Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / Διευθ. Γ. ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ

Πλαίσιο προγράμματος σπουδών του Β΄ Εργαστηρίου Ζωγραφικής

1ο και 2ο εξάμηνο σπουδών.

Κατά το πρώτο έτος οι φοιτητές διδάσκονται τις βασικές αρχές του αναλογικού σχεδίου, του αναλυτικού χρώματος, των αναλογικών σχέσεων που συγκροτούν την αναπαράσταση, στο πλαίσιο της σύγχρονης ζωγραφικής παράδοσης μέσω της σπουδής του γυμνού μοντέλου καθ όλη την διάρκεια του έτους. Παράλληλα εισάγονται σε σύγχρονες πρακτικές και μορφές της Ζωγραφικής μέσω παρουσιάσεων σημαντικών μεταπολεμικών καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών ρευμάτων, ανιχνεύοντας διερευνητικά σε μια πρώτη προσέγγιση, μια γενεαλογία της μεταπολεμικής σύγχρονης Τέχνης. Επιπρόσθετα, συνδυαστικά οι φοιτητές του πρώτου έτους καλούνται να προσεγγίσουν εισαγωγικά  σχετικές τυπολογικές ασκήσεις, να αναπτύξουν πλαστικούς χειρισμούς προκειμένου να κατανοήσουν το σχέδιο, τα μορφοπλαστικά στοιχεία, την οπτική σύνταξη και γλώσσα, την σύνθεση, σε συνδυασμό με την οργάνωση της σκέψης τους και μια συστηματική που απορρέει από τις καλλιτεχνικές τους πρακτικές και την σχέση τους με τις νέες πραγματικότητες που βιώνουν,  εν γένει να πειραματιστούν και πέραν των αναλογικών, αναπαραστατικών σπουδών τους. (Γ. Χαρβαλιάς, συνδιδασκαλία Νίκος Αρβανίτης)

3ο και 4ο εξάμηνο σπουδών.

Στο δεύτερο έτος οι φοιτητές εστιάζουν στην διερεύνηση μιας γενεαλογίας της σύγχρονης τέχνης, σε εικαστικές τυπολογίες, νέες εκφραστικές μορφές και κατηγοριοποιήσεις στο πεδίο των εικαστικών τεχνών, νέα εκφραστικά μέσα και καλλιτεχνικές στάσεις, στο πλαίσιο των σύγχρονων εμπειριών, των συμπεριφορών, των ιδεών και των στάσεων που απορρέουν από τις νέες πραγματικότητες, σε αναλογία με σύγχρονες ζωγραφικές προτάσεις, διευρυμένες σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές, μέσα και μορφές. Οι φοιτητές καλούνται να αναπτύξουν σχετικές ασκήσεις, καλλιτεχνικές προτάσεις και έργα κινούμενοι από το πεδίο της σύγχρονης ζωγραφικής, της εικόνας έως διατυπώσεις στο χώρο. Παράλληλα διερευνούν το αντίστοιχο πεδίο με σχετικές, συνδυαστικές, θεματικές παρουσιάσεις σύγχρονων καλλιτεχνών, ρευμάτων, και τάσεων. ( Γ. Χαρβαλιάς, συνδιδασκαλία, Ν. Αρβανίτης).

Συνδυαστικά διερευνώνται  μια σειρά από κατηγοριοποιημένες σύγχρονες εικαστικές μορφές , προτάσεις και μέσα, όπως οι χωρικές εγκαταστάσεις, η ηχητική τέχνη, η βίντεο τέχνη, η αρχειακή τέχνη, site specific εγκαταστάσεις και η σύγχρονη τέχνη στο πλαίσιο των καλλιτεχνικών θεσμών και της θεσμικής κριτικής. Παράλληλα οι φοιτητές διδάσκονται την χρήση των νέων μέσων στο πλαίσιο εξειδικευμένων εργαστηρίων απόκτησης τεχνικών γνώσεων. (κατανεμημένη διδασκαλία Ν. Αρβανίτης)

5ο και 6ο εξάμηνο σπουδών.

To 3ο έτος σπουδών έχει χαρακτήρα  συλλογικού ερευνητικού πρότζεκτ μέσω του οποίου οι φοιτητές εισάγονται στην μεθοδολογία της Καλλιτεχνικής Έρευνας. Οι φοιτητές διερευνούν μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή, καλούνται να συλλέξουν υλικό από ποικίλες πηγές και τομείς της πολιτιστικής παραγωγής και να το επεξεργαστούν αναπτύσσοντας κριτική και συνδυαστική σκέψη. Στην συνέχεια εκπαιδεύονται σε μεθόδους οργάνωσης παραγωγής καλλιτεχνικού έργου  (Προσχέδια, Σχέδια, Κόστος, Παραγωγή, Εγκατάσταση, Καταγραφή) καλούμενοι οι ίδιοι να παράξουν έργα που αφορούν την προς έρευνα θεματική περιοχή. (κατανεμημένη διδασκαλία Ν. Αρβανίτης)

7ο και 8ο εξάμηνο σπουδών.

Το 4ο έτος σπουδών αποτελεί έτος προπαρασκευαστικό της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας κατά το οποίο οι φοιτητές καλούνται να ορίσουν και να διερευνήσουν τις θεματικές περιοχές του ιδιαίτερου ενδιαφέροντός τους και να παράγουν  προσωπικό και αυτόνομο καλλιτεχνικό έργο. Η διδασκαλία επικεντρώνεται στη διαμόρφωση και την ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης, την διαμόρφωση μιας καλλιτεχνικής στάσης και την έρευνα των αναφορών , των σχέσεων και των νοηματοδοτήσεων που απορρέουν από τα πραγματολογικά δεδομένα, το πλαίσιο και την εικαστική σύνταξη – σύνθεση που διερευνούν και επεξεργάζονται σε μια σειρά έργων τους. Έμφαση δίνεται μεταξύ αυτών και στην εκφραστική και ερευνητική μεθοδολογία που αναπτύσσει ο φοιτητής. Η διδασκαλία είναι συλλογική για όλη την ομάδα του έτους και ταυτόχρονα εξατομικευμένη για κάθε φοιτητή. (κατανεμημένη διδασκαλία , Γ. Χαρβαλιάς, Ν. Αρβανίτης).

Συνδυαστικά  διερευνώνται συμπληρωματικές καλλιτεχνικές πρακτικές που εστιάζουν στην εμπλοκή του καλλιτέχνη με το κοινωνικό σύνολο και την συμμετοχή του κοινού όπως έργα Κοινωνικής Γλυπτικής και Συμμετοχικά Καλλιτεχνικά Έργα αλλά και στον ρόλο του καλλιτέχνη ως επιμελητή όπου διερευνούν ποικίλες μεθόδους και επιμελητικές πρακτικές. Τέλος εκπαιδεύονται στην χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών μέσων και εργαλείων για την δημιουργία και σχεδίαση καλλιτεχνικού φακέλου, Portfolio.  (κατανεμημένη διδασκαλία Ν. Αρβανίτης)

9ο και 10ο εξάμηνο σπουδών.

Στο 5ο Έτος οι φοιτητές καλούνται να εκπονήσουν την Διπλωματική τους Εργασίας, τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά. Η επίβλεψη της ανάπτυξης της διπλωματικής εργασίας από τα μέλη ΔΕΠ του εργαστηρίου γίνεται στο πλαίσιο κυρίως κατ΄ ιδίαν συναντήσεων. (κατανεμημένη επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών, Γ. Χαρβαλιάς, Ν. Αρβανίτης)

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΒΑΛΙΑΣ / Καθηγητής

ΦΕΚ 626/Γ/18.06.2013

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1956.
Σπούδασε αρχικά γραφικές τέχνες (Κ.Τ.Ε. 1971-1974) και κατόπιν ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας με δασκάλους στο προκαταρκτικό τον Δ. Μυταρά και Λ. Κανακάκη. Συνέχισε τις σπουδές του στο εργαστήριο του Δ. Κοκκινίδη 1976-1983 και ακολούθως, από την θέση του νέου Επιστημονικού Συνεργάτη του 5ου Εργαστηρίου Ζωγραφικής της ΑΣΚΤ σπούδασε και δίπλα στο Νίκο Κεσσανλή.
Το 1987 εκλέγεται Ειδικός Επιστήμονας στον τομέα ζωγραφικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Το 1991 εκλέγεται λέκτορας στην ίδια σχολή.
Το 1995 εκλέγεται Επίκουρος καθηγητής στην ΑΣΚΤ.
Από το 1998 είναι υπεύθυνος υλοποίησης του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ – Ε.Μ.Π.
Από το 2001 Επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ.
Το 2002 εκλέγεται Αναπληρωτής Καθηγητής στην ΑΣΚΤ.

Από το 2003 Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» της ΑΣΚΤ.
Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

e-mail: gcharvalias@asfa.gr

Εκπαιδευτική και Ερευνητική Δραστηριότητα 

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ / Επίκουρος Καθηγητής

ΦΕΚ 554/Γ/16.05.2018

Γεννήθηκε το 1979 στην Αθήνα, όπου ζεί και εργάζεται.

Σπούδασε ζωγραφική στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Βιέννης και στο μεταπτυχιακό τμήμα MFA “Τέχνη στο Δημόσιο Χώρο και Νέες Εικαστικές Στρατηγηκές” του Πανεπιστημίου Bauhaus της Βαϊμάρης με υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών DAAD και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Α. Ωνάση. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διαγωνισμό ZeitGenosse Schiller για τέχνη στο δημόσιο χώρο, Βαϊμάρη, 2005, ήταν υποψήφιος για το 5ο Βραβείο ΔΕΣΤΕ του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ, Αθήνα, 2007 και κέρδισε το Δεύτερο Βραβείο Γ. Σπυρόπουλου, Αθήνα, 2009. Το 2014 ήταν Artist in Residence στο Ατelierhaus Salzamt, Λίντς, Αυστρία

Το καλλιτεχνικό και ερευνητικό του έργο εστιάζει σε θεματικές που αφορούν τις δομές και τις δυνατότητες εγκατοίκησης του δημόσιου χώρου, την αισθητική αντίληψη στη σύγχρονη κοινωνία, την κατασκευή συλλογικών ταυτοτήτων και την έννοια της παγκοσμιοποιημένης, θεαματικής, αλλά και θεσμικής μαζικής κουλτούρας. Το φάσμα των μέσων που καλύπτουν τα έργα του είναι: ζωγραφική, σχέδιο, φωτογραφία, βίντεο, ηχητικές εγκαταστάσεις και επιτελέσεις, δράσεις και παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο, μουσικές και ραδιοφωνικές παραγωγές.

Είναι συνιδρυτής του καλλιτεχνικού διδύμου Barking Dogs United, ενώ διατηρεί πολυετή συνεργασία με τον Hans Joachim Roedelius (Cluster/ Kluster, Harmonia). Μεταξύ άλλων, έργα του έχουν παρουσιαστεί στην 2η Les Ateliers de Rennes – Biennale d’Art Contemporain, Ρέν (FR), 2η Μπιενάλε της Αθήνας (GR), Halle 14, Λειψία (DE), Locust Projects, Μαϊάμι (USA), Townhouse Gallery of Contemporary Art, Κάιρο (EG), Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ, Αθήνα (GR), BWA Wroclaw Galeria Awangarda, Βρότσλαφ (PL), Bâtiment d’Art Contemporain, «Le Commun», Γενεύη (CH) και το Salon of the Museum of Contemporary Art, Βελιγράδι (RS). Ατομικές εκθέσεις στην γκαλερί a.antonopoulou.art, Αθήνα (GR), artcore, Μπάρι (IT), ACC Galerie, Βαϊμάρη (DE).

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

Μετάβαση στο περιεχόμενο