ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ Α’) – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ (ΤΜΗΜΑ Α’) – ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Περιγραφή Μαθήματος  

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές/τριες αποκτούν εμπειρία σε διάφορες μεθόδους δημιουργίας τέχνης, εργαλείων, και μέσων κατάλληλων για τη διαφοροποιημένη μάθηση στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αναπτύσσουν και αξιολογούν εκπαιδευτικούς πόρους και μεθοδολογικά εργαλεία συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, προφορικών και γραπτών εκπαιδευτικών υλικών και τεχνικών. Επίσης, πραγματοποιούν μελέτη και πρακτική της πολιτιστικής ανταπόκρισης με διαφορετικούς πληθυσμούς της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας.  

Έμφαση δίνεται στη σύνδεση θεωρίας και πράξης, το σχεδιασμό μαθημάτων, τη διδασκαλία και στον κοινωνικό ρόλο της εκπαίδευσης, εστιάζοντας σε μια κοινωνικο-συναισθηματική προσέγγιση στη διδασκαλία και τη μάθηση μέσω της τέχνης. Μέσα από την έρευνα και κριτική μελέτη σε μεταμοντέρνες προσεγγίσεις, στη διδακτική του οπτικού και υλικού πολιτισμού, στην πολυπολιτισμική/διαπολιτισμική εκπαίδευση και στην εκπαίδευση /διδακτική που εστιάζει στην κοινωνική δικαιοσύνη θα δοθεί η δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να συνδέσουν τη θεωρία με την εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο της Πρακτική Άσκησης γίνεται άμεση παρατήρηση και εποπτευόμενη συμμετοχή με διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες σε σχολικά περιβάλλοντα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για, τουλάχιστον, 16 ώρες πρακτικής εμπειρίας.  

Παράλληλα, στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους/τις φοιτητές/τριες στην έννοια της δια βίου μάθησης και στη γνωριμία με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς τόπους και φορείς προκειμένου να κατανοήσουν το ρόλο που μπορεί να αναλάβει η Τέχνη στην Εκπαίδευση για την επίτευξη των εκάστοτε στόχων. Οι φοιτητές/τριες θα κατανοήσουν έννοιες και τόπους όπως η διαπολιτισμικότητα, οι μετανάστες, οι ευπαθείς ομάδες, η ειδική αγωγή, η  

σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, η αγωγή υγείας, η εκπαίδευση παιδιών στο νοσοκομείο, οι ασθενείς σε κίνδυνο, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, τα γηροκομεία, τα ΚΑΠΙ, η μουσειακή εκπαίδευση και τα μουσεία, η εκπαίδευση στις φυλακές και σε καταστήματα ανηλίκων, οι χώροι δημιουργικής απασχόλησης και διασκέδασης, οι κατασκηνώσεις κ.ά.  

Στόχο αποτελεί η διερεύνηση και η ενίσχυση της σχέσης ανάμεσα στην τέχνη, την τεχνολογία και την εκπαίδευση μέσα από την ανάλυση της ενσωμάτωσης των δημιουργικών και αναδυόμενων τεχνολογιών στη Διδακτική της Τέχνης και τον ορισμό των πρακτικών, των θεμάτων και των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην πρακτική εμπειρία των φοιτητών/τριών με την ενσωμάτωση των δημιουργικών τεχνολογιών στο πρόγραμμα σπουδών και τη δημιουργία εκφραστικής ψηφιακής τέχνης και άλλων οπτικοακουστικών και εύστοχων ψηφιακών εργαλείων και υλικών για τη χρήση τους στην τάξη. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να δουλέψουν με καινοτόμο τρόπο, με δημιουργικά υλικά και ψηφιακές τεχνολογίες και μέσα και να τα συνδυάσουν με διεπιστημονικές, συνεργατικές, και παιγνιώδεις παιδαγωγικές μεθόδους.  

Τέλος, στόχος του μαθήματος αποτελεί η εξοικείωση με τη Μουσειοπαιδαγωγική και η πρακτική κατάρτιση των φοιτητών/τριών, μέσω εικαστικών εργαστηρίων και τεχνικών διδακτικής των Εικαστικών στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μέσω βιωματικών εικαστικών εργαστηρίων σε τεχνικές επίλυσης των διαπροσωπικών συγκρούσεων στις διαμαθητικές σχέσεις. 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 993/Γ/09.10.2017

Η Ειρήνη Γιαννημάρα διδάσκει το μάθημα “Διδακτική της Τέχνης” στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εικαστικών).

Σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα (ΑΣΚΤ) και Ψηφιακή Τέχνη στο Λονδίνο (Master of Arts-Wimbledon School of Art). Είναι διδάκτωρ διδακτικής της τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ.

Έχει δημιουργήσει και διδάξει το γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική της τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες” στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει εκπονήσει το Πρόγραμμα Σπουδών στο μάθημα “Γλυπτική” για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια στο πλαίσιο δράσης του ΥΠΠΕΘ και του ΙΕΠ.

Είναι συν-συγγραφέας του συλλογικού έργου “Célestin Freinet, Κριτική και Θεσμική παιδαγωγική. Για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό”. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Έχει κάνει δυο ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: egiannimara@asfa.gr

Είναι επικεφαλής ερευνητικού έργου που επικεντρώνεται στους εξής τομείς: τέχνη και εκπαίδευση, κριτική και θεσμική παιδαγωγική, μεθοδολογία και προγράμματα σπουδών, πολιτισμός και τεχνολογία, οπτική κουλτούρα, δημιουργικότητα και κοινότητα. Είναι μέλος της παιδαγωγικής ομάδας “Το Σκασιαρχείο- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας”.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα