Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (ΤΕΤ)


ΥΑ 141956-Ζ1 (ΦΕΚ 4268β-27.9.2018, ενιαίος αδιάσπαστος τίτλος master στο ΤΕΤ)

B1 Πρόταση πιστοποίησης του ΠΠΣ του ΤΕΤ (Οκτώβριος 2020), v.3

Πολιτική ποιότητας 2018-2019, v.2

Οδηγός Σπουδών ΤΕΤ, 2018-2019, update_v7

Μαθησιακά αποτελέσματα, 2018-2019_v1

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Περιγράμματα Μαθημάτων ανά Εργαστήριο Κατεύθυνσης, v.1

Μελέτη εκπόνησης πρότυπου Περιγράμματος Μαθήματος (2017-2018)

Πρότυπα ΠΜ v.2

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Κανονισμός εκπόνησης Διδακτορικής διατριβής (ΦΕΚ 1927β-19.5.2020)

Κανονισμός εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας (2018-2019, 1η έκδοση)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης ΑΣΚΤ (ΤΕΤ, 2018-2019) v.1 Total

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Διδακτικής Τέχνης (2019-2020)

Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης Διδακτικής Τέχνης (2018-2019) final

ΔΡΑΣΕΙΣ και λοιπό υλικό

Δράσεις για την Προστασία Δικαιωμάτων Ανθρώπου (2020)

Εκπαιδευτικές – ερευνητικές δράσεις ΤΕΤ (2020)

Δράσεις προς κοινωνία 2018-2020

YPEKA, Street art (2014)

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Κατάλογος αποφοίτων ΤΕΤ 2017-2019

Κατάλογος αποφοίτων ΤΕΤ 2014-2017

Κατάλογος αποφοίτων ΤΕΤ 2012-2013

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο