ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

ΕΘ-Α2      Ιστορία της Αρχαίας Τέχνης

Διδάσκων:  Δημήτριος Δαμάσκος (Διδασκαλία με ανάθεση από το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι η επισκόπηση της αρχαίας ελληνικής τέχνης από τον 10ο αι. π.Χ. έως και τα τέλη του 1ου αι. π.Χ. αιώνα, κατά τη διάρκεια δηλαδή της διαμόρφωσης και ανάπτυξης του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στον ανατολικομεσογειακό χώρο. Την περίοδο αυτή διαπιστώνεται η δημιουργία υψηλής ποιότητας τεχνών, κέντρο των οποίων ήταν ο άνθρωπος με τις ποικίλες δραστηριότητές του στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα της κοινωνίας στην οποία ζούσε. Η αρχαία ελληνική τέχνη εξέφρασε σταδιακά και ανά εποχή ιδανικά και αξίες που απηχούσαν τα εκάστοτε πολιτεύματα (αριστοκρατικό, τυραννικό, δημοκρατικό, μοναρχικό), αλλά και τη σχέση του ανθρώπου με τις λατρευόμενες θεότητες, ανθρωποκεντρικές επίσης. Στα μαθήματα εξετάζονται ανά εποχή οι βασικές κατηγορίες της αρχαίας ελληνικής τέχνης (αρχιτεκτονική, γλυπτική, ζωγραφική, αγγειογραφία και μικροτεχνία). Η επισκόπηση τελειώνει με την προσέγγιση του αρχαίου ελληνικού με το ρωμαϊκό πολιτισμό και τη δημιουργία του λεγόμενου ελληνορωμαϊκού πολιτισμού.

 

ΕΘ-ΔΑΝΦΙΤΑΕ615    Μεθοδολογία έρευνας και συγγραφή επιστημονικής εργασίας 

Διδάσκουσα: Βαρβάρα Ρούσσου (ΕΔΙΠ, Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Στο μάθημα διδάσκονται:

α) η μεθοδολογία της έρευνας: έρευνα σε βιβλιοθήκες και αρχεία, βιβλιογραφική έρευνα (σε βιβλιοθήκες και στο διαδίκτυο), βασικά στοιχεία, συστήματα βιβλιογραφικών αναφορών, παραθέματα και υποσημειώσεις.

β) τα στάδια συστηματικής εκπόνησης και παρουσίασης της επιστημονικής εργασίας, ακαδημαϊκή γραφή: κριτική ανάγνωση πηγών, σχεδιασμός, δομή εργασίας (πρόλογος, εισαγωγή, κεφάλαια κ.λπ.), συντακτική-ορθογραφική φροντίδα, επιστημονικός λόγος, τεκμηρίωση, κριτική ανάλυση-συμπεράσματα, τυποποιημένη μορφή εργασίας, συστήματα παραπομπών και αναγραφή βιβλιογραφίας, (αυτό)διόρθωση και τελική παρουσίαση (προετοιμασία, διαφάνειες, κατανομή στον διαθέσιμο χρόνο κ.ά.).

γ) η διαχείριση ηλεκτρονικών πηγών και μέσων: e-class, επιστημονικοί ιστότοποι, ψηφιοποιημένο υλικό/ψηφιακές βιβλιοθήκες, δημιουργία και χρήση PowerPoint  κ.λπ.

 

ΕΘ-ΔΑΝΦΙΤΑΕ623    Ειδικά θέματα αγγλικής ορολογίας της τέχνης : χαρτογραφώντας το πολιτισμικό πεδίο 1

Διδάσκουσα:  Μαρία Βάρα (ΕΔΙΠ, Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Το μάθημα εστιάζει στην εξοικείωση των φοιτητών/τριών με την εξειδικευμένη χρήση της Αγγλικής ορολογίας της Τέχνης (ανάπτυξη δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου με συγκεκριμένη θεματολογία/λεξιλόγιο) μέσω επικοινωνιακών δραστηριοτήτων στο πολιτισμικό πεδίο. Έμφαση δίνεται στις εξελίξεις που προέκυψαν από τον περιηγητισμό και την απαρχή του νεοελληνικού κράτους τον 19ο αιώνα καθώς και στη σχέση της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής με τα ευρωπαϊκά και διεθνή κινήματα, μέσω εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και επισκέψεων σε μουσεία και τοπόσημα της Αθήνας (νεοκλασική τριλογία, ερειπιώνες, κοιμητήρια).

 

ΕΘ-ΔΑΝΦΙΤΑΕ622    Θεωρίες των φύλων: διαμόρφωση, εξέλιξη και αντίκτυπος

Διδάσκουσα:  Βαρβάρα Ρούσσου (ΕΔΙΠ, Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης)

Περιεχόμενο μαθήματος

Στη διάλεξη εξετάζεται αναλυτικά η γένεση και χρήση μιας σειράς όρων: φεμινιστική θεωρία, δίπολο/α, αρρενωπότητες, θηλυκότητες, ταυτότητα φύλου, επιτέλεση φύλου, κουήρ θεωρία, γκάμα σεξουαλικότητας, ορατότητα/αορατότητα κλπ. Γίνεται επίσης επισκόπηση θεμάτων που αφορούν τις θεωρίες των φύλων, όπως: γένεση και εξέλιξη των θεωριών περί φύλων- κατασκευάζοντας το φύλο, η πατριαρχία, ο διαχωρισμός του φύλου σε  βιολογικό – κοινωνικό, η γένεση και τα «κύματα» της φεμινιστικής θεωρίας, οι φεμινιστικές σπουδές, οι σπουδές φύλου (gender studies) και η επιρροή τους, η κριτική στο έμφυλο δίπολο και στον βιολογικό ντετερμινισμό του φύλου, η διεύρυνση των φεμινιστικών σπουδών με την ένταξη ζητημάτων σεξουαλικότητας και οι απαρχές της κουήρ θεωρίας (queer theory) την δεκαετία του ’90.  Όλα τα παραπάνω συσχετίζονται με τον αντίκτυπο που είχαν στο ευρύτερο κοινωνικό χώρο αλλά και στο πολιτισμικό πεδίο με έμφαση στη λογοτεχνία και την τέχνη.

 

ΕΤΥ1    Επιστήμη – τεχνολογία υλικών 1

Διδάσκων: Χαράλαμπος Ρέτσος (ΕΔΙΠ, Τμήματος Εικαστικών Τεχνών)

ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΣΣΟΥ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 557/Γ/12.04.2019

Η Βαρβάρα Ρούσσου εκπόνησε διδακτορική της διατριβή στο ΕΚΠΑ (Ο ελεύθερος στίχος υπό το πρίσμα της σύγχρονης μετρικολογίας. Τα πρώτα ελληνικά ελευθερόστιχα ποιήματα 1900-1945) και στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Α.Σ.Κ.Τ. (Ο μακρύς δρόμος της γυναικείας ποιητικής παράδοσης των Ελληνίδων από τον 19ο στον 20ό αιώνα.) Από το 2019 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας Τέχνης. Έχει συμμετάσχει σε πάνω από είκοσι ελληνικά και διεθνή συνέδρια και σε συλλογικούς τόμους (πρόσφατη συμμετοχή «Η λεκτικοποίηση της εικόνας στο έργο του J-K. Huysmans», στον τόμο Εικόνα/Λόγος, εκδ. στιγμός, 2022). Έγραψε την εισαγωγή και επιμελήθηκε την έκδοση του έργου της Αντωνούσας Καμπουράκη, της πρώτης Ελληνίδας ποιήτριας που εξέδωσε έργο της επώνυμα (Ποιήματα Τραγικά, εκδ. στιγμός). Υπό έκδοση βρίσκεται η μονογραφία της για την είσοδο του ελεύθερου στίχου στην Ελλάδα και η Ανθολογία «Διατί τάχα να μη γράψη η γυνή, Ανθολογία Ελληνίδων ποιητριών, 1840-1910. Ερευνητικά της ενδιαφέροντα: ζητήματα διακαλλιτεχνικότητας, σχέσης λογοτεχνίας-φύλου, σύγχρονες θεωρίες φύλου, γυναικεία λογοτεχνία 19ου αιώνα με έμφαση στην ποίηση και σύγχρονη ελληνική ποίηση (2000-2020). Ασχολείται συστηματικά με την κριτική της ποίησης σε έντυπα (Νέα Εστία, Ποιητική) και ηλεκτρονικά (oanagnostis, Χάρτης) περιοδικά. Επίσης, είναι από το 2021 μέλος της κριτικής επιτροπής βραβείων του ηλεκτρονικού περιοδικού oanagnostis.

Αναλυτικό Βιογραφικό

 

Ώρες γραφείου: Κατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

Γραφείο: [εκκρεμεί]

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vroussou@asfa.grbroussgr@yahoo.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΑ / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

ΦΕΚ 788/Γ/04.04.2022

Η Μαρία Βάρα εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στη λογοτεχνία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου είναι και το πτυχίο της. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (MA) στην πεζογραφία στο Πανεπιστήμιο East Anglia της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Glasgow της Μεγάλης Βρετανίας με υποτροφία του προγράμματος Erasmus. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς κύκλους σπουδών μαθήματα θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας, συγκριτικής λογοτεχνίας, δεξιοτήτων έρευνας, γλώσσας και ορολογίας της τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών όπου είναι διορισμένη ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης). Διετέλεσε γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αγγλικών Σποδών (HASE, www.enl.auth.gr/hase/) 2014-2020. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους από διεθνείς εκδοτικούς οίκους για ζητήματα φύλου και λογοτεχνικού είδους (παραμύθι, αστυνομικό μυθιστόρημα), το Γοτθικό μυθιστόρημα, τη σχέση τέχνης και λογοτεχνίας, την επιρροή των επιστημών και των νέων μέσων στη λογοτεχνία, την πρόσληψη Βρετανών συγγραφέων στην Ελλάδα, τις λογοτεχνικές και πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν κεφάλαια στα εξής βιβλία: The Reception of Jane Austen in Europe (Continuum, 2007), Metafiction and Metahistory in Contemporary Women’s Writing (Palgrave Macmillan, 2007), Le Gothic (Palgrave Macmillan, 2008), Rewriting/Reprising: Plural Intertextualities (Cambridge Scholars Publishing, 2009), The Letter of the Law: Literature, Justice and the Other (Peter Lang, 2013), The Reception of Charles Dickens in Europe (Bloomsbury Academic, 2013), Liminal Dickens (Cambridge Scholars Publishing, 2016), Ruins in the Literary and Cultural Imagination (Palgrave Macmillan, 2019). Η πιο πρόσφατη δημοσίευση της (2022) αφορά τη σχέση των μυθιστορημάτων της Jane Austen με τα διαδικτυακά μιμίδια: ‘OMG JANE AUSTEN’: Austen and Memes in the Post-#MeToo Era (https://www.mdpi.com/2076-0787/11/5/112).

 

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mvara@asfa.gr

 

Ιστοσελίδα Ερευνητικού Έργου

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΡΕΤΣΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

ΦΕΚ Διορισμού 993/Γ/09.10.2017

 

Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Ιδιότητες των Υλικών της Τέχνης, Περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα στην καλλιτεχνική δημιουργία, Αειφόρος ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες, Λεπτά υμένια, Αποκρίσιμα υλικά, Συνδετικά και Συγκολλητικά υλικά, Πολυμερικά μίγματα, Γήρανση και Θραύση οργανικών υλικών, Νανοσύνθετα Πολυμερικά υλικά.

 

Σπουδές:

Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό

Τμήμα Φυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/12851

 

ΣΥΝΟΨΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  –  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ   ΕΡΓΟΥ

Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο:

Πλήθος Δημοσιευμάτων: 23  ερευνητικά άρθρα      Εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια:  32

 

Συμμετοχή σε Εθνικές Επιστημονικές Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας

 • Συντονιστής και Μέλος της Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάλυση και τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της εκπαίδευσης. (ΑΔΑ: Ω8ΨΙ4653ΠΣ-3ΤΛ, 12-04-2016).
 • Συντονιστής και Μέλος Επιτροπής Εμ-πειρογνωμόνων του ΥΠΠΕΘ, με σκοπό τη σύνταξη εμπεριστατωμένης έκθεσης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης.  (ΦΕΚ: 173/ΥΟΔΔ/12-3-2017).
 • Εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Χάραξης Πολιτικής στο πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της σύστασης των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς αρμοδιότητας και το πεδίο δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (ΑΔΑ: ΩΔΦΕ4653ΠΣ-4Ο6, 17-10-2019).

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικά – Ερευνητικά Προγράμματα με Χρηματοδότηση στην ΑΣΚΤ

 • «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837 – 2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης», ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης, Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (7/2022 – 12/2023.
 • «Διδακτική της Νωπογραφίας (fresco) για Παιδιά / H Ελληνική Ζωγραφική Παράδοση στον Εκπαιδευτικό Χώρο: «Ο Τοίχος έχει τη δική του Ιστορία»», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας. Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (9/2021 – 7/2024)
 • «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βιωσιμότητα και Ανάδειξη της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑΣΚΤ», ΕΠΑ 2021-2024 ΥΠΑΙΘ. Συγγραφή Πρότασης και Μέλος Ομάδας Έργου (3/2020 – 8/2023).
 • «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης και Επιστημονικά Υπεύθυνος Πράξης (4/2018 – 12/2023)
 • «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης (4/2018 – 12/2023)

Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου

 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», 2019.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Εορτασμού των 30 χρόνων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε», 2020.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Η Τέχνη δε Γνωρίζει Σύνορα», 2021.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», 2022.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (10/2017 – σήμερα), Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανώτατη Σχλή Καλών Τεχνών
 • Ερευνητής, Department of Material Science & Engineering,  Cornell University, Ithaca, New York, USA (2/2007 – 8/2008)
 • ΕρευνητήςEcole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France (4/2004 – 8/2006)
 • Ερευνητής, Institut de Biologie Structurale ,Commisariat  à  l ‘Energie Atomique, Grenoble, France (3/2003 – 3/2004)
 • Ερευνητής, Department of Materials, University of California Santa Barbara, California, USA (8/2001 – 8/2002)
 • Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (1/1999  – 6/2001)

ΑΛΛΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επιστημονική Υποστήριξη Φυσικών Επιστημών (1/2015 – 9/2017), Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων – Ανεξάρτητη Αρχή, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (1/2014 – 1/2015) Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων Καινοτομίας στης Εκπαίδευση του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΕΔΒΜ, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1/2011 – 12/2013) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Κριτής – Αξιολογητής Προγραμμάτων Χρηματοδότησης  Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας Μέλος του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (7/2010 – 12/2011)
 • Υπεύθυνος Κλάδου Φυσικών Επιστημών (7/2009 – 12/2010) Τμήμα Διορισμών, Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Καθηγητής Φυσικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης (9/2008 – 6/2009), Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Computer System Manager, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (3/1997 – 3/2001)
 • Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης (9/1994 – 12/2000)

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα