναυσικά Λιτσαρδοπούλου είναι μόνιμη επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

Διδάσκει Ιστορία της ευρωπαϊκής τέχνης των νεότερων χρόνων από την Αναγέννηση έως και το 17ο αιώνα. Το κύριο ερευνητικό της αντικείμενο είναι η φλαμανδική και ολλανδική ιστορία και θεωρία της ζωγραφικής του 17ου αιώνα. Στα ειδικά ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η σχέση εικόνας και πρωτογενών κειμενικών πηγών, θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις, ζητήματα πατρωνείας και αγοράς της τέχνης, ζωγραφική και εθνικές ταυτότητες, η εικαστική παραγωγή και ο προσδιορισμός των διαφορετικών εικαστικών ειδών (genres) σε σχέση με τα ιδεολογικά και κοινωνικά συγκείμενα των υπό εξέταση περιόδων.

Στις πρόσφατες δημοσιεύσεις της συμπεριλαμβάνονται τα: «Karel van Mander. Σχετικά με την τοπιογραφία (1604)» (εισαγωγή, μτφρ., σχόλια).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 11 (Φθινόπωρο 2022), σς. 152-161, «Εικόνα χωρίς λόγο; Η περίπτωση της ιστορικής φωτογραφίας του Erwin Olaf», στο Νίκος Ερηνάκης, Φανή Παραφόρου (επιμ.), Εικόνα/Λόγος. Ερευνητικά ζητήματα και σύγχρονες προσεγγίσεις. Αθήνα, Εκδόσεις Στιγμός, 2022, σς. 177-199, “Peter Paul Rubens De Imitatione Statuarum” (εισαγωγή, μτφρ., σχόλια).  Ιστορία της Τέχνης, τεύχος 10 (Φθινόπωρο 2021), σς. 134-136, “The Animal as Agent of the Sublime in Rembrandt’s Narratives of Ovid’s Metamorphoses”, Philosophia (Springer) 2021, DOI 10.1007/s11406-021-00372-0. Έχει συγγράψει τις μονογραφίες Η Ζωγραφική Παραγωγή των Κάτω Χωρών κατά τον 17ο αιώνα (Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2015), Τα Συναισθήματα και το Υψηλό. Η αντίληψη της έκφρασής τους στην ιστορική ζωγραφική του Rembrandt. Εκδόσεις Ευρασία, 2019, The Emotions and the Sublime in Rembrandt’s History Painting. Expression and Perception. Αθήνα, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, 2021.

Αναλυτικό Βιογραφικό

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail
Γραφείο: Παλαιά Βιβλιοθήκη
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: nlitsardopoulou@asfa.gr
Τηλ.: 210 48 01 355

 

Research Gate: Nafsika Litsardopoulou (researchgate.net)

© ASFA 2024. All rights reserved.