Θ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / Διευθ. Ν. ΝΑΥΡΙΔΗΣ

Περιγραφή εργαστηρίου

Το Θ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής  ιδρύθηκε το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.

Σχηματικά διακρίνονται τρείς κύκλοι σπουδών κατά την διάρκεια της πενταετούς φοίτησης στο εργαστήριο. Ο 1ος κύκλος περιλαμβάνει τα εξάμηνα 1ο έως και 4ο, ο 2ος κύκλος τα εξάμηνα 5ο έως και 9ο  και ο 3ος κύκλος το 10ο εξάμηνο σπουδών (εκπόνηση διπλωματικής εργασίας). Δεν υπάρχουν ειδικά μαθήματα για κάθε έτος.

Σε κάθε κύκλο σπουδών οι θεματικές ενότητες (projects) είναι κοινές και τις εποπτεύουν οι διδάσκοντες που τις εισηγούνται. Φοιτητές από άλλους κύκλους μπορούν να συμμετέχουν σε projects που δεν ανήκουν στον κύκλο τους, εφόσον το επιτρέπουν οι εισηγητές.

Βασικοί άξονες του εργαστηρίου κατά την διάρκεια των σπουδών είναι:

Η ανάπτυξη καλλιτεχνικών δεξιοτήτων σε συνδυασμό με την ανάδειξη της προσωπικής καλλιτεχνικής  έκφρασης.

 • Η έρευνα των εκφραστικών μέσων στα εικαστικά και πώς διαμορφώθηκαν μέχρι σήμερα.
 • Η αντίληψη διεύρυνσης του εικαστικού χώρου μέσα από συνεργασίες και κοινά projects με συμφοιτητές ή με φοιτητές από άλλα πεδία (χορός, θέατρο, ποίηση, κινηματογράφος, άλλες εκφραστικές δράσεις κλπ).
 • Η συμμετοχή σε επισκέψεις-ανταλλαγές και καλλιτεχνικές δράσεις εκτός σχολής πχ. Workshops.
 • Η συνεργασία του εργαστηρίου με ομάδες του ευρύτερου καλλιτεχνικού χώρου. (Πρόσφατα παραδείγματα η συνεργασίες με σχολή Αρχιτεκτόνων και Κρατική Σχολή Ορχηστικής Τέχνης.)
 • Η διεύρυνση των καλλιτεχνικών ενδιαφερόντων, της εικαστικής γλώσσας και η ανάδυση προσωπικού τρόπου έκφρασης.

Στο Θ’ εργαστήριο Ζωγραφικής οι σπουδαστές ενθαρρύνονται, να ερευνήσουν και να χρησιμοποιήσουν χωρίς προκατάληψη  μια ευρεία κλίμακα καλλιτεχνικών μέσων:

 • Σχέδιο.
 • Σχεδιαστική διαδικασία.
 • Σχεδιαστική πράξη (σαν πράξη μεταβίβασης) – Προβολές μέσω της πράξης του σχεδίου.
 • Σχεδιαστικές εγκαταστάσεις. Τρισδιάστατες εικαστικές εγκαταστάσεις.
 • Ταινίες, βιντεοτέχνη, κινούμενη εικόνα και τα παράγωγά της.
 • Φωτογραφία (αναλογική, ψηφιακή, συνθετική εικόνα, εφαρμογές).
 • Ήχος (ηχητικά έργα, περιβάλλοντα-εγκαταστάσεις)
 • Επιτελέσεις (performances). Χρήση του σώματος.
 • Συνέργειες και συνεργασίες με άλλα εκφραστικά καλλιτεχνικά μέσα (κοινά projects, συνάψεις με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς, θεατρικές ομάδες, αρχιτέκτονες, ομάδες χορού, μουσικούς, performers, άλλες καλλιτεχνικές κοινότητες κλπ).

Κύκλοι σπουδών εργαστηρίου

1ος κύκλος: 1ο– 4ο εξάμηνο σπουδών.

Περιλαμβάνει: Σχέδιο-Ζωγραφική, εικαστικές εγκαταστάσεις (60%)

Θεματικές ενότητες (projects) (40%)

2ος κύκλος: 5ο -9ο εξάμηνο σπουδών.

Περιλαμβάνει: Θεματικές ενότητες που καθορίζουν οι διδάσκοντες (100%)

 3ος κύκλος: 10ο εξάμηνο σπουδών

Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας (100%)

Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των κύκλων σπουδών του εργαστηρίου με έμφαση στην περιγραφή  των μαθημάτων, τις θεματικές ενότητες του εργαστηρίου (projects), το σκοπό των μαθημάτων, τα μαθησιακά αποτελέσματα, τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των σπουδαστών.

 1ος Κύκλος

Σχέδιο – Ζωγραφική

Δίνεται έμφαση στο σχέδιο και κυρίως στην μετάβαση από το σχέδιο της αναπαράστασης σε στρατηγικές της αφήγησης, της παράστασης και στη σχεδιαστική πράξη σαν μια ευρύτερη  διαδικασία οργάνωσης και διαμόρφωσης της εκφραστικής γλώσσας.

Οι θεματικές ενότητες (projects) που προτείνονται από τους διδάσκοντες, συνοδεύονται από διαλέξεις και κυρίως μεθοδολογία προσέγγισης, ανάλυση, επεξεργασία και διατύπωση των βασικών νοημάτων του θέματος.

Παράλληλα με την έρευνα τον πειραματισμό και ελεύθερη χρήση υλικών και μέσων, σε οποιαδήποτε καλλιτεχνική μορφή,  οι σπουδαστές εξοικειώνονται με σύγχρονους τρόπους έκφρασης.

Κατά την διάρκεια επεξεργασίας των θεμάτων γίνονται παρουσιάσεις και προβολές από τους συμμετέχοντες στα θέματα (διδάσκοντες και φοιτητές)

Στην διάρκεια των μαθημάτων περιλαμβάνονται επιπλέον δραστηριότητες του εργαστηρίου με σκοπό να διευρύνουν και να πλουτίσουν το μαθησιακό και γνωστικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Σε αυτές τις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονται προσκλήσεις και επισκέψεις σε εργαστήρια Ελλήνων καλλιτεχνών, προσκλήσεις και ημερίδες με διεθνείς καλλιτέχνες, συζητήσεις και συνεργασίες (workshop) με καλλιτεχνικούς φορείς, Galleries, Μουσεία, Πολιτιστικά κέντρα, εικαστικούς επιμελητές, και θεωρητικούς τέχνης.

Η λογική του εργαστηρίου υποστηρίζει και καλλιεργεί την εξωστρέφεια της καλλιτεχνικής έκφρασης. Ενθαρρύνονται οι συνεργασίες των φοιτητών με καλλιτέχνες άλλων εκφραστικών πεδίων. Στον προγραμματισμό των θεμάτων του Θ’ εργαστηρίου προβλέπονται οι από κοινού συνεργασίες, κοινά projects συνάψεις με άλλους καλλιτεχνικούς φορείς, θεατρικές ομάδες, ομάδες χορού, μουσικούς, performers και  άλλες καλλιτεχνικές κοινότητες.

Οι συζητήσεις που αφορούν τις εξελικτικές φάσεις των θεμάτων γίνονται δημόσια, παρουσία όλης της ομάδας του εξαμήνου, στον χώρο του εργαστηρίου, ή σε χώρο εκτός σχολής, όταν για παράδειγμα, πρόκειται για κοινό project με άλλη ομάδα.

Όταν τα έργα ολοκληρωθούν οι σπουδαστές αναλαμβάνουν με δική τους ευθύνη να οργανώσουν και να εγκαταστήσουν τα έργα τους για την τελική έκθεση, όπου και θα κριθούν οι εργασίες τους.

 Σκοπός

 • Οι σχεδιαστικές και ζωγραφικές αξίες του μέσου.
 • Η διεύρυνση της πρακτικής και θεωρητικής γνώσης.
 • Η συγκρότηση μεθοδολογίας και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων.
 • Η έρευνα σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών όπως προκύπτουν από την μελέτη και την συνεχή ενημέρωση στον διεθνή καλλιτεχνικό χώρο.
 • Να γίνει αντιληπτή η πολυσημία του σύγχρονου εικαστικού λόγου και τα απεριόριστα μέσα έκφρασης και εφαρμογών του στις σύγχρονες κοινωνίες.
 • Η εμπλοκή με άλλα καλλιτεχνικά πεδία και η οικειοποίηση αντίστοιχων γλωσσικών ιδιωμάτων.
 • Η ευχέρεια στην έκθεση του καλλιτεχνικού έργου και στη δημόσια παρουσίαση της έρευνας-εργασίας.
 • Η κατανόηση της αναγκαιότητας συνεργασίας σε όλα τα επίπεδα, από την απλή αλληλεπίδραση, εμπλοκή και διευκόλυνση στην διαδικασία παραγωγής και έκθεσης του έργου, έως τη δημιουργία μιας καθαυτό καλλιτεχνικής ομάδας.

 Μαθησιακά αποτελέσματα

Θεωρητικά: Κατά την διάρκεια επεξεργασίας και παρουσίασης των projects  παρουσιάζεται η έρευνα, το σχετικό υλικό, οι καλλιτεχνικές αναφορές και η διαδικασία διαμόρφωσης του έργου.

Πρακτικά : Διαπραγματεύονται μέσα από ένα σύγχρονο εικαστικό λόγο τις εκφραστικές τους δυνατότητες.

 Επικοινωνιακά : Σαν ισότιμα μέλη της ομάδας,  συμμετέχουν στην ολοκλήρωση του Project, αναλαμβάνουν την εγκατάσταση του (στον εκθεσιακό χώρο) και το παρουσιάζουν-υποστηρίζουν δημόσια

 Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης: Διαλέξεις, συζητήσεις, προσκλήσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, workshops, συνεργασίες με άλλες καλλιτεχνικές ομάδες, ατομικές τοποθετήσεις, αυτόνομη μελέτη, κριτική.

Κριτήρια αξιολόγησης: Έρευνα, συμμετοχή, δημιουργικότητα, ευρύτητα και ποιότητα αποτελέσματος.

(Συμμετοχή στα θέματα και ποιότητα έργου: 40%, Έρευνα: 30% Παρουσίαση του έργου:30%)

 2ος Κύκλος

 • Οι σπουδαστές σε εβδομαδιαίες συναντήσεις παρουσιάζουν την δουλειά τους και υποστηρίζουν τις επιλογές τους σε όλη την ομάδα που συμμετέχει στις θεματικές του εξαμήνου, αλλά και στους σπουδαστές των άλλων κύκλων.
 • Κατά την διάρκεια των συναντήσεων  γίνονται θεωρητικές εισηγήσεις και μελέτες, συζητήσεις και παρουσιάσεις έργων, καλλιτεχνών ή καλλιτεχνικών ομάδων που έχουν, αναφορικά με το έργο τους, διαμορφώσει την σύγχρονη εικαστική σκηνή.
 • Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις προσωπικές θεματικές επιλογές του κάθε σπουδαστή και στην διαδικασία παρουσίασης και τεκμηρίωσης τους.

Γενικότερα, αντιμετωπίζονται σαν δόκιμοι επαγγελματίες καλλιτέχνες που διεκδικούν έναν προσωπικό χώρο δράσης, στον ευρύτερο χώρο της αγοράς εργασίας (αίθουσες τέχνης, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και projects, διαφήμιση, έντυπα, τηλεόραση, κινηματογράφος, και άλλες καλλιτεχνικές εφαρμογές)

Σκοπός και μαθησιακά αποτελέσματα.

Σκοπός είναι οι σπουδαστές:

 • Να αναπτύξουν δυνατότητες παρατήρησης και ανάλυσης των φαινομένων που διαμορφώνουν τον εικαστικό λόγο και να γίνουν αντιληπτά τα εκφραστικά του όρια.
 • Να αντιληφθούν τις μεθόδους και τις πρακτικές που ο σύγχρονος εικαστικός λόγος ενεργοποιεί προκειμένου να διατυπώσει τα νοήματα του.
 • Να μελετήσουν τον ευρύτερο καλλιτεχνικό και εικαστικό χώρο του 20ου αιώνα (ιδιαίτερα το δεύτερο μισό του) και να εντοπίσουν καλλιτέχνες, τάσεις, ιδέες, έργα ή απόπειρες που συμπίπτουν ή προσεγγίζουν την καλλιτεχνική τους πρόταση ή ευρύτερα τις απόψεις τους.
 • Να επωφεληθούν από τη δυνατότητα που δίνει η εικαστική γλώσσα να αντιληφθεί κανείς την κοινωνική πραγματικότητα (που μέσα σ’ αυτήν κάθε φορά διαμορφώνεται) αλλά και το διαπροσωπικό εσωτερικό ψυχολογικό περιβάλλον που φέρει, προβάλλει και αναπαράγει και να τοποθετηθεί σχετικά.
 • Να εντοπισθεί ο ιδιαίτερος χώρος ενδιαφερόντων τους και να αναπτυχθεί μέσα από το έργο ένας προσωπικός τρόπος έκφρασης ανάπτυξης και διατύπωσης απόψεων.
 • Να είναι σε θέση κάθε σπουδαστής να υποστηρίζει και να παρουσιάζει το έργο και τις θέσεις του δημόσια.
 • Να επεκτείνουν το εύρος των υλικών που μπορούν να χρησιμοποιούν, καθώς και το πεδίο των εφαρμογών τους.
 • Να μπορούν να πειραματίζονται και να προσεγγίζουν με εναλλακτικές μεθόδους, τεχνικές, υλικά και μέσα έκφρασης τα θέματά τους.

 Στρατηγικές διδασκαλίας : Οι εκπαιδευτικοί στόχοι επιτυγχάνονται με συστηματική συμμετοχή σε δραστηριότητες του εργαστηρίου, workshops και επισκέψεις καλλιτεχνών και επιμελητών, έρευνα, αυτόνομη εργασία εκτός σχολής, ελεύθερους πειραματισμούς, επισκέψεις και συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα, συμμετοχή σε εκθέσεις και συνεργασίες.

 Κριτήρια Αξιολόγησης: Έρευνα και αναζήτηση, δημιουργικότητα και αυθεντικότητα προτάσεων , συμμετοχή σε ομαδικές συζητήσεις, παρουσίαση και υποστήριξη των θεμάτων, καλλιτεχνικές δραστηριότητες.

Θέματα εξαμήνου (καλλιτεχνικό αποτέλεσμα, ερεύνα, ανάπτυξη του θέματος), 70%. Προφορική παρουσίαση και υποστήριξη του θέματος, 30%

 3ος Κύκλος

Θέματα Σπουδαστών 100% Εκπόνηση Διπλωματικής εργασίας.

 Περιγραφή

Κάθε σπουδαστής επιλέγει και προτείνει ένα θέμα-αυτόνομη πρόταση που πρόκειται να δουλέψει στην διπλωματική του.

Έρευνα και συγκέντρωση υλικού σχετικά με την θεωρητική τεκμηρίωση και ανάπτυξη του θέματος

Παρουσιάσεις έργων, καλλιτεχνών και εναλλακτικών προτάσεων που άπτονται της προβληματικής των προτεινόμενων θεμάτων.

Ελεύθερη επιλογή μέσων και υλικών (οι σπουδαστές είναι ελεύθεροι να προτείνουν πιθανές συνεργασίες από παρεμφερείς κλάδους για την ολοκλήρωση του θέματος τους).

Σκοπός

Να αναπτύξει έναν προσωπικό εικαστικό λόγο και μια προβληματική γύρω από μια θεματική ενότητα.

Να αναπτύξει τον πολυδύναμο  εκφραστικό χαρακτήρα της καλλιτεχνικής επικοινωνίας.

Να συγκεντρώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες και αναφορές προκειμένου να υποστηρίξει την διπλωματική του εργασία.

Προπαρασκευή και προετοιμασία αντιμετώπισης της αγορά εργασίας.

 Στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης

Συμμετοχή στις δραστηριότητες του εργαστηρίου, έρευνα, εργασία εκτός σχολής, επισκέψεις και συμμετοχή σε καλλιτεχνικά δρώμενα, συμμετοχή σε εκθέσεις εκτός σχολής.

Επαφές με φορείς και που διαπραγματεύονται την εικαστική παραγωγή στον ευρύτερο χώρο της αγοράς εργασίας (Αίθουσες Τέχνης, συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και projects, διαφήμιση, έντυπα, τηλεόραση, θέατρο, χορός, κινηματογράφος,  και άλλες καλλιτεχνικές εφαρμογές)

Κριτήρια Αξιολόγησης

 Πρωτοτυπία, γλωσσική σαφήνεια, νοηματική ευρύτητα και ανάπτυξη, καλλιτεχνική και κατασκευαστική ποιότητα, του έργου.

Επαγγελματική  αρτιότητα και συνέπεια στην διακίνηση  και παρουσίαση του έργου.

Ανάπτυξη, πληρότητα, σαφήνεια, εγκατάσταση και παρουσίαση έργου: 60%

Τεκμηρίωση, κείμενα, υποστήριξη: 40%

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) ΝΑΥΡΙΔΗΣ / Καθηγητής

ΦΕΚ 374/Γ/22.04.2008

Ο Νίκος Ναυρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο  Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο και Εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. 

Από το 2008 διδάσκει Εικαστικά στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. 

Ατομικές και ομαδικές εκθέσεις (επιλογή) : ΠΥΛΕΣ-PORTALS. Ιδρυμα ΝΕΟΝ – Βιβλιοθήκη της Βουλής των  Ελλήνων, Καπνεργοστάσιο, 2021 / Noli me tangere. 

The Artist on the Composer. Εθνική Λυρική Σκηνή, Ίδρυμα ΝΕΟΝ, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, 2019 / When you sing. Γκαλερί Bernier Eliades, Bρυξέλες, Αθήνα 2019 / Everything was forever until it was no more, Riga Biennial, Λετονία, 2018 / ΑΝΤΙΔΩΡΟΝ Ντοκουμέντα 14, Fridericianum Κάσσελ, 2017/ 

Genii Loci. The MANEGE, Αγία Πετρούπολη, 2016 / Between the pessimism…5η Μπιενάλε Σύγχρονης Τέχνης Θεσσαλονίκη 2015 / Fear Nothing, She Says. Εθνικό Μουσείο Γλυπτικής Βαγιαδολίδ, Ισπανία, 2015/ 

No Country for young men. Bozar, Βρυξέλλες, 2014 / A Thousand Doors. Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Ιδρυμα ΝΕΟΝ, Whitechapel Gallery, Αθήνα, 2014 /  

Fail Better. Αισχύλεια 2013, Ελευσίνα / Respiro. ZOE Foundation, Βιτσέντσα, 2010 / Οπτικοί Διάλογοι, Στέγη Ιδρύματος Ωνάση, Αθήνα, 2010 / Γκαλλερί Ζήνα Αθανασιάδου, Θεσσαλονίκη, 2010 / The First Image, Κέντρο Συγχρονης Τέχνης, Σέτ, Γαλλία, 2009 / Transexperiences, Greece, Χώρος 798, Πεκίνο, 2008/ Take a deep breath, Tate Modern, Λονδίνο, 2007 / Γκαλερί Magnus Müller, Βερολίνο, 2006 / Venice Istanbul, Μουσείο Istanbul Modern, Κων/πολη, 2006 / Always a Little Further, 51η Μπιενάλε Βενετίας, Αρσενάλε, 2005 / Nuit Blanche 2004, Hopital Saint Lazare, Παρίσι / Difficult Breaths, Ίδρυμα La Caixa, Μαδρίτη, 2004 / 2η Τριενάλε του Echigo-Tsumari, Ιαπωνία, 2003 /  

/Plateau of Humankind, 49η Μπιενάλε Βενετίας,Εθνική συμμετοχή, Βενετία, 2001/ Trans Sexual Express:  A Classic for the Third Millennium. Κέντρο Τέχνης Santa Monica. Βαρκρλώνη, , Kunsthalle Mücsarnok. Βουδαπέστη 2002, Palacio Municipal de Exposiciones, Kiosko Alfonso. Λα Κουρούνια, 2002 / Leaving the Island, PICAF, Μητροπολιτικό Μουσείο του Πουσάν, Κορέα, 2000 / Friends and Neighbors.  EVA 2000. Λίμερικ , Ιρλανδία 

 Looking for a Place, 3η Μπιενάλε SITE Σάντα Φέ, Νέο Μεξικό,1999/ 

Nikos Navridis. Museo Universitario Contemporáneo de Arte, Γκαλερί MUCA του Μουσείου Συγχρονης Τέχνης του Πανεπιστημίου, Πόλη του Μεξικό, 1999 / 

 Medialization. Κέντρο Τέχνης Edsvic. Σολεντούνα Στοκχόλμη, , Μουσείο Τέχνης Εσθονίας 1999 / Hot Air, Granship, Κέντρο Επιτελεστικών Τεχνών, Σιτζουόκα, Ιαπωνία, 1999 / Nikos Navridis Köln Sculpture. Art Cologne ’98. Κολωνία Γερμανία / On Life, Beauty, Translations and other Difficulties, 5η Διεθνής Μπιενάλε Κων/πολης 1997 / Dematerialization, Nikos Navridis, Το Ζήτημα της παλαιότητας του κενού.23η Μπιενάλε του Σάο Πάολο Βραζιλία 1996.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΚΟΚΚΙΝΙΑ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 1042/Γ/08.06.2019

 

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Σπουδές:

2004-2006 Μεταπτυχιακό στις Ψηφιακές Μορφές Τέχνης, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα.

1988-1993 Πτυχίο Ζωγραφικής, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Αθήνα.

1978-1982 Πτυχίο Βιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Εκθέσεις (επιλογή):

“Breathe, Keep Breathing”, ατομική έκθεση, a.antonopoulou.art, Αθήνα, 2009/«Μου αρέσει να με στολίζουν», επιμέλεια Μαρίας Μαραγκού, Σπίτι της Κύπρου, Αθήνα, 2009/”Anatomy of silence”, Επιλογή ελληνικής βιντεοτέχνης, επιμέλεια Video Art Miden, [.BOX] Videoart Project Space, Μιλάνο 2020 /«Videolands», MOMus – Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, Θεσσαλονίκη, 2019/“Anatomy of silence”, Ελληνική βιντεοτέχνη, Ισπανικό φεστιβάλ PROYECTOR, Μαδρίτη, 2019/2013 «Σε περίπτωση έκτακτης διάρρηξης γυαλιού»: επιμέλεια Γιούλας Παπαδοπούλου και Γιώργου Δημητρακόπουλου, 700IS Reindeerland, Nordic House, Ισλανδία κα Art:screen on-tour, Μουσείο Vetlanda, Σουηδία, 2013/ «Σε περίπτωση έκτακτης διακοπής του τζαμιού»: Art:screen, Orebro, Σουηδία, 2012/«Επέκεινα», επιμέλεια Θεόφιλος Τραμπούλης, Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, Αθήνα, 2011/ “Record1”, Εκθεσιακός χώρος, “Nikos Kessanlis” ΑΣΚΤ, Αθήνα, 2008

Ιστοσελίδα: site/polykokkinia/home

 

Born in Athens, Greece in 1960. She lives and works in Athens, Greece.

Studies

2004-2006 MFA Digital Arts, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

1988-1993 BFA Painting, Athens School of Fine Arts, Athens, Greece.

1978-1982 BA Biology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece.

Exhibitions:

“Breathe, Keep Breathing”, a.antonopoulou.art, Athens, Greece, 2009/ “Anatomy of silence”, Greek video art selection, [.BOX] Videoart Project Space, Milan, 2020/Anatomy of silence”, Greek video art curated by Video Art Miden, Espacio Enter, TEA (Tenerife Espacio de las Artes), Canarias, 2019/“Videolands”, MOMus – the Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts of Thessaloniki, Experimental Center for the Arts, Thessaloniki, Greece, 2019 /“Anatomy of silence”, Greek video art curated by Gioula Papadopoulou, Spanish festival PROYECTOR, Madrid, 2019/ “In case of emergency break glass” 700IS Reindeerland, Nordic House, Island, 2013/“In case of emergency break glass”: curated by Yioula Papadopoulou and Giorgos Dimitrakopoulos, Art:screen on-tour, Vetlanda Museum, Sweden, 2013 /“In case of emergency break glass”, Art:screen, Orebro, Sweden, 2012/«Epekeina», curated by Theofilos Traboulis, Cultural Centre of Municipality of Athens, Athens, Greece, 2011/“I Like to Be Adorned”, curated by Maria Maragou, Museum of Contemporary Art of Crete, Rethymno, Greece. 2010 /“I Like to Be Adorned”, curated by Maria Maragou, Home of Cyprus, , Athens, Greece, 2009/“Record1”, Exhibition Center “Nikos Kessanlis”, Athens, Greece, 2008

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΚΑΠΕΤΟΥΛΙΑ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 887/Γ/07.08.2018

Η Κωνσταντίνα Σκαπετούλια σπούδασε ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Δ. Μυταρά και την Ρ. Παπασπύρου. Στην ίδια Σχολή παρακολούθησε μαθήματα (τρία έτη) σκηνογραφίας με τον Γ. Ζιάκα. Συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα κατάρτισης του ΚΕΚ ΔΗΜΗΤΡΑ “computer graphics and animation”. Το 2002-2003 παρακολούθησε το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» αποκτώντας μεταπτυχιακό τίτλο παρουσιάζοντας την πολυμεσική εφαρμογή «ΛΕΧΙΚΟΝΑ». Το 2016-2018 αποσπάται από την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην ΑΣΚΤ στα εργαστήρια ζωγραφικής και βιντεοτέχνης. Από το 2018 είναι μέλος Ε.ΔΙ.Π στον Τομέα Ζωγραφικής με γνωστικό αντικείμενο «Εισαγωγή στην ψηφιακή τέχνη»
Το καλλιτεχνικό της έργο κινείται στον χώρο της Art Language,στις αντιστοιχίες των δομικών συστατικών στοιχείων του κειμένου και της εικόνας, στην ανάδειξη της εικαστικής αξίας του κώδικα των επικοινωνιακών συστημάτων,

Το έργο της  έχει παρουσιαστεί σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις και φεστιβάλ, όπως την 2η EXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ τον Νοέμβριο του 2018 στο Παλιό Χρηματιστήριο. Έχει συμμετάσχει σε συνέδρια όπως του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ στο Ευγενίδειο Ίδρυμα το 2017 με θέμα την εφαρμογή των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση, και έχει δώσει διαλέξεις σχετικά με την σύγχρονη λειτουργία των Μουσείων. Έχει επίσης επιμεληθεί συμμετοχές φοιτητών σε καλλιτεχνικές δράσεις όπως στο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΞΕΝΑΚΗ στο Ναύπλιο στα πλαίσια Συμποσίου για τα εκατό χρόνια από την γέννησή του.
Η τελευταία ατομική της έκθεση με τίτλο “Lego” όπου ερευνά την συνειρμική λειτουργία της ανάγνωσης  παρουσιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2023 στην THE PROJECT GALLERY.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Konstantina Skapetoulia studied painting at the School of Fine Arts with teachers D. Mytaras and R. Papaspyrou. At the same School he attended courses (three years) in stage design with G. Ziakas. She participated in the educational training program of Vocational training Center DIMITRA “computer graphics and animation”. In 2002-2003 she attended the Master’s program of Studies “Digital Forms of Art” obtaining a master’s degree, presenting the multimedia application “LEXICONA”. In 2016-2018, he is seconded from Secondary Education at ASKT in the painting and video art studios. Since 2018 she has been working as a laboratory teaching staff in the field of painting and new media at the  School of Fine Arts with the subject “Introduction to digital art”
Her artistic work has been presented in individual and group exhibitions and festivals, such as the 2nd EXPO FOR THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY in November 2018 at the Old building of Stock Exchange. She has participated in conferences such as the NEW TEACHER at the Eugenide Foundation in 2017 about the application of digital media in education, and has given lectures on the modern operation of Museums. He has also supervised student participation in artistic activities such as at the XENAKI WORKSHOP in Nafplio as part of the Symposium for the centenary of his birth.
Her last solo exhibition entitled “Lego” where she investigates the associative function of reading was presented in February 2023 at THE PROJECT GALLERY.
He lives and works in Athens.

k.skapetoulia@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

facebook

Έργα φοιτητών

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο