ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

Ξένη Γλώσσα 1 – Εξάμηνο 1ο

Μαρία Βάρα, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για τη μελέτη αγγλόφωνων κειμένων τέχνης ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Έμφαση δίνεται στην αγγλική ορολογία της τέχνης μέσα από την προσέγγιση επιστημονικών κειμένων. Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες του δοκιμιακού λόγου και σε όρους-κλειδιά απαραίτητους για την κατανόηση του ακαδημαϊκού τρόπου γραφής.

 

Ξένη Γλώσσα 2 – Εξάμηνο 2ο

Μαρία Βάρα, μέλος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις στρατηγικές που απαιτούνται για τη μελέτη αγγλόφωνων κειμένων τέχνης ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση σε ξενόγλωσση βιβλιογραφία. Έμφαση δίνεται στην αγγλική ορολογία της τέχνης μέσα από την προσέγγιση επιστημονικών κειμένων. Εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες του δοκιμιακού λόγου και σε όρους-κλειδιά απαραίτητους για την κατανόηση του ακαδημαϊκού τρόπου γραφής.

ΜΑΡΙΑ ΒΑΡΑ / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

ΦΕΚ 788/Γ/04.04.2022

Η Μαρία Βάρα εκπόνησε τη διδακτορική διατριβή της στη λογοτεχνία, ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου είναι και το πτυχίο της. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές (MA) στην πεζογραφία στο Πανεπιστήμιο East Anglia της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της φοίτησε στο Πανεπιστήμιο Glasgow της Μεγάλης Βρετανίας με υποτροφία του προγράμματος Erasmus. Έχει διδάξει σε μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς κύκλους σπουδών μαθήματα θεωρίας και κριτικής της λογοτεχνίας, συγκριτικής λογοτεχνίας, δεξιοτήτων έρευνας, γλώσσας και ορολογίας της τέχνης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών όπου είναι διορισμένη ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης). Διετέλεσε γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αγγλικών Σποδών (HASE, www.enl.auth.gr/hase/) 2014-2020. Έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε συλλογικούς τόμους από διεθνείς εκδοτικούς οίκους για ζητήματα φύλου και λογοτεχνικού είδους (παραμύθι, αστυνομικό μυθιστόρημα), το Γοτθικό μυθιστόρημα, τη σχέση τέχνης και λογοτεχνίας, την επιρροή των επιστημών και των νέων μέσων στη λογοτεχνία, την πρόσληψη Βρετανών συγγραφέων στην Ελλάδα, τις λογοτεχνικές και πολιτισμικές ανταλλαγές μεταξύ Βρετανίας και Ελλάδας. Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν κεφάλαια στα εξής βιβλία: The Reception of Jane Austen in Europe (Continuum, 2007), Metafiction and Metahistory in Contemporary Women’s Writing (Palgrave Macmillan, 2007), Le Gothic (Palgrave Macmillan, 2008), Rewriting/Reprising: Plural Intertextualities (Cambridge Scholars Publishing, 2009), The Letter of the Law: Literature, Justice and the Other (Peter Lang, 2013), The Reception of Charles Dickens in Europe (Bloomsbury Academic, 2013), Liminal Dickens (Cambridge Scholars Publishing, 2016), Ruins in the Literary and Cultural Imagination (Palgrave Macmillan, 2019). Η πιο πρόσφατη δημοσίευση της (2022) αφορά τη σχέση των μυθιστορημάτων της Jane Austen με τα διαδικτυακά μιμίδια: ‘OMG JANE AUSTEN’: Austen and Memes in the Post-#MeToo Era (https://www.mdpi.com/2076-0787/11/5/112).

 

Ώρες γραφείου: Kατόπιν συνεννόησης μέσω e-mail

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mvara@asfa.gr

 

Ιστοσελίδα Ερευνητικού Έργου

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα