ΝΩΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ / Διευθ. Δ. ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ – ΣΚΟΠΟΣ 

Το Εργαστήριο Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων (ΕΝΦΕ) αποσκοπεί στην καλλιέργεια σύμφωνα με τη συλλογική εικαστική αυτοσυνειδησία του τόπου μας, όπως έχει διαμορφωθεί από τον αρχαιοελληνικό, το βυζαντινό και μεταβυζαντινό πολιτισμό μέχρι σήμερα. Η μαθητεία στο ΕΝΦΕ είναι διαμορφωμένη σε τρεις ετήσιους κύκλους κατανεμημένη σε έξι εξάμηνα, με δυνατότητα επιλογής από ένα μέχρι και τρία έτη. Το Εργαστήριο επιλέγεται από το τρίτο εξάμηνο σπουδών στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, μέχρι και το όγδοο εξάμηνο.
 

Ο πρώτος κύκλος είναι εισαγωγικός και η διδακτέα ύλη επικεντρώνεται σε τεχνικά και θεωρητικά ζητήματα που αφορούν στο σύνολο της ζωγραφικής μας παράδοσης από την αρχαία ελληνική, τη βυζαντινή και μεταβυζαντινή τέχνη. Το φοιτητικό δυναμικό που επιλέγει το Εργαστήριο κατά τα δύο αυτά πρώτα εξάμηνα, εκπαιδεύεται στο σύνολο των θεμάτων μαστορικής της παραδεδομένης ζωγραφικής πράξης, ώστε να καταστεί ικανό να τα εφαρμόζει σε φορητά και επιτοίχια υποστρώματα ζωγραφικής. Παράλληλα εξοικειώνεται με τα εικαστικά ζητήματα της ζωγραφικής μας παράδοσης και ασκείται στην πράξη εφαρμόζοντας τα. Η μαθητεία εκκινεί από την κατανόηση των τεχνοτροπιών, ώστε να κατακτηθούν γνωσιακά και στην πράξη από τους φοιτητές, με έμφαση στη διαμόρφωση του προσωπικού καλλιτεχνικού χαρακτήρα του μαθητευομένου, που αποτελεί σταθερά καθ’ όλη τη μαθητεία στο Εργαστήριο. 

 Ο εισαγωγικός κύκλος απευθύνεται και σε όσους φοιτητές επιθυμούν να εμπλουτίσουν το προσωπικό τους έργο με εκμάθηση ζητημάτων τέχνης και τεχνικής που αφορούν στο αντικείμενο του Εργαστηρίου. 

Οι φοιτητές που επιθυμούν να εμπεδώσουν την ύλη και να διαπραγματευθούν σύνθετα εικαστικά ζητήματα μπορούν να επιλέξουν το Εργαστήριο για δεύτερο κύκλο σπουδών. Κατά τα δύο αυτά εξάμηνα έχοντας ο φοιτητής εξοικειωθεί και εφαρμόζοντας αποτελεσματικά τις παραδεδομένες τεχνικές ζωγραφικής, εισέρχεται με δημιουργικό τρόπο στη λειτουργική ζωγραφική όπως απορρέει από το εκκλησιαστικό γεγονός, ώστε να καταστεί δόκιμος και ικανός στις απαιτήσεις του αντικειμένου σε επίπεδο επαγγελματικών προδιαγραφών και στο σύνολο των εικαστικών ζητημάτων.

Η δυνατότητα επιλογής του τρίτου κύκλου σπουδών στο Εργαστήριο παρέχει εξειδίκευση στο αντικείμενο και αποτελεί εμβάθυνση σε σύγχρονα μορφοπλαστικά ζητήματα αναπαράστασης. Η μαθητεία κατά τον κύκλο αυτό αποσκοπεί ώστε ο φοιτητής να διαμορφώσει την προσωπική του εικαστική γλώσσα συνεχίζοντας δημιουργικά την Παράδοση. Το Εργαστήριο επιλέγεται κατά τον κύκλο αυτό με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του Εργαστηρίου.
Το Εργαστήριο ΕΝΦΕ ως υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν Εργαστήριο του τομέα Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ είναι αναπόσπαστα εκπαιδευτικά συνδεδεμένο με τα εργαστήρια κορμού, όπου ο φοιτητής διαμορφώνει την σύγχρονη εικαστική του δημιουργία. Η δυνατότητα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας στο αντικείμενο του Εργαστηρίου ή με τρόπο που συνδέεται με το αντικείμενο πλουραλιστικά και ποικιλοτρόπως, δίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του διευθυντή εργαστηρίου κορμού στο οποίο φοιτά ο φοιτητής και ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη συνολική εκπαιδευτική καλλιτεχνική υπόσταση του φοιτητή. 

