ΜΕΤΑΛΛΟΤΕΧΝΙΑ [ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓ.] / Διευθ. : ΤΟΜΕΑΣ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