Διάχυση έρευνας για την τέχνη σε μια τεχνολογική κοινωνία


Τίτλος έργου«Κόμβοι Έρευνας, Καινοτομίας και Διάχυσης» 

Τίτλος έργου (στα Αγγλικά)Hubs of Research, innovation & Diffusion

Κωδ. ΕΛΚΕΚ.Ε. 80061 

Συνοπτική περιγραφήΚόμβος ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ αποτελεί έργο χρηματοδοτούμενο από το ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας) στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία» 
Δελτίο Τύπου

Σκοπός του Κόμβου ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ είναι η διάχυση του ερευνητικού έργου που παράγεται στην ΑΣΚΤ και στο ΙΦΕ αναφορικά με τη σχέση Τέχνης και Τεχνολογίας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων και επαγγελματιών με αντικείμενο την Τέχνη και τη σχέση της με την Τεχνολογία και επιπλέον σε έναν ευρύτερο ακόμα κύκλο ενδιαφερομένων.
Φορέας Υποδοχής του έργου είναι το Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΑΣΚΤ και Συνεργαζόμενος Φορέας το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του ΕΚΠΑ. Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ, Κωνσταντίνος Ιωαννίδης και Συντονιστής Έργου ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής και Διδάσκων του ΘΙΣΤΕ της ΑΣΚΤ, Γιάννης Κουκουλάς ενώ η Ομάδα Έργου αποτελείται συνολικά από 13 μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας των δυο Τμημάτων (κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου, υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μεταδιδακτορικούς ερευνητές, μέλη ΔΕΠ και ΕΔΙΠ). 

Για τους σκοπούς του Κόμβου έχει τεθεί σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα, σελίδα στο facebook καθώς και άλλες ψηφιακές εφαρμογές (You Tube κλπ). Στο πλαίσιο του Κόμβου θα διεξαχθούν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια, συζητήσεις in situ σε καλλιτεχνικά εργαστήρια και εκθεσιακούς χώρους ενώ η πλατφόρμα που ανανεώνεται και ενημερώνεται διαρκώς, φιλοξενεί  αποθετήριο στο οποίο κατατίθενται ερευνητικές εργασίες και καλλιτεχνικά έργα που στο επίκεντρό τους έχουν την πολυδιάστατη σχέση Τέχνης και Τεχνολογίας καθώς επίσης και Newsroom, Φόρουμ ανταλλαγής απόψεων κ.ά.

Ημερομηνία έναρξης – λήξης01/11/2021 – 31/12/2023 με προοπτική διατήρησης της πλατφόρμας και στο προσεχές της λήξης του προγράμματος χρονικό διάστημα.

Εξωτερικός Σύνδεσμος: https://techno-logia.gr/

Πληροφορίες και διευκρινίσεις μέσω του Εξωτερικού Συνδέσμου και της σελίδας του facebook (ΤΕΧΝΟ-ΛΟΓΙΑ) αλλά και στο τηλέφωνο 6932632826 (Γιάννης Κουκουλάς, Συντονιστής Έργου, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής ΘΙΣΤΕ) και στο email: contact@techno-logia.gr


Η ερευνητική εργασία υποστηρίχτηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο πλαίσιο της Δράσης «Επιστήμη και Κοινωνία»

© ASFA 2024. All rights reserved.