ΚΕΡΑΜΙΚΗ / Διευθ. ΓΕΩΡ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

Στόχος του εργαστηρίου Κεραμικής είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις δυνατότητες του πηλού και να είναι σε θέση να επιλέγουν τα υλικά και τις τεχνικές ανάλογα με την ιστορία που θέλουν να διηγηθούν.

  • Να εξοικειωθούν με τα υλικά και τις τεχνικές επεξεργασίας της φόρμας και της επιφάνειας.
  • Να γνωρίσουν τη χρήση των υλικών ιστορικά και τον ρόλο που έπαιξαν στην εξέλιξη του ανθρώπου από την προϊστορία μέχρι και σήμερα.
  • Να κατανοήσουν το σημαινόμενο, τους συμβολισμούς και τη νοηματοδότηση που προσδίδει το υλικό και οι διαφορετικές τεχνικές στο σύγχρονο εικαστικό κεραμικό έργο.

Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει ειδικές διαλέξεις, ασκήσεις, σεμινάρια κ.α. Στο χώρο του εργαστηρίου υπάρχουν και λειτουργούν κλίβανοι υψηλής θερμοκρασίας και λοιπός εξοπλισμός όπου οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη δημιουργία εικαστικού έργου με χρήση  κεραμικών υλικών.

 

Πρόγραμμα μαθήματος

Δευτέρα   16:00 – 20:00

Τετάρτη   16:00 – 20:00

Παρασκευή 16:00 – 20:00

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ / Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ 1715/Γ/01.10.2019

Ο Γιώργος Αλεξανδρίδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1980. Σπούδασε μαρμαρογλυπτική στο Προπαρασκευαστικό και Επαγγελματικό Σχολείο Καλών Τεχνών Πανόρμου Τήνου (1998-2001) και Γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (2003-2013).

Από τον Ιανουάριο του 2002 έως και το Σεπτέμβριο του 2019 εργάστηκε στα αναστηλωτικά έργα της Ακρόπολης των Αθηνών και στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών.

Από τον Οκτώβριο του 2019 είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ με γνωστικό αντικείμενο «Κεραμική». Η Κεραμική ως εκφραστική έρευνα, μορφή και μέσο στις εικαστικές τέχνες.

Στο εικαστικό του έργο διαπραγματεύεται  ζητήματα όπως οι κοινωνικές ανισότητες, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η μετανάστευση, οι συνθήκες διαβίωσης, η βία, ο πόλεμος, οι κοινωνικές διακρίσεις, τα συστήματα εξουσίας κ.α. Έχει πραγματοποιήσει μία ατομική έκθεση και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 20 ομαδικές εκθέσεις όπως η 6η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2017, «Η Μνήμη της Επανάστασης-Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί.» Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2018, «Δημοκρατία Έκθεση Σύγχρονων Εικαστικών» Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκης 2018 κ.α.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα