Β’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ / Διευθ. Ι. Μεσσήνης

Β΄  Εργαστήριο ΧαρακτικήςΈντυπης Εικόνας

 

 

Βλέπουμε  την σύγχρονη  χαρακτική ως αναπόσπαστο μέρος του συγχρόνου εικαστικού  γίγνεσθαι, δηλαδή η σύγχρονη χαρακτική γλώσσα ως ένας τρόπος σκέψης και πρακτικής γύρω από την έντυπη εικόνα.

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χαρακτικής είναι  η επανάληψη–πολλαπλότητα  καθώς και η μηχανική διαμεσολάβηση. Λόγω των ιδιαίτερων μεθόδων που χρησιμοποιεί μπορεί να αρθρώσει τα σημαντικά και θεμελιώδη ενδιαφέροντα της σύγχρονης τέχνης  δηλαδή την  δημιουργία νοήματος μέσω «μηχανικών» μέσων. Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι τεχνολογίες- τεχνικές του μέσου επιβάλλουν τις δομές τους και στις εικόνες και στα περιεχόμενα. Η αισθητική  επίδραση της τεχνικής στην μορφή είναι επομένως καθοριστική. Το μέσον δεν είναι ουδέτερο, παράγει αισθητική και νόημα.

Η ανάγκη πραγμάτωσης ενός καλλιτεχνικού-εννοιολογικού προβληματισμού οδηγεί  στην αναζήτηση μιας σύγχρονης και ιδιαίτερα διευρυμένης οπτικής και πρακτικής. Η προσπάθεια κατασκευής ενός καλλιτεχνικού-αισθητικού και  θεωρητικού λόγου που να λειτουργεί ως μια εικαστική γλώσσα στοχεύοντας στην προσέγγιση, κατανόηση και αφομοίωση του παγκόσμιου καλλιτεχνικού γίγνεσθαι.

Ο πειραματισμός και η έρευνα για την δημιουργία κατάλληλων καλλιτεχνικών-εννοιολογικών εργαλείων  ως όργανα για τη κατανόηση και δημιουργία ενός σύγχρονου  εικαστικού έργου που στοχεύει στην ‘αναπαράσταση’ της ατομικής υποκειμενικότητας καθώς και του κοινωνικού, πολιτικού και οικονομικού πλαισίου.

Η κατασκευή μιας εικαστικής γλώσσας σύγχρονης, πειραματικής και κριτικής, ανοιχτής στη σημερινή καθημερινή πραγματικότητα που στοχεύει  στην άρθρωση ενός εικαστικού-κριτικού λόγου και στην αναζήτηση ενός καθολικού νοήματος της σύγχρονης κοινωνικής εμπειρίας. Έτσι ο σπουδαστής-δημιουργός θα δύναται μόνος του να δημιουργήσει το αισθητικό πλαίσιο νοηματοδότησης του δικού του έργου, ενός έργου που παράγει και δεν αναπαράγει.

Η χρήση των σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών  και η ενσωμάτωση στο σκεπτικό του και άλλων μορφών τέχνης, ‘μη τέχνης’ και πειραματισμού (διάφορες μορφές printmaking, η έντυπη εικόνα στον χώρο,  φωτογραφία,  video art-κινούμενη εικόνα,  performance κ.τ.λ.) πλουτίζουν τη καλλιτεχνική αναπαράσταση και την ατομική έκφραση. Η αναζήτηση μιας ιστορικής, απελευθερωτικής  αισθητικής, ως τρόπος σκέψης , αιχμηρής,  κριτικής, πρωτοποριακής,  οδηγούν στην κατασκευή ενός έργου μη αφομοιώσιμου, μη  ενσωματώσιμου  και ταυτόχρονα δυνάμενου να ερμηνεύει το ηθικό-πολιτικό, ιστορικό,  κοινωνικό πλαίσιο και όχι το αντίθετο.