 

 Πρόγραμμα Εργαστηρίου

Ώρες λειτουργίας Εργαστηρίου: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 5-8μ.μ. 

Κάθε Δευτέρα 4-6μμ: Άσκηση Σχεδίου 

Κάθε Τετάρτη 6-8μμ: Παρουσίαση-Προβολή Θεματικής Ενότητας 

Ώρες γραφείου-φοιτητικά θέματα: Τετάρτη 2-4μ.μ. 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το πρόγραμμα μαθητείας περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δράσεις: 

  • Επισκέψεις Μουσείων 
  • Επισκέψεις σε Ναούς και Αρχαιολογικούς χώρους 
  • Διαλέξεις από προσκεκλημένους εικαστικούς και θεωρητικούς των τεχνών 
  • Εκπαιδευτικές εκδρομές 
  • Workshop σε καλλιτεχνικούς σταθμούς της ΑΣΚΤ 

Πληροφορίες για τις εκπαιδευτικές δράσεις καθώς και διαρκής πληροφόρηση για τα μαθήματα του Εργαστηρίου αναρτώνται στη ιστοσελίδα του Εργαστηρίου σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (συμμετοχή κατόπιν εγκρίσεως του διαχειριστή της ιστοσελίδας):Πανσέληνος τον δεκαπενταύγουστο με αστραπές (icon@asfa.gr) 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ 2023

 9 Δεκεμβρίου : Εκπαιδευτική επίσκεψή του Εργαστηρίου Ε.Ν.Φ.Ε. στο Αρχαιολογικό Μουσείο Παύλου & Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου

 16-23  Αυγούστου : «/iko.na: Βιωματική έρευνα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και ανάδειξης των άυλων πολιτιστικών στοιχείων εικονογραφικής τέχνης στα Αστερούσια Όρη,νομού Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Εργαστηρίου Νωπογραφίας και Τέχνης των Φορητών Εικόνων της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, της Θεολογικής Σχολής ΕΚΠΑ και του Τμήματος Ήχου και Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

29 Μαρτίου-2 Απριλίου :The Big Dialogue” ‘23 in Mykonos, Διεξαγωγή Αγγλόφωνου Workshop στο σταθμό της Μυκόνου με τους καθηγητές της Royal Academy of Art, University of the Arts the HagueIngrid Grünwald και Maarten Cornel, με τη συμμετοχή 10 φοιτητών του ΕΝΦΕ  και υπεύθυνο της διοργάνωσης τον Αν. Καθηγητή Δημοσθένη Αβραμίδη, με θέμα τη Φιλοσοφία της Τέχνης σήμερα.

27 Δεκεμβρίου -7 Ιανουαρίου 2023 : Υπό τη συνολική ευθύνη του κ. Δημοσθένη Αβραμίδη, Διευθυντή του Εργαστηρίου Ε.Ν.Φ.Ε,  πραγματοποιήθηκε σε τοίχο της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ (αίθουσα υπ’ αριθμόν 210), επιτοίχια επιγραφή με το σύνολο του διασωθέντος έργου του προσωκρατικού φιλοσόφου Ηρακλείτου.

Στην υλοποίησή του συνεργάστηκε η ερευνητική Ομάδα Έργου του Εργαστηρίου Νωπογραφίας & Τεχνικής των Φορητών Εικόνων, ΤΕΤ/ΑΣΚΤ, μαζί με εφτά φοιτητές του Ε.Ν.Φ.Ε και έναν μεταπτυχιακό φοιτητή του ΕΚΠΑ .

18 Ιανουαρίου : Ο ζωγράφος Τζουλιάνο Καγκλής παρουσίασε το έργο του στο εργαστήριο Ε.Ν.Φ.Ε παρουσία όλων των φοιτητών.

 

Athens School of Fine Arts – Holy Orthodox Archdiocese of Cameroun / Erasmus+ KA171 Project / 2023

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ 872/Γ/20.09.2016

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τέχνη και Τεχνική της Τοιχογραφίας και των Φορητών Εικόνων 

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1965. 

Απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, κατεύθυνση ζωγραφικής με εξειδίκευση στη Νωπογραφία-Φορητή Εικόνα, Ψηφιδωτό, Σκηνογραφία (2007), του Τμήματος Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης του Τ.Ε.Ι. Αθηνών (2000), του Τμήματος Νομικής του Α.Π.Θ. (1990). Από το 2007 διδάσκει Αγιογραφία και Ψηφιδωτό στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Το 2013 εκλέγεται Επίκουρος Καθηγητής στο ανωτέρω Τμήμα, στο αντικείμενο Εικαστικά με έμφαση στις Εκκλησιαστικές Τέχνες.

