Α΄ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ / Διευθ. Ν. ΤΡΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Α΄ εξάμηνο

Η παράδοση της γλυπτικής στην Ελλάδα έχει μακρά ιστορία. Η γλυπτική είναι μια τέχνη του χώρου και γενικά των τριών διαστάσεων, έντονα πρακτική, αλλά ουσιαστικά πνευματική. Οι κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνθήκες καθορίζουν τον κόσμο της σύγχρονης γλυπτικής και συγχρόνως της σύγχρονης τέχνης έτσι οι πνευματικές και φιλοσοφικές συζητήσεις αποτελούν ένα από τα εργαλεία της σύγχρονης πλαστικής. Η υλικότητα επανέρχεται μ’ έναν τρόπο διαφορετικό με την χρησιμοποίηση νέων υλικών και μεθόδων παραγωγής έργων τέχνης. Ο καλλιτέχνης του 21ου αιώνα αγκαλιάζει ένα ευρύ φάσμα δυνατοτήτων για να διηγηθεί τις ιστορίες του. Αντικείμενα, ταινίες, φωτογραφία, σχέδιο, εγκατάσταση, μυϊκή και μηχανική κινητική, κείμενο, ήχος και performance αποτελούν όλα τους βασικούς ορίζοντες του σύγχρονου οράματος.

Από το 1ο έως το 8ο εξάμηνο γίνονται ασκήσεις γλυπτικής και σχεδίου με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την εικαστική γλώσσα και τα υλικά της, καθώς και ασκήσεις πλαστικής βασισμένες στη σπουδή από φυσικό πρότυπο ή ελεύθερο Θέμα (αφηγηματική και αφαιρετική τέχνη), χρησιμοποιώντας εύπλαστα υλικά (πηλό, γύψο, πλαστελίνες, κεριά, υλικά κεραμικής, σιλικόνες, ξύλα, μέταλλα).

Επίσης γίνονται:

• Ασκήσεις συνδυαστικές με πολλαπλά μέσα και υλικά (εγκαταστάσεις, video εγκαταστάσεις, δράσεις, performance, κατασκευές), χρήση οποιουδήποτε υλικού, έτοιμα αντικείμενα (ready made), κολάζ, ελεύθεροι πειραματισμοί και ομαδικές ασκήσεις.
• Ασκήσεις σχεδίου και σχεδιασμός της παραγωγής και υλοποίησης έργου ή πρότζεκτ (οικονομική και υλικοτεχνική εφαρμογή), προσωπικές αναζητήσεις και έρευνα σχετικά με το έργο κάθε φοιτητή.
• Ασκήσεις πολλαπλών προσεγγίσεων και τρόπων οπτικής διατύπωσης, και μελέτη των διαφόρων καλλιτεχνικών πρακτικών στη σύγχρονη τέχνη.

Άλλα πεδία και Θεματικές που Θα μας απασχολήσουν, σε εισαγωγικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι:

– Η γλυπτική και οι εικαστικές τέχνες σε σχέση με την κινούμενη εικόνα, τη φωτογραφία, το χρώμα, την αρχιτεκτονική, το αστικό περιβάλλον, το περιβάλλον, τον δημόσιο χώρο, τη γη, το μνημείο, το τυχαίο.
– Η τέχνη πέρα από τη δυνατότητα των υλικών, το συμπαγές υπαρκτό αντικείμενο
– το θεωρητικό, αντικείμενα σκέψης ιερά αντικείμενα, το σώμα ως κομμάτι υλικού, ο χρόνος, το εφήμερο της εμπειρίας.
– Έργο τέχνης και πλαίσιο (ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, ψυχολογικό).
– Έργο τέχνης και χώρος, κοινό, επικοινωνία, συμπεριφορές.
– Έργο τέχνης και μηχανική αναπαραγωγή.
– Κριτική διαδικασία. Ποιος είναι ο ρόλος και ο λόγος του καλλιτέχνη.
– Το σενάριο στις εικαστικές τέχνες.
– Παραδοσιακή έννοια του αντικειμένου τέχνης, συλλεκτικότητα, επενδυτική αξία, μουσεία τέχνης, προϊόν, αγορά.
– Καλλιτέχνης και επαγγελματική προοπτική.

Σε όλα τα εξάμηνα γίνονται Θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με την ιστορία της τέχνης, της γλυπτικής και της αισθητικής, καθώς και παρουσιάσεις καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών κινημάτων και Θεματικών εκθέσεων που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη τέχνη.