 

 

 

 

 

Α΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στην έννοια του σχεδίου-Τι είναι σχέδιο-. Το σχέδιο ως μίμηση-αναπαράσταση. I

Το σχέδιο ως μέσον -Η γλώσσα του σχεδίου.  I

Μεθοδολογία του σχεδίου. Δομή της σχεδιαστικής Εικόνας. I

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. I

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. I

Ιστορία-Θεωρία  του σχεδίου-Προβολές, Παρουσιάσεις, Συζητήσεις.

 

Β΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στην έννοια του σχεδίου-Τι είναι σχέδιο-. Το σχέδιο ως μίμηση-αναπαράσταση. II

Το σχέδιο ως μέσον -Η γλώσσα του σχεδίου.  ΙΙ

Μεθοδολογία του σχεδίου. Δομή της σχεδιαστικής Εικόνας. II

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. II

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. II

Ιστορία-Θεωρία  του σχεδίου-Προβολές, Παρουσιάσεις, Συζητήσεις.

 

 

Γ΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στην έννοια του σχεδίου-Τι είναι σχέδιο-. Το σχέδιο ως μίμηση-αναπαράσταση. III

Το σχέδιο ως μέσον -Η γλώσσα του σχεδίου.  ΙΙI

Μεθοδολογία του σχεδίου. Δομή της σχεδιαστικής Εικόνας. III

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. III

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. III

Εισαγωγή στο χρώμα. Η γλώσσα του χρώματος. Μεθοδολογία-Θεωρία Ιστορία. Ι

Εισαγωγή στη γλώσσα της Χαρακτικής.(Ξυλογραφία-Χαλκογραφία-

Λιθογραφία, Μεθοδολογία, Τεχνικές, Ιστορία) Ι

Η Χαρακτική ως Printmaking. Σύγχρονες μορφές εκτύπωσης I

 

 

Δ΄ εξάμηνο

 

 Εισαγωγή στην έννοια του σχεδίου-Τι είναι σχέδιο-.

Το σχέδιο ως μίμηση-αναπαράσταση. IV

Το σχέδιο ως μέσον -Η γλώσσα του σχεδίου.  ΙV

Μεθοδολογία του σχεδίου. Δομή της σχεδιαστικής Εικόνας. IV

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. IV

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. IV

Εισαγωγή στο χρώμα. Η γλώσσα του χρώματος. Μεθοδολογία-Θεωρία Ιστορία. ΙI

Εισαγωγή στη γλώσσα της Χαρακτικής.(Ξυλογραφία-Χαλκογραφία-

Λιθογραφία, Μεθοδολογία, Τεχνικές, Ιστορία),  ΙI

Η Χαρακτική ως Printmaking. Σύγχρονες μορφές εκτύπωσης, II

 

 

Ε΄ εξάμηνο

 

 Εισαγωγή στην έννοια του σχεδίου-Τι είναι σχέδιο-.

Το σχέδιο ως μίμηση-αναπαράσταση. V

Το σχέδιο ως μέσον -Η γλώσσα του σχεδίου.  V

Μεθοδολογία του σχεδίου. Δομή της σχεδιαστικής Εικόνας. V

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. V

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική  πρακτική. V

Εισαγωγή στο χρώμα. Η γλώσσα του χρώματος. Μεθοδολογία-Θεωρία Ιστορία. IV

Εισαγωγή στη γλώσσα της Χαρακτικής.(Ξυλογραφία-Χαλκογραφία-

Λιθογραφία, Μεθοδολογία, Τεχνικές, Ιστορία),  IV

Η Χαρακτική ως Printmaking. Σύγχρονες μορφές εκτύπωσης IV

 

 

 

ΣΤ΄ εξάμηνο

 

Εισαγωγή στην έννοια του σχεδίου-Τι είναι σχέδιο-.

Το σχέδιο ως μίμηση-αναπαράσταση. VI

Το σχέδιο ως μέσον -Η γλώσσα του σχεδίου.  VI

Μεθοδολογία του σχεδίου. Δομή της σχεδιαστικής Εικόνας. VI

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. VI

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. VI

Εισαγωγή στο χρώμα. Η γλώσσα του χρώματος. Μεθοδολογία-Θεωρία Ιστορία. VI

Εισαγωγή στη γλώσσα της Χαρακτικής.(Ξυλογραφία-Χαλκογραφία-

Λιθογραφία, Μεθοδολογία, Τεχνικές, Ιστορία),  VI

Η Χαρακτική ως Printmaking. Σύγχρονες μορφές εκτύπωσης VI

 

 

Ζ΄ εξάμηνο

 

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. VII

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. VII

Εισαγωγή στο χρώμα. Η γλώσσα του χρώματος. Μεθοδολογία-Θεωρία Ιστορία. VII

Εισαγωγή στη γλώσσα της Χαρακτικής.(Ξυλογραφία-Χαλκογραφία-

Λιθογραφία, Μεθοδολογία, Τεχνικές, Ιστορία),  VII

Σύγχρονες τεχνικές εκτύπωσης του εικαστικού έργου.

Εισαγωγή στη φωτογραφία ως εικαστικό μέσο.

Η Χαρακτική ως μέσον εκτύπωσης-παρουσίασης του εικαστικού-φωτογραφικού έργου.  ΙΙI

Η Χαρακτική-Printmaking ως αυτόνομη γλώσσα έκφρασης. Ιστορία, Θεωρία ,Τεχνικές .ΙIΙ

Η Χαρακτική ως Printmaking. Σύγχρονες μορφές εκτύπωσης VII

Η Χαρακτική –Printmaking ως τρόπος έκφρασης της σκέψης Ι

Αναλογική-Ψηφιακή χαρακτική-printmaking. Ι

 

 

 

Η΄ εξάμηνο

 

Το σχέδιο ως αυτόνομο έργο. VIIΙ

Το σχέδιο ως αισθητικό αντικείμενο-κοινωνική πρακτική. VIIΙ

Εισαγωγή στο χρώμα. Η γλώσσα του χρώματος. Μεθοδολογία-Θεωρία Ιστορία. VIIΙ

Εισαγωγή στη γλώσσα της Χαρακτικής.(Ξυλογραφία-Χαλκογραφία-

Λιθογραφία, Μεθοδολογία, Τεχνικές, Ιστορία),  VIIΙ

Σύγχρονες τεχνικές εκτύπωσης του εικαστικού έργου.

Εισαγωγή στη φωτογραφία ως εικαστικό μέσο

Η Χαρακτική ως μέσον εκτύπωσης-παρουσίασης του εικαστικού-φωτογραφικού έργου.  ΙV

Η Χαρακτική-Printmaking ως αυτόνομη γλώσσα έκφρασης. Ιστορία, Θεωρία ,Τεχνικές. ΙI

Η Χαρακτική ως Printmaking. Σύγχρονες μορφές εκτυπωτικής έκφρασης, VIII

Η Χαρακτική –Printmaking ως τρόπος έκφρασης της σκέψης ΙI

Αναλογική-Ψηφιακή χαρακτική-printmaking. ΙI

 

 

Θ΄ εξάμηνο

 

 ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακολούθηση-Καθοδήγηση των τελειόφοιτων για την υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας τους.

Σύνταξη κειμένου για τη θεωρητική θεμελίωση της πτυχιακής εργασίας.

Βιβλιογραφία, Ιστορία, Θεωρία

 

 

Ι΄ εξάμηνο

 

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παρακολούθηση-Καθοδήγηση των τελειόφοιτων για την υποστήριξη της πτυχιακής εργασίας τους.

Σύνταξη κειμένου για τη θεωρητική θεμελίωση της πτυχιακής εργασίας.

Βιβλιογραφία, Ιστορία, Θεωρία.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ / Αναπληρωτής Καθηγητής

ΦΕΚ 1082/Γ/10.06.2019

Ο Γιάννης Μεσσήνης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής του Β’ Εργαστηρίου Χαρακτικής

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα