Καλλιτεχνικός Σταθμός Πάρου (κληροδότημα)

Στην Α.Σ.Κ.Τ. έχει περιέλθει ακίνητο για τη δημιουργία Καλλιτεχνικού Σταθμού στην Παροικιά της Πάρου που θα λειτουργήσει μελλοντικά.