ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ / Διευθ. B. Μπέτσου

ΒΙΝΤΕΟΤΕΧΝΗ (κατ’επιλογήν υποχρεωτικό εργαστήριο)

Στόχος του κατ’ επιλογήν εργαστηρίου «Βιντεοτέχνη» είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές της κινούμενης εικόνας και ήχου στη Σύγχρονη τέχνη και η διερεύνηση των μορφών και της εξέλιξης του μέσου του βίντεο και του ήχου.  Διερευνούνται οι εκφραστικές δυνατοτήτες, οι πλαστικές ιδιοτήτες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων της κινούμενης εικόνας και του ήχου, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν ως εκφραστικά εργαλεία στην υλοποίηση καλλιτεχνικών έργων, είτε αυτόνομα, είτε σε συνδυασμό με άλλα μέσα και υλικά – καλλιτεχνικές προτάσεις με συνδυαστικά μέσα.

Εφαρμόζεται συνδυαστική σπουδή – studio practice – στην σύνθεση καλλιτεχνικών προτάσεων με κινούμενη εικόνα (βίντεο, animation, mapping projection κ.α.) και σύνθεση και επεργασία ήχου για την εικόνα.

Βίντεοτέχνη, Διδάσκουσα: Β.Μπέτσου, Επικ. καθ. TET ΑΣΚΤ

Εισαγωγή στην κινούμενη εικόνα (θεωρία και πράξη), αρχές της οπτικοακουστικής γλώσσας, πειραματικό βίντεο και φιλμ, αφηγηματικό βίντεο: σύνταξη – μοντάζ, τεχνικές κινηματογράφησης,  επεξεργασίας, editing και compositing του Ψηφιακού Βίντεο και ήχου, σύνταξη πολλαπλών προβολών στο χώρο.  Παρουσιάζονται και αναλύονται οι φάσεις της δημιουργίας ενός βίντεο-έργου (μονοκάναλου, πολυκάναλου ή και βίντεοεγκατάσταση και χαρτογραφικές προβολές) από την ιδέα στην οπτικοποίησή της, με έμφαση πάντα στην αισθητική και εικαστική σύνταξη του έργου.

Στο εργαστήριο προσφέρεται μια επισκόπηση της ιστορίας της Βιντεοτέχνης από τις πρώτες δεκαετίες ως σήμερα. Παρουσιάζονται και αναλύονται έργα βίντεο και βιντεοεγκαταστάσεις από ενδεικτικούς καλλιτέχνες. Αναλύονται ενδεικτικά έργα καλλιτεχνών που εστιάζουν στα εκφραστικά ζητήματα που έχουν τεθεί από τη χρήση του μέσου του βίντεο και γενικότερα της κινούμενης εικόνας στην σύγχρονη τέχνη. Επίσης, γίνονται θεματικές παρουσίασεις καθώς και ανάλυση παραδειγμάτων από τον πειραματικό κινηματογράφο, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εκφραστικών δυνατοτήτων του μέσου και την αναγνώριση και ανάλυση βασικών στοιχείων άρθρωσης της οπτικοακουστικής γλώσσας ως προς την εικόνα,τον ήχο και το μοντάζ.

Ηχητική σύνθεση, Διδάσκων: Τ. Διαμαντόπουλος, ΕΔΙΠ TET ΑΣΚΤ

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου Βιντεοτέχνης πραγματοποιεται και εργαστήριο στην Ηχητική Σύνθεση και Μουσική τεχνολογία, με στόχο την σύνθεση του ήχου για το οπτικοακουστικό έργο (προβολή ή εγκατάσταση) η΄/και τη σύνθεση αυτόνομου ηχητικού τοπίου.Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα:

  • στην οργάνωση και υλοποίηση καλλιτεχνικών ασκήσεων, στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος, που εστιάζουν σε βασικά εκφραστικά και τεχνικά ζητήματα που θέτουν τα μέσα και εντοπίζονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο του μαθήματος.
  • στην ανάπτυξη και υλοποίηση προσωπικών καλλιτεχνικών έργων (βίντεο και βιντεοεγκαταστάσεων και ηχητικών συνθέσεων) στα πλαίσια του εργαστηριακού μαθήματος,  με παρακολούθηση και υποστήριξη ως προς την σύνταξη, τη δομή, την αισθητική, αλλά και τα τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν, σε όλα τα στάδια παραγωγής.

