ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ – ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

Θεωρία του Χώρου-Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 1 – Εξάμηνο 3ο

Κωνσταντίνα Κάλφα, Εντεταλμένη διδάσκουσα

Το μάθημα εξετάζει την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική από την έναρξη της «μοντέρνας εποχής» (1401) ως το τέλος του «μακρού 19ου αιώνα» (1914). Προσεγγίζονται ζητήματα σχετικά με τη θεωρία και την αρχιτεκτονική της ιταλικής Αναγέννησης, του Μπαρόκ, του Νεοκλασικισμού, των πόλεων του 19ου αιώνα, της αρχιτεκτονικής των νέων υλικών και της Αρ νουβό. Αναλύεται επίσης η σημασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού και ιδιαίτερα του αρχιτεκτονικού για την ανάπτυξη της παγκόσμιας έντεχνης αρχιτεκτονικής. Δίνεται έμφαση σε οπτικοακουστικά μέσα πρόσληψης και κατανόησης των ζητημάτων.

 

Θεωρία του Χώρου-Ιστορία της Αρχιτεκτονικής 2 – Εξάμηνο 4ο

Κωνσταντίνα Κάλφα, Εντεταλμένη διδάσκουσα

Ιστορία, θεωρία και κριτική της αρχιτεκτονικής από το 1870 ως το 2015: Αμερικανική αρχιτεκτονική, Ιστορικές πρωτοπορίες (φουτουρισμός, εξπρεσιονισμός, νεοπλαστικισμός, κονστρουκτιβισμός, τσεχοσλοβάκικος κυβισμός), Μοντέρνο κίνημα στον Βορρά και στον Νότο της Ευρώπης, Διεθνές στυλ, Μεταπολεμική ανοικοδόμηση, Πρωτοπορίες του 1960, Μεταμοντερνισμός, Αποδόμηση, Σύγχρονες αρχιτεκτονικές εκφράσεις στις μητροπόλεις του 21ου αιώνα. Δίνεται έμφαση σε οπτικοακουστικά μέσα πρόσληψης και κατανόησης των ζητημάτων.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΛΦΑ / ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ

Γεν.1984, Αθήνα. Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός ΕΜΠ με πολυετή εμπειρία σε ερευνητικά έργα και 11-ετές αυτοδύναμο διδακτικό έργο στη γνωστική περιοχή της ιστορίας και θεωρίας της αρχιτεκτονικής. Οι δημοσιεύσεις της, προϊόν συστηματικών ερευνών σε ιστορικά αρχεία και άλλες πηγές (όπως οι προφορικές μαρτυρίες), εξετάζουν ιστορικά τη νεότερη αρχιτεκτονική ως ένα κυρίαρχο πολιτιστικό τεκμήριο. Συνολικά, το ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο της μελετά τους πολύπλοκους μηχανισμούς: α) διαμόρφωσης του υποκειμένου-αρχιτέκτονα δημιουργού και του αρχιτεκτονικού επαγγέλματος, β) συγκρότησης του αρχιτεκτονικού νοήματος, γ) εδραίωσης των εκάστοτε αρχιτεκτονικών μορφών και τελικά, δ) επιρροής των διαφόρων ιδεολογιών, της αισθητικής και των διαφόρων πολιτισμικών προτύπων, του κοινωνικό-πολιτικού και οικονομικού πλαισίου. Τα πρόσφατα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στους τρόπους με τους οποίους η αρχιτεκτονική έχει ιστορικά διαπλακεί με ευρύτερες πολιτικές και οικονομικές ατζέντες και εγκαθιδρυμένα παγκόσμια δίκτυα γνώσης και εξουσίας. Έχει δημοσιεύσει σε κορυφαίες εκδόσεις διεθνών επιστημονικών κοινοτήτων ιστορικών της αρχιτεκτονικής (όπως στο Journal of the Society of Architectural Historians και στο βιβλίο Architecture in Development της διακεκριμένης ομάδας Aggregate Architectural History Collaborative). Το 2019 δημοσίευσε το βιβλίο Αυτοστέγαση, τώρα! Η αθέατη πλευρά της αμερικανικής βοήθειας στην Ελλάδα (Futura), το οποίο μελετά την αρχιτεκτονική της ελληνικής Ανοικοδόμησης κατά την πρώτη μεταπολεμική εικοσαετία, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές της ιστορίας. Τόσο για το βιβλίο της όσο και για τις λοιπές δημοσιεύσεις της σημειώνονται σημαντικές ετεροαναφορές.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα