Το σύνδρομο της Σφίγγας – Η αινιγματολυτική διάσταση του TABLEAU VIVANT


Τίτλος έργου/ διδακτορικής διατριβής: Το σύνδρομο της Σφίγγας – Η αινιγματολυτική διάσταση του tableau vivant και οι μεταγραφές του στην τέχνη από την Αναγέννηση έως τον 20ο αιώνα

Τίτλος έργου (στα Αγγλικά): Tableaux-vivants: Directed Sculpture Areas in Modern and Contemporary Art

Αριθμός Υποτροφίας/ Κωδ. ΕΛΚΕ: 110/ ΚΕ 80034

Συνοπτική περιγραφή: Το έργο αφορά σε χορήγηση υποτροφίας στο πλαίσιο της Δράσης: «2η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους Διδάκτορες».

Στόχος της Προκήρυξης είναι η υποστήριξη Υποψηφίων Διδακτόρων (ΥΔ) για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα. H δράση αυτή του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) αποσκοπεί στη χρηματοδότηση ΥΔ για την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ)και Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα(ΑΣΕΙ) στην Ελλάδα.

Ημερομηνία έναρξης – λήξης15/01/2019 – 25/01/2024

Συνολικός προϋπολογισμός28.800,00€

Επιστημονικός υπεύθυνος: Παναγιώτης Χαραλάμπους, Καθηγητής, email: pcharalamb@hotmail.com, τηλ. 210 4801 276

Υπεύθυνος διαχείρισης: 


Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «Υποτροφίες ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Υποψηφίων Διδακτόρων» (Αριθμός Υποτροφίας:110)

© ASFA 2024. All rights reserved.