Αξιολόγηση
Οι φοιτητές αξιολογούνται με βάση τις καλλιτεχνικές ασκήσεις που ζητούνται και των προσωπικών εργασιών που υλοποιούν στα πλαίσια του μαθήματος. Επίσης, λαμβάνεται σημαντικά υπόψη η παρουσία και δημιουργική συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα.

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΣΟΥ / Επίκουρη Καθηγήτρια [ΦΕΚ 416/Γ/07.04.2014]

Vicky Betsou is a Visual Artist and Assistant professor of Videoart at Athens School of Fine Arts (Graduate and MA program of studies). She is currently the Institutional Erasmus Coordinator of ASFA.
Ηer artistic work, includes multichannel video-installations and soundscapes in physical and virtual space, immersive narrations. She explores a range of new media and platforms for documenting and reconstructing time and space in immersive spatiotemporal experiences for the viewers.
She is interested in capturing long durations and glimpses of “frozen” time as it is inscribed on trivial objects, cinematic portraits, archives and everyday patterns and exploring the possibilities that new media open up for non-linear contemplative narratives to emerge, negotiating matters of personal and collective memory.
Her art work has been presented internationally and some belong to Private collections and Museums.
She has also created physical and multimedia digital scenographies and mapping projections for the theater (Athens Concert Hall, Athens Festival, Hellenic Cosmos Cultural center-Theatron etc), as well as physical stage designs for the theater and television. She has been teaching experimental video and animation to children and youth and has been a trainers’ – trainer for Secondary Education – Moving image in Education. She resides and works in Athens, Greece

ERT doc presentation of artistic work – “One Picture, a thousand thoughts – Vicky Betsou”, ErtFlix

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

facebook instagram vimeo

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 993/Γ/09.10.2017

Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ 

Ηχητική Σύνθεση και Μουσική Πληροφορική: ο ήχος ως εκφραστικό υλικό, μέσον και μορφή στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και της Σύγχρονης Τέχνης 

Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Σπουδές στην Πληροφορική (τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας) και μεταπτυχιακό στη Μουσική με Υπολογιστή (MSc in Music Technology, University of York).  

Στη δεκαετία του 1990 συμμετείχε ως μέλος της ομάδας Μουσικής Πληροφορικής στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας με ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο.  

Το διάστημα 2000-08 δίδαξε και οργάνωσε τα μαθήματα “Μουσικός Προγραμματισμός” και “Σύνθεση Ήχου” στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης.  

Από το 2007 έως το 2017 δίδαξε στην ΑΣΚΤ ως συμβασιούχος (Π.Δ. 407) “Ηχητική Σύνθεση” και “Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου” στα εργαστήρια Πολυμέσων και Βιντεοτέχνης καθώς και στα ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” και “Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα & Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης”.  

Από το 2017 έως σήμερα συνεχίζει να διδάσκει στην ΑΣΚΤ στα παραπάνω αντικείμενα ως μέλος ΕΔΙΠ.  

Έχει συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα (ΠΕΠ, ΓΓΕΤ, erasmus+, αυτόνομοι ακαδημαϊκοί φορείς) με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την Σύνθεση Ήχου, την Ηχητική Σύνθεση και τον Ηχητικό Χώρο. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων. Συν-συγγραφέας σε τρία ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα. 

Το καλλιτεχνικό του έργο εστιάζει στον Ηχητικό Χώρο και στη σύνθεση Ηχοτοπίου. 

Το 2018 ξεκίνησε την διδακτορική του διατριβή στο τμήμα ΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ με θέμα τον Ηχητικό Χώρο. 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdiamantopoulos@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

Έργα φοιτητών

© ASFA 2024. All rights reserved.