Αυτοτελές Γραφείο Πρυτανικών Αρχών & Δημοσίων Σχέσεων


Επικοινωνία:

Βασιλική Τσιγκούνη
Τηλ.: 210 3897 121

Νίκος Αποστόλου
Τηλ.: 210 3897 123

Μαρούλα Ψάλτη
Τηλ.: 210 3897 145

Μάρθα Αγιουτάκη
Τηλ.: 210 3897 120


Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: rector@asfa.gr  |  rectorate@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο