Δ’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / Διευθ. Ι. Κονταράτος

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 

Οι στόχοι του προγράμματος του Δ΄ εργαστηρίου Ζωγραφικής είναι να βοηθήσουν τους/τις φοιτητές/τριες: 

α) να κατανοήσουν βασικές αρχές της εικαστικής γλώσσας μέσα από δημιουργικές ασκήσεις και ασκήσεις παρατήρησης. 

β) να διευρύνουν τη γνώση τους όσον αφορά την αξιοποίηση  καλλιτεχνικών υλικών και νέων μέσων μέσω του πειραματισμού σε ποικίλες μορφές έκφρασης. 

γ) να εξοικειωθούν μέσω παρουσιάσεων, εισηγήσεων και ειδικών εργασιών με τους  προβληματισμούς που σχετίζονται με τον χώρο της σύγχρονης τέχνης. 

δ) να αναπτύξουν τις κριτικές τους ικανότητες και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το ευρύτερο περιβάλλον τους. 

ε) να εμπλουτίσουν την καλλιτεχνική τους εμπειρία μέσα από δράσεις, εικαστικά project, κοινωνικές εκδηλώσεις συνεργατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα. 

 στ’) να οργανώνουν την καλλιτεχνική τους έρευνα στο πεδίο ή τη θεματική που θα επιλέξουν να ακολουθήσουν. 

ζ) να εκπονήσουν με πληρότητα διπλωματική τους εργασία.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 

 1ο εξάμηνο σπουδών  

Αντικείμενο διδασκαλίας :  

Στόχος του εξαμήνου είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με βασικά στοιχεία της ζωγραφικής όπως είναι η γραμμή, ο τόνος και η σύνθεση. Το ανθρώπινο μοντέλο και η σπουδή εκ του φυσικού, χρησιμοποιούνται τόσο για την βελτίωση της σχεδιαστικής ικανότητας, όσο και για την εξοικείωση με συμβατικές μεθόδους αναπαράστασης της πραγματικότητας.  

Ειδικότερα διδάσκονται: Αναλογικό και ελεύθερο σχέδιο. Δομικές και συνθετικές προσεγγίσεις. Ασκήσεις για την όξυνση της παρατήρησης. Ασκήσεις εξοικείωσης με τον δισδιάστατο ζωγραφικό χώρο. Ασκήσεις με χρήση διαφορετικών υλικών,  μεικτών τεχνικών. Ασκήσεις Χρώματος Βασικού και αναλογικού. Ανάπτυξη και εικαστική επεξεργασία εννοιών. Έρευνα και χρήση της βιβλιοθήκης. Οι ασκήσεις συνοδεύονται από προβολές, οι οποίες αφορούν την εκάστοτε άσκηση.  Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με επισκέψεις – ξεναγήσεις σε εκθεσιακούς χώρους, καθώς και διαλέξεις καλλιτεχνών προσκεκλημένων του εργαστηρίου. 

 Διδάσκουσα: ΑΝΝΙΤΑ ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

2ο εξάμηνο σπουδών  

Αντικείμενο διδασκαλίας :   

Στόχος του εξαμήνου είναι η διερεύνηση της αντιληπτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών, η εξοικείωσή τους με διάφορα υλικά, τεχνικές και εφαρμογές μέσα από ερευνητικές και δημιουργικές ασκήσεις. Το σχέδιο αντιμετωπίζεται ως ευρύτερη διαδικασία οργάνωσης και διαμόρφωσης της εικαστικής γλώσσας και έκφρασης. Εισάγεται  η χρήση διαφορετικών και  ποικίλων υλικών  σαν μέσο για την δημιουργία τρισδιάστατων συνθέσεων. Ενθαρρύνεται η χρήση της φωτογραφίας, και του Η.Υ. Οι ασκήσεις συνοδεύονται από προβολές ανάλογες με την εκάστοτε άσκηση. Η διδασκαλία εμπλουτίζεται με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και διαλέξεις καλλιτεχνών προσκεκλημένων του εργαστηρίου 

 Διδάσκουσα: ΑΝΝΙΤΑ ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

3ο εξάμηνο σπουδών  

Αντικείμενο διδασκαλίας: Στόχος του τρίτου εξαμήνου σπουδών είναι η σταδιακή εξοικείωση των φοιτητών/τριών με μορφές τέχνης του 20ου και του 21ου αιώνα και η δημιουργική συνομιλία τους με τα καλλιτεχνικά αιτήματα της εποχής μας. Δίνεται θεματική άσκηση κατά την οποία η σπουδαστές/τριες εκτός από την παραγωγή εικαστικού έργου καλούνται, σε στενή συνεργασία με τον διδάσκοντα, να παρουσιάσουν με τη μορφή σύντομων διαλέξεων τον τρόπο με τον οποίο αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες ή κινήματα έχουν αντιμετωπίσει κατά το πρόσφατο παρελθόν την αντίστοιχη θεματική. Μέσα από την τριβή με αντιθετικές εικαστικές εκφάνσεις και απόψεις οι φοιτητές/τριες καλούνται να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που θα λάβουν και επιλέξουν στάσεις και καλλιτεχνικούς τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων που τους έχουν τεθεί. 

Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου το σχέδιο αντιμετωπίζεται ως ευρύτερη διαδικασία οργάνωσης και διαμόρφωσης της εικαστικής γλώσσας και έκφρασης.   

Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 

 

4ο εξάμηνο σπουδών  

 

Αντικείμενο διδασκαλίας: 

Στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών ζητείται από τους σπουδαστές/τριες να διερευνήσουν πειραματικά και με διαφορετικά εικαστικά μέσα τη θεματική άσκηση του προηγούμενου εξαμήνου. Επιζητείται η διεύρυνση της γνώσης τους μέσω της δημιουργικής αξιοποίησης ποικίλων καλλιτεχνικών υλικών και τεχνοτροπιών καθώς και νέων μέσων και τρόπων έκφρασης. 

Ειδικότερα ζητείται η σταδιακή εμβάθυνση στην καλλιτεχνική τους πρακτική και των τρόπων οργάνωσης ενός πλαισίου έρευνας μέσω του σχεδιασμού, της επιλογής του εικαστικού μέσου και του αναστοχασμού  πάνω στις έννοιες και τις θεωρίες  με τις οποίες έχουν έρθει σε επαφή. 

Μέσα από ομαδικές συζητήσεις και κοινές παρουσιάσεις επιχειρείται η αναζήτηση των ιδιαίτερων στοιχείων του κάθε φοιτητή/τριας και η ανάπτυξη προσωπικού εκφραστικού ιδιώματος. 

 Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ

5ο εξάμηνο σπουδών  

Αντικείμενο διδασκαλίας: 

 

Κατά το πέμπτο εξάμηνο πραγματοποιείται εμβάθυνση των ζητημάτων που τέθηκαν κατά τα προηγούμενα 2 εξάμηνα, του 3ου και του 4ου. Ζητείται από τους σπουδαστές/τριες να διερευνήσουν πειραματικά και με διαφορετικά εικαστικά μέσα θεματική άσκηση που σχετίζεται με το περιβάλλον στο οποίο κατοικούν. Η εκάστοτε θεματική άσκηση στοχεύει στη σταδιακή σύνδεση της ατομικής καλλιτεχνικής δράσης των φοιτητών/τριών με την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα. Μέσα από ομαδικές συζητήσεις και κοινές παρουσιάσεις επιχειρείται η αναζήτηση των ιδιαίτερων στοιχείων του κάθε φοιτητή/τριας και η ανάπτυξη προσωπικού εκφραστικού ιδιώματος. Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 

6ο εξάμηνο σπουδών  

 

Αντικείμενο διδασκαλίας: 

Κατά το έκτο εξάμηνο πραγματοποιείται περεταίρω εμβάθυνση των ζητημάτων που τέθηκαν κατά το προηγούμενο (5ο) εξάμηνο. Οι φοιτητές/τριες καλούνται να διερευνήσουν τη θεματική περιοχή που τους έχει δοθεί, συλλέγοντας υλικό από διαφορετικές πηγές και τομείς της ευρύτερης πολιτιστικής παραγωγής και στη συνέχεια να το επεξεργαστούν δημιουργικά αναπτύσσοντας κριτική και συνδυαστική σκέψη. Εργάζονται αυτόνομα ή ομαδικά και έρχονται σε επαφή με εκδηλώσεις συνεργατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα, ανθρώπους και φορείς εκτός του στενού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος, με στόχο την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών και τον σχεδιασμό μια ολοκληρωμένης εικαστικής πρότασης. Κατά το πέρας του εξαμήνου οι φοιτητές/τριες καλούνται να επιμεληθούν και να πραγματοποιήσουν ομαδική καλλιτεχνική έκθεση σε χώρο που σχετίζεται με το αντικείμενο της θεματικής τους εργασίας.  

Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 

7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών 

Αντικείμενο διδασκαλίας: 

Κατά την διάρκεια των δύο εξαμήνων, οι φοιτητές-τριες αρχίζουν να διαμορφώνουν, σταδιακά τη  δική τους άποψη και να μάθουν να αυτενεργούν. Ειδικότερα καλούνται να μάθουν να συνδέουν τις σκέψεις  τα βιώματα και τις γνώσεις τους  με τη θέση που αποφασίζουν να λάβουν σαν καλλιτέχνες απέναντι στο σύγχρονο γίγνεσθαι. Επίσης να μάθουν να οργανώνουν  την εικαστική τους έρευνα προκειμένου να δημιουργήσουν την ενότητα του έργου  που θα αποτελέσει στα επόμενα εξάμηνα την διπλωματική τους εργασία. Κωδικοποιούν τον λόγο τους, ερευνούν και ενισχύουν τις θέσεις τους, καταλήγουν στα μέσα που θα χρησιμοποιήσουν, εξελίσσουν τις τεχνικές τους δεξιότητες και βάζουν τις βάσεις για την τελική παρουσίαση της δουλειάς τους. Η διδασκαλία είναι ομαδική αλλά και εξατομικευμένη. Πραγματοποιούνται επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και διαλέξεις καλλιτεχνών προσκεκλημένων του εργαστηρίου. 

 Διδάσκουσα: ΑΝΝΙΤΑ ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

9ο εξάμηνο σπουδών  

Αντικείμενο διδασκαλίας: 

Κατά το ένατο εξάμηνο οι φοιτητές/ εφόσον έχουν αποσαφηνίσει το προσωπικό καλλιτεχνικό τους ιδίωμα καλούνται να εκπονήσουν την διπλωματική τους εργασία υπό τη μορφή εικαστικού έργου ή έργων και να προετοιμάσουν τη θεωρητική υποστήριξή της. Τους ζητείται να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να αντιμετωπίσουν κριτικά τις γνώσεις και τις εμπειρίες με της οποίες έχουν έρθει σε επαφή και να αναπτύξουν δημιουργικά τις τεχνικές δεξιότητες που έχουν αποκτήσει. 

Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 

10ο εξάμηνο σπουδών 

 

Αντικείμενο διδασκαλίας: Κατά το δέκατο εξάμηνο οι φοιτητές/ήτριες εκπονούν την διπλωματική τους εργασία υπό τη μορφή εικαστικού έργου ή έργων και ολοκληρώνουν τη θεωρητική υποστήριξή της. Στόχος είναι μια ολοκληρωμένη και πλήρως υλοποιήσιμη καλλιτεχνική πρόταση που να αποτυπώνει την προσωπική του στάση και θέση μέσα στο πεδίο των σύγχρονων εικαστικών τεχνών.

Διδάσκων: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ 

 

Το εργαστήριο λειτουργεί καθημερινά από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8 μ.μ. Οι συναντήσεις των φοιτητών/τριών με τον διευθυντή και τους διδάσκοντες του εργαστηρίου πραγματοποιούνται κατόπιν συνεννόησης, ενώ το ωριαίο πρόγραμμα του γυμνού μοντέλου διαμορφώνεται συνεχώς ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες. 

 

Γιάννης Κονταράτος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΣ / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ 1887/20.08.2021

Ο Γιάννης Κονταράτος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1968. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών (1987-1992). Το 2012 αναγορεύτηκε διδάκτορας στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΓΡΑΜΜΑΤΟΥΛΑ (ΑΝΝΙΤΑ) ΑΡΓΥΡΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 557/Γ/12.04.2019

Η Αννίτα Αργυροηλιοπούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Σπούδασε στο Deree College (Bachelor of Arts) και αργότερα ζωγραφική στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Έχει πραγματοποιήσει εννέα ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα, ενώ έχει συμμετάσχει σε 70 εγχώριες και διεθνείς ομαδικές εκθέσεις, όπως 5η Biennale Νέων Καλλιτεχνών  (Μασσαλία 1990), Flexible I Pan-European Art ( Ην. ΒασίλειοΠολωνία, Γερμανία, Ολλανδία 1993-4), 9th International Triennale of Tapestry (Lodz, 1998), Τόποι. (Μουσείο Μπενάκη, 2007), Η Μνήμη της Επανάστασης (Α.Σ.Κ.Τ. 2018), Θεωρήματα 2: Περί Ιστορίας (Ε.Μ.Σ.Τ., 2020) , Presence Absence (NVGU Βελιγράδι 2022) Μέδουσα (Μουσείο Μπενάκη 2022)κ.α. Είναι μέλος της εικαστικής ομάδας “Horror Vacui”.

Αννίτα Αργυροηλιοπούλου στο Ινστιτούτο Σύγχρονης Ελληνικής Τέχνης

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

instagram facebook

Μετάβαση στο περιεχόμενο