Η δομή του μαθήματος αποτελείται από τους εξής κύριους άξονες: δίδεται το θέμα και γίνεται ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των φοιτητών του εργαστηρίου. Κατόπιν παρουσιάζονται προσχέδια και ιδέες των φοιτητών τα οποία αναλύονται και συζητούνται, με κάθε φοιτητή ξεχωριστά ή ομαδικά, γίνεται Θεωρητική προσέγγιση με αναφορές και έρευνα στο έργο άλλων καλλιτεχνών ή κινημάτων, και επίσης αναλύεται ο τρόπος τεχνικής υποστήριξης, κατασκευής και παρουσίασης της εργασίας. Η κάθε εργασία παρουσιάζεται και υποστηρίζεται από τον κάθε φοιτητή σε όλο το εργαστήριο και το τελικό αποτέλεσμα είναι δική του ευθύνη. Ακολουθεί συζήτηση με τους καθηγητές με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών. Η ίδια μέθοδος ακολουθείται και με τις προσωπικές θεματικές που θέτει ο κάθε φοιτητής.

Β΄ εξάμηνο

Και στο 2ο εξάμηνο γίνονται ασκήσεις γλυπτικής και σχεδίου με σκοπό την εξοικείωση των φοιτητών με την εικαστική γλώσσα και τα υλικά της, καθώς και ασκήσεις πλαστικής βασισμένες στη σπουδή από φυσικό πρότυπο ή ελεύθερο Θέμα (αφηγηματική και αφαιρετική τέχνη), χρησιμοποιώντας εύπλαστα υλικά (πηλό, γύψο, πλαστελίνες, κεριά, υλικά κεραμικής, σιλικόνες, ξύλα, μέταλλα). Γίνονται θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με την ιστορία της τέχνης, της γλυπτικής και της αισθητικής, καθώς και παρουσιάσεις καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών κινημάτων και θεματικών εκθέσεων που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη τέχνη.

Γ΄ & Δ΄ εξάμηνο

– Ασκήσεις συνδυαστικές με πολλαπλά μέσα και υλικά (εγκαταστάσεις, video εγκαταστάσεις, δράσεις, performance, κατασκευές), χρήση οποιουδήποτε υλικού, έτοιμα αντικείμενα (ready made), κολάζ, ελεύθεροι πειραματισμοί και ομαδικές ασκήσεις.
– Ασκήσεις σχεδίου και σχεδιασμός της παραγωγής και υλοποίησης έργου ή πρότζεκτ (οικονομική και υλικοτεχνική εφαρμογή), προσωπικές αναζητήσεις και έρευνα σχετικά με το έργο κάθε φοιτητή.
– Θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με την ιστορία της τέχνης, της γλυπτικής και της αισθητικής, καθώς και παρουσιάσεις καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών κινημάτων και θεματικών εκθέσεων που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη τέχνη.

Ε΄ & ΣΤ΄ εξάμηνο

– Ασκήσεις πολλαπλών προσεγγίσεων και τρόπων οπτικής διατύπωσης, και μελέτη των διαφόρων καλλιτεχνικών πρακτικών στη σύγχρονη τέχνη.

Άλλα πεδία και θεματικές που θα μας απασχολήσουν, σε εισαγωγικό επίπεδο, κατά τη διάρκεια των εξαμήνων είναι:
– Η γλυπτική και οι εικαστικές τέχνες σε σχέση με την κινούμενη εικόνα, τη φωτογραφία, το χρώμα, την αρχιτεκτονική, το αστικό περιβάλλον, το περιβάλλον, τον δημόσιο χώρο, τη γη, το μνημείο, το τυχαίο.
– Θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με την ιστορία της τέχνης, της γλυπτικής και της αισθητικής, καθώς και παρουσιάσεις καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών κινημάτων και θεματικών εκθέσεων που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη τέχνη. Ζ΄ & Η΄ εξάμηνο
– Η τέχνη πέρα από τη δυνατότητα των υλικών, το συμπαγές υπαρκτό αντικείμενο – το θεωρητικό, αντικείμενα σκέψης ιερά αντικείμενα, το σώμα ως κομμάτι υλικού, ο χρόνος, το εφήμερο της εμπειρίας.
– Έργο τέχνης και πλαίσιο (ιστορικό, κοινωνικό, οικονομικό, ψυχολογικό).
– Έργο τέχνης και χώρος, κοινό, επικοινωνία, συμπεριφορές.
– Έργο τέχνης και μηχανική αναπαραγωγή.
– Κριτική διαδικασία. Ποιος είναι ο ρόλος και ο λόγος του καλλιτέχνη.
– Το σενάριο στις εικαστικές τέχνες.
– Παραδοσιακή έννοια του αντικειμένου τέχνης, συλλεκτικότητα, επενδυτική αξία, μουσεία τέχνης, προϊόν, αγορά.
– Καλλιτέχνης και επαγγελματική προοπτική. Σε όλα τα εξάμηνα γίνονται θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με την ιστορία της τέχνης, της γλυπτικής και της αισθητικής, καθώς και παρουσιάσεις καλλιτεχνών, καλλιτεχνικών κινημάτων και θεματικών εκθέσεων που έχουν διαμορφώσει τη σύγχρονη τέχνη.

Θ΄& Ι΄ εξάμηνο

Κατά το 9ο και το 10ο εξάμηνο εκπονείται η διπλωματική εργασία, στο πλαίσιο της οποίας συζητείται ο σχεδιασμός, η παραγωγή και η παρουσίασή της, και γίνεται κριτική, φιλοσοφική και ιστορική προσέγγιση του προσωπικού έργου των φοιτητών. Επίσης, γίνεται σχεδιασμός της παραγωγής portfolio και του τρόπου παρουσίασης των έργων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

Ώρες λειτουργίας του εργαστηρίου: Δευτέρα έως Παρασκευή 8:00-20:00
Ώρες γυμνού μοντέλου: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:45
Ώρες συνάντησης φοιτητών – καθηγητών: Δευτέρα 11:00-17:00, Τετάρτη, Παρασκευή 11:00-16:00
Θεωρητικό μάθημα εργαστηρίου: Δευτέρα 12:00-14:00

ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΝΙΚΟΣ) ΤΡΑΝΟΣ / Καθηγητής

ΦΕΚ 409/Γ/10.04.2013

Πρύτανης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και Διευθυντής του Α’ Εργαστηρίου Γλυπτικής

O Νίκος Τρανός γεννήθηκε στους Ζάρακες Ευβοίας το 1957. Σπούδασε γλυπτική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας (1983-88) και στην Ecole des Βeaux-Αrts στο Παρίσι (1990-91) ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Διδάσκει γλυπτική στην A.Σ.K.T. Αθήνας από το 1995.

Το έργο του περιλαμβάνει κυρίως εικαστικές εγκαταστάσεις, με ποικίλα μέσα και υλικά. Η πολυμορφία είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της δουλειάς του. Οι εγκαταστάσεις από διάφορα υλικά και συνδυαστικές πρακτικές, γλυπτά, βίντεο, φωτογραφία, σχέδια, έτοιμα αντικείμενα, οργανικά, κεριά, αρώματα, μουσικά κουτιά, αστικά απορρίμματα και άλλα με κύριο γνώρισμα τις συσσωρεύσεις . Οι εγκαταστάσεις του αναδιαμορφώνουν το χώρο και λειτουργούν διαδραστικά ενεργοποιώντας τις αισθήσεις και τις αντιδράσεις του θεατή. Η αναζήτηση νέων ισορροπιών μεταξύ του οικείου και του απροσδόκητου, ο σχολιασμός κοινωνικών καταστάσεων, η επιδίωξη της επικοινωνίας μέσω του έργου τέχνης και η πολυδιάστατη ερμηνεία επαναλαμβανόμενων μοτίβων (σπίτι, εικόνες της πόλης, βία) είναι μερικά από τα στοιχεία που καθορίζουν το εννοιακό περιεχόμενο των έργων του.  Έχει πραγματοποιήσει ατομικές εκθέσεις  και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις.

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΛΟΥΚΑΣ ΛΟΥΚΙΔΗΣ / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

ΦΕΚ 97/ΝΠΔΔ/07.05.2003

Ο Λουκάς Λουκίδης γεννήθηκε το 1963 στη Μυτιλήνη. Το 1975 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα.

Σπουδές

2018 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή αρχιτεκτόνων μηχανικών. Μεταπτυχιακός τίτλος του διατμηματικού προγράμματος σπουδών: “Σχεδιασμός-Χώρος-Πολιτισμός”.

1991-1996 Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Πτυχίο γλυπτικής με δάσκαλο το Θόδωρο Παπαγιάννη

1996 Πρόγραμμα Erasmus- γλυπτική στην UdK Berlin στο εργαστήριο του David Evison.

1982-1986 Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά. Πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων

Διδασκαλία

Από το 1998 διδάσκει στην ΑΣΚΤ Αθήνας στο Α’ εργαστήριο γλυπτικής (αρχικά ως Ειδικός Επιστήμονας, από το 2003 ως Ε.Ε.ΔΙ.Π και από το 2017 ως Ε.Ε.Π)

1997-2002 Καθηγητής καλλιτεχνικών στο ιδιωτικό σχολείο Τσουμάνη-Κορίλλη.

1997-1999 μαθήματα γλυπτικής στη σχολή Βακαλό

Καλλιτεχνικό Έργο

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ / Αναπληρωτής καθηγητής

ΦΕΚ 202/Γ/30.01.2023

Γενν. το 1967 στην Αθήνα. Ο Γιάννης Μελανίτης είναι Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων και Εξωστρέφειας ΑΣΚΤ, Αναπληρωτής Καθηγητής, κάτοχος πτυχίων στη Ζωγραφική, τη Γλυπτική και τις Ψηφιακές Τέχνες από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας και επί του παρόντος υποψήφιος διδάκτωρ Ph.D. στο ΕΜΠ, τμ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Αθήνας (τίτλος διατρ. Βιολογικές Δυναμικές στις Τέχνες/Σημείο, Έννοια, Βιοπληροφορία). Πρόσφατες εκθέσεις του περιλαμβάνουν την Ars Electronica 2020 στην Αυστρία, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Ρώμης MACRO MUSEUM ROME, National Museum (Βραζιλία), την Biblioteque of Brasil, τα Tongeren Museum και Praetorium (Βέλγιο), το Museu D. Diogo de Sousa στην Πορτογαλία κ. α . Ως αντικείμενο κριτικής, το έργο του περιλαμβάνεται σε διεθνείς εκδόσεις όπως “Art Tomorrow” (Ed.L.Smith), των MIT Leonardo, Lomonosov Moscow University, με αναλύσεις από τους Elena Giulia Rossi, Qinyue Liu, Carmelita Brunetti, Christiana Kazakou, Christopher Coleman, Gabrielle Romeo, Mario Savini, Seung-Chol Shin, Magdalena Lange, Pier Luigi Capucci and Giorgio Cipolletta, Assimina Kaniari, S. Goudouna, Federica Fontana, Silvia Scaravaggi, Camilla Latini, μεταξύ άλλων.  Θεωρητικά κείμενά του έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων από τα Parkview Museum China, (partA and partB interviews),  1st AICA Conference Italia, Nòva24 neewspaper Italy, NOEMA journal, MIT Media Lab, DCAC-2023 Conference, Days of Art magazine, S+T+Arts, Ars Electronica, CYFEST Russia, Lomonosov University, Museo Civico di Crema e del Cremasco- Italy, Artonworld magazine, POSTERINTERFACE MAGAZINE, CLOT magazine, TWIXLab, DIGICULT, New York University- Silver Center for Arts and Science, Pisa University, Taboo-Transgression-Transcendence. Θεωρητικά κείμενά του έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική και αγγλική, ενώ έχουν μεταφραστεί στην αγγλική, ρωσική, κινεζική  και ιταλική γλώσσα. Κείμενα κριτικής για το έργο του έχουν δημοσιευθεί στην ελληνική, αγγλική, ιταλική και κορεατική. 

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

facebook instagram linkedin

ΦΑΝΟΥΡΗΣ ΜΩΡΑΪΤΗΣ (ΝΟΥΡΑΚΟ) / ΕΠΙΚ. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΕΚ Γ’ 463/23.02.2023

Ο Νουράκο ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Το έργο του αφορά σε πρακτικές μετα-ψηφιακής πλαστικής και την μελέτη των αλγορίθμων ως διευρυμένων καλλιτεχνικών διαδικασιών. Είναι πτυχιούχος Ηλεκτρονικός Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του Πολυτεχνείου Κρήτης και απέκτησε MSc. στην Τέχνη και Τεχνολογία από το Chalmers University of Technology στη Σουηδία µε υποτροφία του Ιδρύματος Α. Σ. Ωνάση. Εργάστηκε στο Εθνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής και Αυτοματισμού της Γαλλίας (INRIA) και φοίτησε στο Art Students League της Νέας Υόρκης. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας του Α εργαστηρίου Γλυπτικής.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: fmoraitis@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

instagram