ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Image

ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Προσωπική ιστοσελίδα

ΦΕΚ 993/Γ/09.10.2017

Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ 

Ηχητική Σύνθεση και Μουσική Πληροφορική: ο ήχος ως εκφραστικό υλικό, μέσον και μορφή στο πεδίο των Εικαστικών Τεχνών και της Σύγχρονης Τέχνης 

Γεννήθηκε το 1965 στην Αθήνα. Σπουδές στην Πληροφορική (τμήμα Πληροφορικής, ΤΕΙ Αθήνας) και μεταπτυχιακό στη Μουσική με Υπολογιστή (MSc in Music Technology, University of York). Στη δεκαετία του 1990 συμμετείχε ως μέλος της ομάδας Μουσικής Πληροφορικής στο Κέντρο Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας με ερευνητικό και καλλιτεχνικό έργο.  Το διάστημα 2000-08 δίδαξε και οργάνωσε τα μαθήματα “Μουσικός Προγραμματισμός” και “Σύνθεση Ήχου” στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του ΤΕΙ Κρήτης.  Από το 2007 έως το 2017 δίδαξε στην ΑΣΚΤ ως συμβασιούχος (Π.Δ. 407) “Ηχητική Σύνθεση” και “Ψηφιακή Επεξεργασία Ήχου” στα εργαστήρια Πολυμέσων και Βιντεοτέχνης καθώς και στα ΠΜΣ “Ψηφιακές Μορφές Τέχνης” και “Τέχνη, Εικονική Πραγματικότητα & Πολυχρηστικά Συστήματα Καλλιτεχνικής Έκφρασης”.  Από το 2017 έως σήμερα συνεχίζει να διδάσκει στην ΑΣΚΤ στα παραπάνω αντικείμενα ως μέλος ΕΔΙΠ.  

Έχει συμμετοχές σε ερευνητικά προγράμματα (ΠΕΠ, ΓΓΕΤ, erasmus+, αυτόνομοι ακαδημαϊκοί φορείς) με κύριο ερευνητικό αντικείμενο την Σύνθεση Ήχου, την Ηχητική Σύνθεση και τον Ηχητικό Χώρο. Είναι συγγραφέας δύο βιβλίων. Συν-συγγραφέας σε τρία ηλεκτρονικά ακαδημαϊκά συγγράμματα. 

Το καλλιτεχνικό του έργο εστιάζει στον Ηχητικό Χώρο και στη σύνθεση Ηχοτοπίου. 

Το 2018 ξεκίνησε την διδακτορική του διατριβή στο τμήμα ΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ με θέμα τον Ηχητικό Χώρο. 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: tdiamantopoulos@asfa.gr

 

Προγραμματισμός & Σύνθεση Ήχου – Ελλην 2004

Προγραμματισμός & Σύνθεση Ήχου – Ελλην 2004

Η Μουσική των Υπολογιστών – Ιων 2014

Η Μουσική των Υπολογιστών – Ιων 2014

Από τις Σύνθετες Τέχνες στα Υπερμέσα και τους νέους Εικονικούς-Δυνητικούς Χώρους (επιμ. Μάνθος Σαντοριναίος) – Κάλλιπος Ακαδημαϊκά Συγγράμματα 2017

Από τις Σύνθετες Τέχνες στα Υπερμέσα και τους νέους Εικονικούς-Δυνητικούς Χώρους (επιμ. Μάνθος Σαντοριναίος) – Κάλλιπος Ακαδημαϊκά Συγγράμματα 2017

Μουσική Πληροφορική & Μουσική με Υπολογιστές (Λώτης-Διαμαντόπουλος) – Κάλλιπος Ακαδημαϊκά Συγγράμματα 2017

Μουσική Πληροφορική & Μουσική με Υπολογιστές (Λώτης-Διαμαντόπουλος) – Κάλλιπος Ακαδημαϊκά Συγγράμματα 2017

© ASFA 2024. All rights reserved.