Τον Φεβρουάριο του 2016 εκλέγεται Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο αντικείμενο Τέχνη και Τεχνική της Τοιχογραφίας και των Φορητών Εικόνων. Eρευνητικά του ενδιαφέροντα αποτελούν η εικαστική γλώσσα του Ιερού διαπολιτισμικώς, η προφορική και γραπτή διδασκαλία των εικαστικών τεχνών, η τεχνολογία υλικών-κατασκευών. Έργα του υπάρχουν στο Άγιον Όρος (τοιχογραφίες στους Ι.Ν. Γενεσίου Θεοτόκου, Παναγίας Τριχερούσης, Αγ. Νικολάου Πλανά Κελλίου Μαρουδά) στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων (Ψηφιδωτά μεγάλης κλίμακας Ι.Μ. Αγ. Γερασίμου Ιορδανίτου) καθώς και σε ναούς και ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε τέσσερεις ατομικές και οκτώ ομαδικές εκθέσεις και έχει εκδώσει δύο μονογραφίες (Γλωσσάριο της Ερμηνείας της Ζωγραφικής Τέχνης Διονυσίου του εκ Φουρνά-Με βάση τον «Πίνακα λέξεων κατ’εκλογήν» Παπαδόπουλου-Κεραμέως και Η Χρήση του Χρυσού στα Έργα Τέχνης στις εκδ. Σπανός-Βιβλιοφιλία, Αθήνα, 2015)

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: davramidis@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΕΛΑΪΔΗ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 180/Γ/22.02.2018

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1965

Αποφοιτά από την σχολή  ΧΙΛΛ το 1983 

To 1984-1988, σπουδάζει Peiture monumentale – μνημειακή ζωγραφική , στην Academie Royale Des Beaux Arts de Bruxelles 

Από το 1989  εως  2005, εργάζεται και εντρυφά στην βυζαντινή ζωγραφική τέχνη των φορητών εικόνων με σύμβουλο καθηγητή τον κ. Κωνσταντίνο Ξυνόπουλο. 

 Συνεργάζεται με την Ιερά Κοινότητα του θεοβαδίστου Όρους Σινά και την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κορέας  πραγματοποιώντας  τοιχογραφίες σε ναούς καθώς και φορητές εικόνες τέμπλων και  προσκυνηταρίων. 

Το 2005 διορίζεται μέσω ΑΣΕΠ καθηγήτρια εικαστικών στην Δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέχρι το 2018 όπου και μετατάσσεται σε μόνιμη θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.ΣΚΤ, στο εργαστήριο Νωπογραφίας και Τεχνικής Φορητών Εικόνων ,με γνωστικό αντικείμενο: «Τέχνη και Τεχνική της Μνημειακής Ζωγραφικής». 

 Το 2018 κατακτά το Α΄Βραβείο για το έργο «Ανατολή Ανατολών», του Διεθνούς διαγωνισμού Εικονογραφικής Τέχνης της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (Δ.Σ.Ο) με θέμα: «Η Ανάσταση του Ιησού» 

Από το 1986 εως σήμερα έχει συμμετάσχει σε 10 ομαδικές εκθέσεις. 

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: okelaidi@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

facebook

ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΜΟΥΡΣΕΛΑ – ΤΣΙΧΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 887/Γ/07.08.2018

Η Κλεοπάτρα Μουρσελά ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Σπούδασε Διακόσμηση Εσωτερικών Χώρων, Σκηνογραφία και Γραφικές Τέχνες στη σχολή «Βακαλό». Συνέχισε τις σπουδές της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Το 1992 παρακολούθησε μαθήματα Ζωγραφικής και Χαρακτικής στο Εδιμβούργο, Edinburgh College of Art Herriot Watt University στην Σκωτία. Ολοκλήρωσε το Μεταπτυχιακό της στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών στο τμήμα «Εικαστικών Τεχνών». Το (2014) ξεκίνησε σπουδές στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στο προπτυχιακό τμήμα «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Έχει κάνει μια σειρά ατομικών εκθέσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνεργάζεται µε εκδοτικούς οίκους για την εικονογράφηση λογοτεχνικών βιβλίων, κειμένων και ποιητικών συλλογών. Εργάστηκε για 20 χρόνια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγήτρια Εικαστικών. Τον Σεπτέμβριο του 2014 αποσπάστηκε στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ως Εισηγήτρια Εικαστικών για την Π/θμια και τη Δ/θμια Εκπαίδευση. Από τον Μάιο του 2016 έως τον Σεπτέμβριο του 2018 ήταν Συντονίστρια στη Μονάδα «Τέχνες» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kmoursela@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

Έργα φοιτητών

© ASFA 2024. All rights reserved.