ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι (ΤΜΗΜΑ Α’)

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Ι (ΤΜΗΜΑ Α’)

 

 

Περιγραφή Μαθήματος  

Βασικός διδακτικός στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητριών/ φοιτητών στο περιεχόμενο, τη δομή και τις επιμέρους επιδιώξεις της διδακτικής του μαθήματος των Εικαστικών Τεχνών.  

Στο μάθημα γίνεται επισκόπηση της ιστορίας της καλλιτεχνικής εκπαίδευσης και των φιλοσοφικών της παραμέτρων. Εξετάζονται μέθοδοι και προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της τέχνης σε μικρά παιδιά, μελετώνται οι στρατηγικές για την διαφοροποιημένη μάθηση (differential learning) καθώς και τα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της/του μαθήτριας/μαθητή. Επίσης, διδάσκονται καλές πρακτικές της χρήσης οπτικών, ηχητικών και κειμενικών εκπαιδευτικών υλικών, η δημιουργία σχεδίων μαθημάτων βάσει του γνωστικού περιεχομένου, της παιδαγωγικής του εργαστηρίου και της παροχής στοιχείων από τις/τους φοιτήτριες/φοιτητές. Επιπλέον, η/ο φοιτήτρια/φοιτητής έχει την ευκαιρία να εξοπλιστεί με ειδικές γνώσεις σε τρέχοντα εννοιολογικά ζητήματα της Διδακτικής της Τέχνης. Διερευνά την πολλαπλότητα των βασικών και ιστορικά παρελθόντων θεωρητικών εννοιών και των σύγχρονων προσεγγίσεων και πρακτικών που σχετίζονται με την κοινωνία, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την τέχνη. Έρχεται σε επαφή με επιστημονικά άρθρα, κείμενα, βιβλιογραφία, καινοτόμες πρακτικές όπως και με τα σύγχρονα θέματα που διαμορφώνουν τη διδακτική της τέχνης στον 21ο αιώνα. Η φοιτήτρια/ο φοιτητής δύναται να αναπτύξει μια ολιστική και κριτική προσέγγιση σχετικά με τις τρέχουσες τάσεις και τα σημαίνοντα σημεία στη Διδακτική της Τέχνης αξιοποιώντας τα δημιουργικά στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Το μάθημα εμπεριέχει διαλέξεις επισκεπτών, συζητήσεις άρθρων και θεμάτων που αναδεικνύονται από τις διαλέξεις και από την επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις, κριτική ανασκόπηση επιλεγμένων άρθρων, διαλεκτικές συζητήσεις κριτικής σκέψης ταυτόχρονα με ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες, workshops, projects, περιπάτους συλλογής δεδομένων, επισκέψεις σε εκθεσιακούς και άλλους χώρους, κοινωνική έρευνα στο σχολικό  

πεδίο, εικαστικές παρεμβάσεις και έργα στο δημόσιο χώρο, ή/και σχολικό χώρο κ.ά., συνεργασίες με σχολεία, παιδαγωγικές ομάδες, δίκτυα τέχνης και δράσης, οργανισμούς, Πανεπιστήμια, κλινικές, οργανώσεις και φορείς, κοινωνικούς θεσμούς, κοινωνικά κινήματα, εκπαιδευτικά τμήματα μουσείων, και συναντήσεις με καλλιτέχνες/ιδες και θεωρητικούς της τέχνης και της διδακτικής της τέχνης.

ΕΙΡΗΝΗ ΓΙΑΝΝΗΜΑΡΑ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 993/Γ/09.10.2017

Η Ειρήνη Γιαννημάρα διδάσκει το μάθημα “Διδακτική της Τέχνης” στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (Ε.ΔΙ.Π. Τμήματος Εικαστικών).

Σπούδασε γλυπτική στην Αθήνα (ΑΣΚΤ) και Ψηφιακή Τέχνη στο Λονδίνο (Master of Arts-Wimbledon School of Art). Είναι διδάκτωρ διδακτικής της τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ.

Έχει δημιουργήσει και διδάξει το γνωστικό αντικείμενο “Διδακτική της τέχνης και Δημιουργικές Τεχνολογίες” στο Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Έχει εκπονήσει το Πρόγραμμα Σπουδών στο μάθημα “Γλυπτική” για τα Καλλιτεχνικά Λύκεια στο πλαίσιο δράσης του ΥΠΠΕΘ και του ΙΕΠ.

Είναι συν-συγγραφέας του συλλογικού έργου “Célestin Freinet, Κριτική και Θεσμική παιδαγωγική. Για ένα σχολείο ελεύθερο, ανοικτό και συνεργατικό”. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και έχει συμμετάσχει με ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Έχει κάνει δυο ατομικές εκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: egiannimara@asfa.gr

Είναι επικεφαλής ερευνητικού έργου που επικεντρώνεται στους εξής τομείς: τέχνη και εκπαίδευση, κριτική και θεσμική παιδαγωγική, μεθοδολογία και προγράμματα σπουδών, πολιτισμός και τεχνολογία, οπτική κουλτούρα, δημιουργικότητα και κοινότητα. Είναι μέλος της παιδαγωγικής ομάδας “Το Σκασιαρχείο- Πειραματικοί ψηλαφισμοί για ένα σχολείο της κοινότητας”.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα